fbpx
Derby University

Derby University - Kierunki studiów

Dostępne kierunki

Studia Licencjackie (170)

Kierunek Accounting and Finance - Księgowość i Finanse na University of Derby daje szeroką wiedzę o biznesie i rachunkowości, umożliwiając ci zostanie dyplomowanym księgowym lub rozpoczęcie kariery w handlu i zarządzaniu.

Opis kierunku

Kierunek Accounting and Finance - Księgowość i Finanse (Foundation Year) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Adventure Sport and Coaching Science - Sporty Ekstremalne i Trenerstwo na University of Derby obejmuje tematy z zakresy anatomii, fizjologii i psychologii, umożliwiając ci karierę trenera sportów ekstremalnych. Program studiów przewiduje wyjazdy w celu uprawiania sportów wyczynowych w terenie.

Opis kierunku

Kierunek Adventure Sport and Coaching Science - Sporty Ekstremalne i Trenerstwo (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowującydo studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek American Studies - Amerykanistyka na University of Derby obejmuje maukę o kuturze, historii i społeczeństwie Stanów Zjednoczonych, którą możesz wykorzystać w karieże w wielu róznyc branżach.

Opis kierunku

Kierunek Analytics - Analityka na University of Derby mauczy cię m.in. analizy danych, analizy biznesowej i zarządzania siecią IT w przedsiębiorstwie.

Opis kierunku

Kierunek Aplied Social Work - Praca Socjalna na University of Derby da ci wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy z ludźmi w różnych środowiskach i kontekstach.

Opis kierunku

Kierunek Biology - Biologia na University of Derby obejmuje szeroki zakres tematów takich jak mkrobiologia, ekologia, ochrona środowiska, botanika, genetyka czy bilogia komórki, dając ci wszechstronne wykształcenie i otwierając wiele dróg kariery.

Opis kierunku

Kierunek Biology - Biologia (Foundation Year) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Biomedical Health - Nauki Biomedyczne na University of Derby daje ci szeroką wiedzę o chorobach człowieka, ich diagnostyce i leczeniu, obejmując przedmioty takie jak fizjologia i anatomia, biochemia, genetyka czy mikrobiologia.

Opis kierunku

Kierunek Biomedical Health - Nauki Biomedyczne (Foundation Year) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Broadcast Engineering and Live Event Technology - Inżynieria Transmisji i Widowisk na University of Derby daje praktyczną wiedzę o takich aspektach obsługi i transmisji widowisk jak produkcja, montaż, rozdzielanie sygnału czy projektowanie oświetlenia sceny.

Opis kierunku

Kierunek Business Enterprise (Joint Honours) - Przedsiębiorczość na University of Derby umozliwia ci studiowanie podstaw przedsiębiorczości w połaczeniu z innym przedmiotem, np. matematyką, socjologią, lub prawem, co jest świtnym rozwiązaniem dla osób mających własny pomysł na biznes.

Opis kierunku

Kierunek Business Management (CMI accredited) - Zarządzanie w Biznesie na University of Derby oprócz gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania daje też uznawane profesjonalne kwalifikacje.

Opis kierunku

Kierunek Business Management (CMI accredited) - Zarządzanie w Biznesie (Foundation) obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Business Management - Zarządzanie w Biznesie na University of Derby daje ci możliwość studiowania zarządzania w połączeniu z drugim przedmiotem, np ekonomia, marketingiem czy historią.

Opis kierunku

Kierunek Business Studies - Biznes na University of Derby jest wszechstronnym i praktycznym programem, dającym wszechstronną wiedzę i pozwalającym na wybranie własnej niszy w biznesie.

Opis kierunku

Kierunek Business Studies - Biznes (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Business, Accounting and Finance - Księgowość i Finanse w Biznesie na University of Derby daje szeroką wiedzę i wszechstronność niezbędną w karierze w biznesie.

Opis kierunku

Kierunek Business, Accounting and Finance - Księgowość i Finanse w Biznesie (Foundation Year) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Child and Family Health and Wellbeing - Opieka Społeczna nad Dziećmi i Rodzinami na University of Derby jest praktycznym kursem, który nauczy cię jak pomagać dzieciom i ich rodzinom w róznych sytuacjach.

Opis kierunku

Kierunek Child and Youth Studies - Praca z Dziećmi i Młodzieżą na University of Derby pomoże ci rozwinąć umiejętności i cechy charakteru potrzebne w pracy z niemowletami, dziećmi, i nastolatkami. W 2016 roku 100% studentów było zadowolonych z kierunku.

Opis kierunku

Kierunek Child and Youth Studies - Praca z Dziećmi i Młodzieżą (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Civil and Infrastructure Engineering - Inżynieria Lądowa i Infrastruktura na University of Derby obejmuje naukę o projektowaniu, geologii, mechanice i materiałach, dając wiedzę i umiejętności poszukiwane przez pracodawców.

Opis kierunku

Kierunek Civil and Infrastructure Engineering - Inżynieria Lądowa i Infrastruktura (Industrial Year) na University of Derby obejmuje program studiów na kierunku Inżynieria Lądowa wzbogacony o roczną praktykę odbywana po drugim roku studiów.

Opis kierunku

Kierunek Civil Engineering - Inżynieria Lądowa na University of Derby daje umiejętności projektowania struktur ułątwiających codzienne życie: od dróg i lotnisk, do elektryczności i dostępu do czystej wody.

Opis kierunku

Kierunek Commercial Photography - Fotografia Komercyjna na University of Derby rozwinie twoją kteatywność i otworzy ci drzwi do kariery w branży mody, reklamy, czy fotografii prasowej.

Opis kierunku

Kierunek Computational Physics - Fizyka Komputerowa na University of Derby łaczy elementy fizyki, matematyki i inzynierii w dyscyplinie, która zajmuje się wykorzystaniem technologii komputerowej do badań fizycznych. Uczelnia współpracuje z ośrodkiem badań CERN, co daje studentom możliwości zaangażowania sie w ekscytujące projekty.

Opis kierunku

Kierunek Computer Forensic Investigation - Kryminalistyka Komputerowa na University of Derby nauczy cię badania komputerów i innych urządzeń pod kątem szukania dowodów wskazujących na popełnienie przestępstwa. Jest to działanie niezbędne w większości współczesnych przedsiębiorstw, a roczna praktyka w branży pozwoli ci wykorzystać zdobyta wiedzę w praktyce.

Opis kierunku

Kierunek Computer Games Modelling and Animation - Modelowanie i Animacja w Grach Komputerowych na University of Derby koncentruje sie na tworzeniu gier komputerowych od strony wizualnej. Zdobędziesz takie umiejętności jak modelowanie, teksturowanie, czy animacja, i wykorzystasz te umiejętności podczas rocznej praktyki w branży.

Opis kierunku

Kierunek Computer Games Programming - Programowanie Gier Komputerowych na University of Derby daje wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia gier komputerowych, oraz obejmuje roczną praktykę w firmach z branży.

Opis kierunku

Kierunek Computer Network Engineering - Inżynieria Sieci Komputerowych na University of Derby daje wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia infrastruktry sieciowej, i oferuje roczną praktykę w firmie z branży.

Opis kierunku

Kierunek Computer Networks and Security - Sieci Komputerowe i Bezpieczeństwo Danych na University of Derby nauczy cię tworzenia oprogramowania i fizycznej infrastruktury potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Studia obejmują roczną praktykę w firmach z branży.

Opis kierunku

Kierunek Computer Science - Informatyka na University of Derby kładzie nacisk na praktyczną naukę programowania przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi w profesjonalnych laboratoriach. Roczna praktyka w firmach z branży pozwala wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce.

Opis kierunku

Kierunek Construction Management and Property Development - Zarządzanie Budową i Nieruchomościami na University of Derby łączy praktyczną naukę technologii budowlanych z umiejętnościami managerskimi.

Opis kierunku

Kierunek Costume and Set Design - Kostiumy i Scengrafia na University of Derby pozwoli ci rozwinąć własny kreatywny styl i da ci umiejętności projektowania kostiumów lub scenografii, otwierając drzwi do kariery w teatrze, filmie i telewizji.

Opis kierunku

Kierunek Counselling and Psychotherapy Principles and Practices - Psychoterapia i Doradztwo na University of Derby zapozna cię z różnorodnymi teoriami psychologicznymi oraz rozwinie twoje umiejętności empatii i pracy z ludźmi.

Opis kierunku

Kierunek Creative and Professional Writing - Pisarstwo na University of Derby daje ci możliwość nauki pod okiem nagradzanych pisarzy, poetów, autorów piosenek i scenariuszy, a także redaktorów, agentów i wydawców.

Opis kierunku

Kierunek Creative and Professional Writing - Pisarstwo (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Creative Expressive Therapies - Terapia Artysyczna na University of Derby jest przeznaczony dla osób z pasją do sztuki, i chcących wykorzystać tę pasję w pracy terapeutycznej. Podczas studiów masz możliwość wyboru specjalizacji spośród: muzyki, teatru, tańca i sztuka plastycznych.

Opis kierunku

Kierunek Creative Expressive Therapies - Terapia Artysyczna (Foundation Year) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Criminal Psychology - Psychologia Kryminalna na University of Derby pozwoli ci zastosować teorie, metody i badania psychologiczne w kontekście systemu sprawiedliwości. tematy Obejmują m. in. profilowanie kryminalne, przesłuchania podejrzanych, czy resocjalizację.

Opis kierunku

Kierunek Criminal Psychology - Psychologia Kryminalna (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowującydo studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Criminology - Kryminologia na University of Derby obejmuje zagadnienia z zakresu socjologii, prawa, psychologi i filozofii aby pomóc ci zrozumieć przyczyny przestępczości.

Opis kierunku

Kierunek Criminology - Kryminologia (Foundation) obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Cyber Security - Bezpieczeństwo Internetowe na University of Derby daje wiedzę o takich tematach jak polityka bezpieczeństwa, wymogi prawne, ocena ryzyka, struktury bezpieczeństwa, ocrona danych czy etyczne hakerstwo.

Opis kierunku

Kierunek Dance - Taniec na University of Derby rozwinie twój talent otwierając ci drzwi do kariery tancerza, choreografa, lub nauczyciela tańca. W czasie studiów będziesz mieć możliwość zaprezentowania swojej pracy na deskach Déda Theatre.

Opis kierunku

Kierunek Dance and Movement Studies (Joint Honours) - Taniec i Nauka o Ruchu na University of Derby daje ci możliwość połączenia praktycznej nauki tańca i choreografii z drugim wybranym przedmiotem, takim jak edukacja, psychologia lub nauki o sporcie.

Opis kierunku

Kierunek Data Science - Analiza Danych Nieuporządkowanych na University of Derby nauczy cię analizowania informacji - skąd pochodzą, co z nich wynika i jak wydobyć ich wartośc biznesową. Roczna praktyka w branży daje okazję praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Opis kierunku

Kierunek Diagnostic Radiography - Diagnostyka Radiograficzna na University of Derby daje umiejętności wykonywania i analizowania obrazów rentgenowskich. Ponad połowa czasu spędzana jest na zajęciach praktcznych, dzięki temu świetnie przygotujesz się do wyzwań w życiu zawodowm.

Opis kierunku

Kierunek Drama - Teatr na University of Derby da ci zarówno umiejętności krytyczne i analityczne, jak i możliwość rozwinięcia praktycznego warsztatu aktorskiego, ułatwiając cidostep do wielu ścieżek kariery.

Opis kierunku

Kierunek Early Childhood Studies - Edukacja Wczesnodziecięca na University of Derby daje wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z dziećmi w wieku 0-8 lat.

Opis kierunku

Kierunek Early Childhood Studies - Edukacja Wczesnodziecięca (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Economics - Ekonomia (Joint Honours) na University of Derby daje ci możliwość studiowania ekonomii w połaczeniu z drugim wybranym przez ciebie przedmiotem, dzięki czemu studia są indywidualnie dopasowane do twoich potrzeb.

Opis kierunku

Kierunek Economics for Business - Ekonomia w Biznesie na University of Derby jest praktycznym kierunkiem który daje ci szeroką wiedzę o ekonomii, oraz uczy jak tę wiedzę zastosować w kontekście biznesowym.

Opis kierunku

Kierunek Economics for Business - Ekonomia w Biznesie (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Educattion - Edukacja na University of Derby kładzie nacisk na kwestie sprawiedliwości społecznej, i obejmuje tematy z zakresu psychologii, socjologii i polityki społecznej dając ci szeroką wiedzę na temat edukacji.

Opis kierunku

Kierunek Education Studies - Edukacja (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Electrical and Electronic Engineering - Inżyniernia Elektryczna i Elektroniczna na University of Derby uczy projektowania i tworzenia struktur przetwarzających i przesyłających energię elektryczną oraz informacje.

Opis kierunku

Kierunek Electrical and Electronic Engineering - Inżyniernia Elektryczna i Elektroniczna (Industrial Year) na University of Derby daje ci wiedzę o systemach elektrycznych i elektronicznych, a roczna praktyka w branży pozwoli ci wykorzystać wiedzę w praktyce.

Opis kierunku

Kierunek English - Literatura Angielska na University of Derby da ci szeroką wiedzę o literaturze tworzonej w języku angielskim, obejmując takie zagadnienia jak ewolucja fantasy, przedstawienia zbrodni, czy literatura kolonialna.

Opis kierunku

Kierunek English Literature and Language - Język i Literatura Angielska na University of Derby daje wiedzę zarówno o języku angielskim, jak i o literaturze napisanej w tym języku, odnoszą cte kwestie do historii idei i polityki kulturalnej.

Opis kierunku

Kierunek English Literature and Langauage - Język i Literatura Angielska (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek English - Literatura Angielska (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Environmental Hazards - Zagrożenia Środowiska Naturalnego na University of Derby daje wiedzę o przyczynach zagrożeń takich jak trzęsienia ziemi, wulkany, powodzie i zmiany klimatu, oraz umiejętności działania w ich obliczu.

Opis kierunku

Kierunek Events Management - Zarządzanie Imprezami Masowymi na University of Derby jest tworzony z myślą o potrzebach pracodawców, dając wszystkie umiejętności potrzebne w świecie dzisiejszych coraz większych i bardziej skomplikowanych widowisk.

Opis kierunku

Kierunek Fashion i Fashion Marketing - Moda i Marketing na University of Derby pozwoli ci połączyć pasję do mody z umiejętnościami marketingu i zarządzania marką.

Opis kierunku

Kierunek Film Production - Produkcja Filmowa na University of Derby jest praktycznym kursem na którym nauczysz się pisania scenariuszy, reżyserii i produkcji filmowej.

Opis kierunku

Kierunek Film Production and Production Design - Produkcja Filmowa i Projektowanie Produkcji na University of Derby wprowadzi cię w tajniki projektowania produkcji, reżyserii, montażu i produkcji filmowej.

Opis kierunku

Kierunek Film Production, Visual Effects and Post Production - Produkcja Filmowa, Efekty Specjalne i Post Produkcja na University of Derby rozwinie twoją kreatywność i praktyczne umiejętności tworzenia filmów i efektów specjalnych przy wykorzystaniu zarówno tradycyjnych tmetod, jak i najnowszych technologii.

Opis kierunku

Kierunek Fine Art - Sztuki Piękne na University of Derby da ci możliwość rozwijania twojej kreatywności, eksperymentowania z formami i technikami aby uczynić z ciebie pewnego swoich możliwości artystę.

Opis kierunku

Kierunek Football Journalism - Dziennikarstwo Sportowe (Piłka Nożna) na University of Derby pozwoli połaczyć twoją pasję do piłki nożnej i profesjonalny warsztat dziennikarski, dając ci możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia w prasie, radiu, telewizji i mediach internetowych.

Opis kierunku

Kierunek Football Journalism - Dziennikarstwo Sportowe (Piłka Nożna) (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowującydo studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Forensic Science - Kryminalistyka na University of Derby nauczy cię takich metod zbierania dowodów jak oględziny miejsca zbrodni, badanie odcisków palców, analiza tkanek ludzkich, czy badań balistycznych.

Opis kierunku

Kierunek Forensic Science with Criminology - Kryminologia i Kryminalistyka na University of Derby koncentruje się na prawnych aspektach kryminalistyki, obejmując zagadnienia zbierania dowodów i zeznań, procesu sądowego oraz zadań sędziego, ławy przysięgłych i świadków.

Opis kierunku

Kierunek Forensic Science with Criminology - Kryminologia i Kryminalistyka (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Kierunek Forensic Science - Kryminalistyka (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Forensic Science with Psychology - Kryminalistyka i Psychologia na University of Derby łączy naukę technik kryminalistycznych z pogłebioną znajomością psychologii. Studenci mają do dyspozycji nowocześnie wyposażone laboratoria do zajęć praktycznych.

Opis kierunku

Kierunek Geography - Geografia na University of Derby daje możliwość specjalizacji w geografii fizycznej lub społecznej. Zdobytą wiedzę wykorzystasz podczas wyjazdów w teren w Wielkiej Brytanii i poza nią.

Opis kierunku

Kierunek Geography - Geografia (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Geology - Geologia na University of Derby daje gruntowną wiedzę o budowie Ziemi, a także daje możliwości wykorzystania tej wiedzy w praktyce podczas zajęć terenowych w całej Wielkiej Brytanii.

Opis kierunku

Kierunek Geology - Geologia (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Global Development - Globalny Rozwój na University of Derby daje wiedzę o kwestiach politycznych, społeczno-ekonomicznych i ekologicznych w krajach rozwijających się, oraz możliwość sprawdzenia jej w praktyce podczas zagranicznych projektów.

Opis kierunku

Kierunek Health and Social Care - Zdrowie i Opieka Społeczna na University of Derby nauczy cię nieść wszechstronną opiekę ludziom, rodzinom, i społecznościom.

Opis kierunku

Kierunek Health and Social Care - Zdrowie i Opieka Społeczna (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek History - Historia na University of Derby kłądzie szczegolny nacisk na historię nowożytną i współczesną, oferując zarówno przedmioty ogólne, jak i bardziej szczegółowe, takie jak historia medycyny czy dziewiętnastowieczne dzielnice nędzy.

Opis kierunku

Kierunek History - Historia (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Human Biology - Biologia Człowieka na University of Derby daje ci gruntowną wiedzę o funkcjonowaniu ciała człowieka, umożliwiając ci karierę w takich rozwijających się branżach jak medycyna sportowa, żywienie, czy profilaktyka zdrowia psychicznego.

Opis kierunku

Kierunek Human Biology - Biologia Człowieka (Foundation Year) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Human Resource Management - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Joint Honours) na University of Derby pozwala na połaczenie z dodatkowym przedmiotem, dzięki czemu możesz odnaleźć swoją niszę w świecie HR.

Opis kierunku

Kierunek Illustration - Ilustracja na University of Derby pozwoli ci rozwinąć swoją kreatywność i odnaleźć własny styl, otwierając ci drogę do kariery w branży wydawniczej, reklamowej, czy edukacyjnej.

Opis kierunku

Kierunek Information Technology Management - Zarządzanie Siecią Informatyczną w Biznesie na University of Derby nauczy cię, jak skutecznie wykorzystywać możliwości nowych technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studia obejmują roczną praktykę w firmach w branży.

Opis kierunku

Kierunek Information Technology Management - Zarządzanie Siecią Informatyczną w Biznesie (Foundation) obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Information Technology - Technologia Informacyjna na University of Derby nauczy cię tworzenia produktów i usług informatycznych potrzebnych ludziom w ich codziennym życiu. Studia obejmują roczną praktykę w firmach w branży.

Opis kierunku

Kierunek Interior Architecture and Venue Design - Architektura Wnętrz na University of Derby skupia się na projektowaniu i aranżacji przestrzeni komercyjnych takich jak bary, restauracje, hotele, sklepy i sale wystawowe.

Opis kierunku

Kierunek Interior Design - Aranżacja Wnętrz na University of Derby przygotuje cię na wyzwania w pracy zarówno w sektorrze mieszkaniowym, jak i komercyjnym.

Opis kierunku

Kierunek International Hospitality Management - Zarządzanie w Hotelarstwie na University of Derby da ci praktyczną wiedzę o praktykach hotelarskich, i otworzy drzwi do kariery w międzynarodowej branży turystycznej.

Opis kierunku

Kierunek International Relations and Diplomacy - Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja na University of Derby obejmuje tematy takie jak demokracja, prawa człowieka, bezpieczeństwo i prawo międzynarodowe, jednocześnie rozwijając umiejętności potrzebne w pracy w organizacjach międzynarodowych.

Opis kierunku

Kierunek International Spa Management - Zarządzanie Ośrodkami Spa na University of Derby powstał we współpracy z wiodącymi pracodawcami z branży. Łaczy wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i zdrowego odżywiania z umiejętnościami managerskimi i marketingowymi.

Opis kierunku

Kierunek International Tourism Management - Zarzdzanie w Międzynarodowej Turystyce na University of Derby jest skrojony na potrzeby turystyki XXI wieku i obejmuje takie tematy jak popularne kierunki, techniki marketingowe czy zarządzanie strategiczne.

Opis kierunku

Kierunek Journalism - Dziennikarstwo na University of Derby rozwinie twoje uiejętności zbierania informacji i warsztat pisarski, a także da ci wiedze z zakresu prawa mediów, etyki i administracji publicznej. Nauczysz się przygotowywać materiały dla prasy, radia, i telewizji, a także dla nowych mediów jak blogi i portale internetowe.

Opis kierunku

Kierunek Journalism - Dziennikarstwo (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Law - Prawo na University of Derby daje wiedzę i umiejętności potrzebne w karierze prawnika, i pozwala wybrać spośród takich specjalizacji jak prawo medyczne, rodzinne, pracy, czy prawo miedzynarodowe.

Opis kierunku

Kierunek Law with Criminology - Prawo i Kryminologia na University of Derby skupia się na praktyce prawnej, uzupełniając ją cenną wiedzą o przyczynach i skutkach przestępczości.

Opis kierunku

Kierunek Liberal Arts - Nauki Humanistyczne na University of Derby jest wielodysyplinarnym kursem modelowanym na kierukach uniwersytetów amerykańskich kształącących przyszłych laureatów Nagrody Nobla i Pulitzera, głowy państw i nowatorskich przedsiębiorców, a także wiodące postaci ze świata sztuki.

Opis kierunku

Kierunek Liberal Arts - Nauki Humanistyczne (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Logistics and Supply Chain Management - Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw na University of Derby współpracuje z takimi firmami jak DHL, Tesco, czy Unilever, dając ci możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Opis kierunku

Kierunek Logistics and Supply Chain Management - Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Magazine Journalism - Dziennikarstwo Prasowe na University of Derby rozwija twój warsztat dziennikarski, dając ci równocześnie możliwość specjalizowania się w tematyce, która kochasz.

Opis kierunku

Kierunek Manufacturing and Production Engineering - Inżynieria Produjkcji na University of Derby jet akredytowany przez organizacje zawodowe, dzięki czemu jest doskonale dopasowany do potrzeb rynku pracy.

Opis kierunku

Kierunek Marketing (Analytics) - Analityka Marketingowa na University of Derby pozwoli ci rozwinąć umiejętności zarówno marketingu i zarządzania maką, jak i analizy danych podczas pracy nad prawdziwymi projektami dla instytucji partnerskich.

Opis kierunku

Kierunek Marketing (Analytics) - Analityka Marketingowa (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Marketing (Digital) - Marketing Cyfrowy na University of Derby skupia się na praktycznych metodach wykorzystania mediów cyfrowych w marketingu, takich jak kampanie w mediach społecznościowych, marketing wirusowy, reklama online czy optymalizacja wyszukiwarek.

Opis kierunku

Kierunek Marketing (Digital) - Marketing Cyfrowy (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Marketing (PR and Advertising) - Marketing, PR i Reklama na University of Derby nauczy cię skutecznych narzędzi marketingu i komunikacji, otwierając drzwi do kariery w reklamie lub branży PR.

Opis kierunku

Kierunek Marketing (PR and Advertising) - Marketing, PR i Reklama (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Mathematics - Matematyka (Joint Honours) na University of Derby pozwala na połaczenie studiowania matematyki z drugim wybranym przedmiotem, sopozwala na stworzenie unikalnej specjalizacji.

Opis kierunku

Kierunek Mathematics with Computer Science - Matematyka i Informatyka (Industrial Placement) na University of Derby stawia na praktyczne zastosowania matematyki i nowych technologii, dzięki czemu z łatwością wykorzystasz zdobyte umiejętności podczas rocznej praktyki.

Opis kierunku

Kierunek Mathematics and Education - Matematyka i Edukacja na University of Derby łączy zawansowaną wiedzę z zakresu matematyki i nauczania, które możesz wykorzystać podczas rocznej praktyki.

Opis kierunku

Kierunek Mathematics - Matematyka (Industrial Placement) na University of Derby nauczy cię o teoriach matematycznych, statystyce i badaniach operacyjnych, jak również o zastosowaniach matematyki w biznesie. Studia obejmują roczną praktykę w wybranej firmie.

Opis kierunku

Kierunek Mechanical and Manufacturing Engineering - Mechanika i Inżynieria Produkcji na Unversity of Derby daje wiedzę i umiejętności potrzebne w mutidyscyplinarnym środowisku produkcji.

Opis kierunku

Kierunek Mechanical Engineering - Mechanika na University of Derby jest praktycznym kierunkiem na którym uczysz się poprzez wykonywanie własnych projektów i współpracę z firmami z branży.

Opis kierunku

Kierunek Mechanical Engineering - Mechanika (Industrial Year) na University of Derby daje możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy podczas rocznej praktyki w branży.

Opis kierunku

Kierunek Media and Communication - Media i Komunkacja na University of Derby otwierają ci drzwi do kariery, dziennikarza, rzecznika prasowego, czy specjalisty od PR.

Opis kierunku

Kierunek Media and Communication - Media i Komunkacja (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Media Production - Produkcja Medialna na University of Derby nauczy cię produkcji treści na potrezby telewizji, radia, i mediów cyfrowych, oraz pozwoli ci stworzyć własne profesjonalne portfolio.

Opis kierunku

Kierunek Motorsport and Motorcycle Manufacturing Engineering - Inżynieria Sportów Samochodowych i Motocyklowych na University of Derby obejmuje przedmioty z zakresu technologii, inżynierii, czy matematyki stosowanej, a także zarządzania.

Opis kierunku

Kierunek Motorsport Engineering - Inżynieria Sportów Samochodowych na University of Derby da ci wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania samochodów wyścigowych, poprzez zróżnicowane przedmioty teoretyczne i praktyczne.

Opis kierunku

Kierunek Music - Muzyka na University of Derby rozwinie twoje umiejętności, kreatywność i świadomość artystyczną, ułatwiając ci odnalezienie swojego miejsca w świecie muzyki.

Opis kierunku

Kierunek Music Technology and Production - Technologia i Produkcja Muzyczna da ci szeroką wiedzę o branży muzycznej, oraz nauczy technologii wykorzystywanych przy nagrywaniu, produkcji i obróbce dźwięków.

Opis kierunku

Kierunek Nursing (Adult) - Pielęgniarstwo dla Pacjentów Dorosłych na University of Derby daje wiedzę i umiejętności potrzebne w opiece nad dorosłymi cierpącymi na rózne choroby ostre i przewlekłe.

Opis kierunku

Kierunek Nursing (Mental Health) - Pielęgiarstwo w Ośrodkach Zdrowia Psychicznego na University of Derby przygotowuje do pracy z pacjentami z róznych środowisk, cierpiącymi na zaburzenia zdrowia psychicznego.

Opis kierunku

Kierunek Occupational Therapy - Terapia Zajęciowa na University of Derby da ci wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy z ludźmi z róznych środowisk i daje ci możliwość sprawdzenia ich podczas obowiązkowych praktyk.

Opis kierunku

Kierunek Outdoor Leadership and Management - Zarządzanie w Sportach Przygodowych na University of Derby łączy umiejętności przewodnika, trenera i managera, robiąc z ciebie specjalistę w dziedzinie sportów przygodowych.

Opis kierunku

Kierunek Performing Arts - Sztuki Sceniczne na University of Derby jest interdyscyplinarnym programem, dającym ci okazję zdobycia praktycznego doświadczenia w takich dziedzinach jak taniec, teatr, muzyka, film i tworzenie dźwięku.

Opis kierunku

Kierunek Photography - Fotografia na University of Derby daje ci umiejętności techniczne i pozwala rozwijać twoją kreatywność, dzięki czemu możesz zaistnieć w świecie sztuki i mediów.

Opis kierunku

Kierunek Photography and Film Production - Fotografia i Produkcja Filmowa na University of Derby rozwija kreatywność i daje praktyczne umiejętności tworzenia fotografii i filmów.

Opis kierunku

Kierunek Physical Activity, Nutrition and Health - Zdrowie, Odżywianie i Aktywność Fizyczna na University of Derby daje ci praktyczną wiedzę o wadze zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w utrzymaniu dobrego zdrowia, przygotowując do pracy w sektorze zdrowia publicznego.

Opis kierunku

Kierunek Physical Activity, Nutrition and Health - Zdrowie, Odżywianie i Aktywność Fizyczna (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Policing - Porządek Publiczny na University of Derby powstał we współpracy z lokalną policją, i rozwija wszystkie umiejętności potrzebne w tej wymagającej karierze.

Opis kierunku

Kierunek Popular Music with Music Technology - Muzyka Rozrywkowa z Technologią na University of Derby rozwinie twoje umiejętności komponowania, wykonywania i produkcji muzyki popularnej, dając ci jednocześnie wiedzę o najnowszych technologiach wykorzystywanych przez branżę muzyki rozrywkowej.

Opis kierunku

Kierunek Product Design - Wzornictwo na University of Derby łaczy kreatywność z gruntowną wiedzą o projektowaniu na potrzeby produkcji masowej. Studenci mają do dyspozycji pracownie wypozażone zarówno w tradycyjne, jak i najnowocześniejsze narzędzia i technologie.

Opis kierunku

Kierunek Product Design Engineering - Inżynieria Wzornictwa na University of Derby jest skierowany do kreatywnych osób zainteresowanych wzornictwem rzemysłowym i inżynierią produkcji.

Opis kierunku

Kierunek Professional Culinary Management - Zarządzanie w Branży Kulinarnej pozwoli ci rozwinąć praktyczne umiejętności zarządzania procesem produkcji i serwowania żywności, niezbędne w pracy w kuchniach i restauracjach.

Opis kierunku

Kierunek Psychology - Psychologia na University of Derby da ci wiedzę społecznych, rozwojowych, i biologicznych aspektach ludzkiego zachowania, jak również o zastosowaniach psychologii w wielu różnych dziedzinach.

Opis kierunku

Kierunek Psychology - Psychologia (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Quantity Surveing and Commercial Management - Kontrola Kosztów Budowy na University of Derby rozwija umiejętności i wiedzę niezbędne na wielu etapach projektowania i budowy.

Opis kierunku

Kierunek Radio Production - Produkcja Radiowa na University of Derby nauczy cię produkcji audycji muzycznych i mówionych, zarówno w tradycyjnych jak i w najnowocześniejszych technikach, otwierając ci drzwi do kariery w radiu, mediach i przemyśle rozrywkowym.

Opis kierunku

Kierunek Social Policy - Polityka Społeczna na University of Derby nauczy cię o najbardziej palących problemach współczesnego społeczeństwa takich jak rozwarstwienie społeczne, przestępczość czy zagrożenia ekologiczne, i zainspiruje cię do szukania rozwiązania.

Opis kierunku

Kierunek Sociology - Socjologia na University of Derby nauczy cię analizować i interpretować nieustannie zmieniający się świat, dając ci szeroką wiedzę o polityce, kulturze, i społeczeństwie.

Opis kierunku

Kierunek Sociology - Socjologia (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowującydo studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Sound, Light and Live Event Technology - Oświetlenie i Udźwiękowienie Imprez na University of Derby da ci praktyczną wiedze o najnowszych technologiach światła i dźwięku, otwierając drzwi do kariery w branży widowiskowej.

Opis kierunku

Kierunek Special Educational Needs ans Disability - Praca z Osobami z Niepełnosprawnością Fizyczną i Intelektualną na Univesity of Derby otwiera drogę do wielu zawodów związanych ze wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis kierunku

Kierunek Specialist Sports Journalism - Specjalistyczne Dziennikarstwo Sportowe na University of Derby nauczy cię relacjonowania wydarzeń sportowych za pośrednictwem zarówno tradycyjnych, jak i najnowszych mediów. Studenci mają możliwość wyboru dyscypliny w której chcą się specjalizować - od najpopularniejszych po najbardziej niszowe.

Opis kierunku

Kierunek Sport and Education - Sport i Edukacja na University of Derby został pomyślany dla pasjonatów sportu, którzy chcą zarażać swoją pasją innych, i myślą o karierze nauczyciela.

Opis kierunku

Kierunek Sport and Education - Sport i Edukacja (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowującydo studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Sport and Excercise Science - Nauki o Sporcie na University of Derby daje wiedzę z zakresu biomechaniki, fizjologii i psychologii, oraz ich zastosowań w sporcie.

Opis kierunku

Kierunek Sport and Excercise Science - Nauki o Sporcie (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowującydo studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Sport Coaching and Development - Trenerstwo na University of Derby da ci wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy trenera w wielu kontekstach, od szkoły podstawowej do sportowych elit, a także nauczy cię o roli aktywności fizycznej w rozwoju społeczności.

Opis kierunku

Kierunek Sport Management - Zarządzanie w Sporcie na University of Derby łaczy elementy wiedzy o sporcie z umiejętnościami managerskimi, otwierając drogę do kariery w zarządach klubów sportowych lub przy organizacji sportowych imprez.

Opis kierunku

Kierunek Sport Management - Zarządzanie w Sporcie (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowującydo studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Sport Therapy and Rehabilitation - Terapia Sportowa i Rehabilitacja na University of Derby daje wiedzę i umiejętności dzięki którym będziesz mógł podjąć pracę rehabilitanta i przywracać optymalną sprawność fizyczną pacjentom.

Opis kierunku

Kierunek Sport Therapy and Rehabilitation - Terapia Sportowa i Rehabilitacja (Foundation) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowującydo studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Technical Theatre - Technika Teatralna na University of Derby rozwija wszystkie umiejętności potrzebne za kulisami produkcj teatralnych, produkując utalentowanych i kreatywnych profesjonalistów poszukiwanych przez branżę rozrywkową.

Opis kierunku

Kierunek Textile Design - Projektowanie Tekstyliów na University of Derby łączy tradycję z nowoczesną technologią, dając wumiejętności projektowania tekstyliów które możessz wykorzystać w branży modowej czy dekoracji wnętrz.

Opis kierunku

Kierunek Visual Effects and Post Production - Efekty Wizualne i Post Produkcja na University of Derby da ci do dyspozycji profesjonalne pomieszczenia wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, z pomocą których rozwiniesz swoją kreatywność i umiejętności techniczne. Nauczysz się produkować efekty specjalne dla telewizji, kina i gier komputerowych.

Opis kierunku

Kierunek Wellness Management - Zdrowie i Zarządzanie daje szeroka wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, odżywiania i coachingu, a także zarządzania i przedsiębiorczości.

Opis kierunku

Kierunek Writing and Publishing - Pisarstwo i Działalność Wydawnicza na University of Derby pozwala ci rozwinąć warsztat pisarski aoraz daje umiejętności potrzebne w biznesie, otwierając Ci drzwi do kariery pisarza, redaktora, agenta literackiego lub wydawcy.

Opis kierunku

Kierunek Zoology - Zoologia na University of Derby daje szeroką wiedzę o biologii zwierząt i obejmuje szeroki zakres przedmiotów takich jak ekologia, ochrona środowiska, behawiorystyka, a także genetyka, biochemia czy statystyka, czyniąc z ciebie specjalistę w swojej dziedzinie,

Opis kierunku

Kierunek Zoology - Zoologia (Foundation Year) na University of Derby obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do studiów dla osób, które nie spełniają kryteriów przyjęcia w zwykłym trybie.

Opis kierunku

Studia Magisterskie (83)

Ten kierunek magisterski Rachunkowość i finanse na Derby University świetnie przygotuje Cię do zdania brytyjskiego egzaminu zawodowego ACCA, co będzie stanowiło Twój olbrzymi atrybut w karierze zawodowej.

Opis kierunku

Kierunek Zaawansowane sieci komputerowe na Derby University jest akredytowany przez CISCO Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching. Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego przeznaczonym laboratorium sieciowym.

Opis kierunku

Program Materiałoznawstwo i produkcja dodatkowa na Derby University da Ci szansę poznać zaawansowane technologie produkcyjne używane do produkcji różnorodnych komponentów o specyficznych właściwościach.

Opis kierunku

Kierunek Zaawansowane praktyki na Derby University powstał głównie dla osób, które pracują w służbie zdrowia. Czeka na Ciebie możliwość wybrania wielu przedmiotów dodatkowych, takich jak podejmowanie decyzji klinicznych, zdrowie psychiczne, terapeutyka, zarządzanie zmianą w pracy etc.

Opis kierunku

Kierunek Akustyka stosowana na Derby University przeznaczony jest dla absolwentów keirunków związanych z akustyką, głównie dla tych, którzy posiadają dyplom Institute of Acoustics - IOA. Zajęcia odbywają się w trybie online.

Opis kierunku

Program Stosowana psychologia rozwoju na Derby University to okazja by zrozumieć sposób w jaki rozwija się człowiek i jakie zmiany zachodzą w nim na przestrzeni całego życia. Będzie to idealnym uzupełnieniem licencjackich studiów psychologicznych, i jeśli ten rejon psychologii interesuje Cię najbardziej, na pewno będziesz zadowolony.

Opis kierunku

Program Nauki o Ziemi i ropie naftowej zapewnia idealne połączenie nauki akademickiej i praktycznej, dzięki czemu będziesz mół rozwinąć swoją karierę w przemyśle ropy naftowej. Wykształceni pracownicy w zakresie paliwa i ropy naftowej są bardzo cenieni i mogą liczyć na wysokie zarobki.

Opis kierunku

Program Sport i ćwiczenia fizyczne na Derby University oferowany jest w dwóch trybach: full time oraz part time. Możesz wybrać, czy chcesz studiować sport w ujęciu psychologicznym, fizjologicznym czy też w obu.

Opis kierunku

Kierunek Artterapia na Derby University da Ci szansę zdobyć wiedzę na temat leczenia poprzez sztukę. Zastosowanie twórczości w terapii jest znane ludziom już od dosyć dawna i jeśli chcesz pomagać ludziom swoją twórczością i kreatywnością, to będzie idealny wybór.

Opis kierunku

Program Inżynieria dźwieku na Derby University powstał we współpracy z wieloma przedstawicielami przemysłu muzycznego by upewnić się, że studenci uzyskają wykształcenie przydatne w zawodzie i pożądane przez pracodawców.

Opis kierunku

Program Zmiany behawioralne na Derby University skupia się na zagadnieniach związanych z zachowaniem ludzkim i jego reakcjami na otoczenie. Jeśli interesuje Cię behawioryzm i psychoterapia behawioralna - to będzie strzał w dziesiątkę.

Opis kierunku

Program Analizowanie dużych zmiennych i danych na Derby University da Ci przepustkę do pracy w wielu branżach, ponieważ analiza dużych ilości informacji ma zastosowanie w wielu dziedzinch, np. biznesie, marketingu czy medycynie. Od Ciebie zależy w jakim kierunku będziesz się kształcić po ukończeniu tego programu, lecz z pewnością warto go wybrać, gdyż na rynku jest niedobór pracowników o takich umiejętnościach.

Opis kierunku

Program Nauki biologiczne na Derby University powstał w głównej mierze o osobach, którym zależy na rozwinięciu kariery pod kątem naukowym. Będzie to świetny wstęp np. do doktoratu. Otrzymasz okazję prowadzenia specjalistycznych badań naukowych w nowoczesnych laboratoriach.

Opis kierunku

Program Modelowanie informacji o budynku na Derby University nauczy Cię projektowania, analizowania i zarządzania budynkiem. Kierunek stanowi innowacyjny miks nauki projektowania i zarządzania oraz modelowania, wizualizacji i zrównoważnego rozwoju.

Opis kierunku

Kierunek Biznes i zarządzanie na Derby University pozwoli Ci rozpocząć akademicką karierę i stanowić będzie świetny wstęp do np. doktoratu. Program dostępny jest w wielu opcjach i trwa od 2 do 4 lat, możliwe są też studia part-time.

Opis kierunku

Kierunek Coaching i kariera na Derby University przeznaczony jest w głównej mierze dla absolwentów kierunków pedagogicznych, socjologicznych, psychologicznych czy z zakresu opieki społecznej.

Opis kierunku

Program Inżynieria lądowa i nadzór budowlany na Derby University przeznaczony jest dla absolwentó keirunków inżynierskich. Posiada liczne akredytacje: Institution of Structural Engineers, the Institution of Civil Engineers, the Chartered Institution of Highways and Transportation oraz the Institute of Highway Engineers.

Opis kierunku

Kierunek Kognitywna psychoterapia behawioralna na Derby University jest akredytowany przez British Association of Behavioural Cognitive Psychotherapy - BAPCP, możesz więc mieć pewność, że uzyskasz wykształcenie na najwyższym poziomie.

Opis kierunku

Kierunek Specjalistyczna praktyka pielęgniarska na Derby University przeznaczony jest dla pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy chcą zyskać dalsze wykształcenie. Program w 50% składa się z teorii i w 50% z zajęć praktycznych.

Opis kierunku

Kierunek Matematyka obliczeniowa na Derby University łączy w sobie naukę i stosowanie matematycznych pojęć oraz metod obliczeniowych. Program dopasowany jest do absolwentów kierunków matematycznych, naukowych i inżynierskich.

Opis kierunku

Program Biologia konserwatorska na Derby University łączy biologię z ochroną środowiska. Ponad 15 000 gatunków jest dziś zagrożonych wyginięciem - zapotrzebowanie na pracowników o tego typu kwalifikacjach jest więc niebywale wysokie.

Opis kierunku

Program Kontrola i oprzyrządowanie na Derby University jest akredytowany przez the Institute of Measurement and Control. Zgłębisz wiedzę w obszarach takich jak lotnictwo, petrochemia, produkcja manufakturowa czy przemysł motoryzacyjny.

Opis kierunku

Program Śledztwa kryminalne na Derby University przeznaczony jest dla osób, które mają wykształcenie kryminologiczne, bądź też policyjne. Jeśli szukasz możliwości dalszego rozwoju, to będzie idealny wybór.

Opis kierunku

Program Cyberbezpieczeństwo na Derby University będzie doskonałą opcją jeśli zależy Ci na rozpocząciu lub kontynuowaniu kariery w dziedzinie bezpieczeństwa w sieci. Program obejmuje najnowsze zagadnienia i spełnia wymagania i standardy obecnego rynku.

Opis kierunku

Program Psychoterapia tańcem na Derby University jest akredytowany przez Association for Dance Movement Psychotherapy UK. Jeśli Twoją pasją jest taniec i chcesz dowiedzieć się, jak z jego pomocą pomagać ludziom - wybierz ten kierunek.

Opis kierunku

Program Diagnostyka radiograficzna na Derby University to medyczny kierunek, jeden z niewielu tego typu w Wielkiej Brytanii, ponieważ nie musisz mieć doświadczenia medycznego aby się na niego dostać. Nauka odbywa się od podstaw, trwa dwa lata i jest bardzo intensywna. Program jest zatwierdzony przez Health and Care Professional Council, co oznacza że zaraz po studiach będziesz mógł zacząć pracę w zawodzie.

Opis kierunku

Program Kryminalistyka cyfrowa i bezpieczeństwo komputerowe na Derby University stoi na pograniczu informatyki i kryminalistyki. Na rynku jest rosnące zapotrzebowanie na tego typu pracowników, stąd wybór tego kierunku będzie przyszłościową decyzją.

Opis kierunku

Kierunek Dramaterapia na Derby University nauczy Cię w jaki sposób wykorzystywać sztukę teatralną w procesach terapeutycznych. Ukończenie programu umożliwi Ci rozpoczęcie pracy jako profesjonalny dramaterapeuta m.in. na terenie Wielkiej Brytanii.

Opis kierunku

Kierunek Edukacja na Derby University powstał dla osób, których kariera zawodowa związana jest z przekazywaniem wiedzy innym ludziom i edukacją, którzy chcieliby rozwinąć się i zyskać więcej możliwości. Nauczanie odbywa się tutaj w trybie online.

Opis kierunku

Kierunek Edukacja - zarządzanie i przywództwo na Derby University zaprojektowany jest dla osó, które mają doświadczenie w pracy w szkołach, uniwersytetach etc. Jeśli chcesz rozwinąć się zawodowo i mieć większą możliwość awansowania w pracy - to będzie świetny wybór.

Opis kierunku

Kierunek Edukacja: wczesne dzieciństwo na Derby University skupia się na zagadneiniach związanych z wychowywaniem i przekazywaniem wiedzy najmłodszym. To idealna propozycja jeśli pragniesz pracować z dziećmi.

Opis kierunku

Program Edukacja: mentoring i coaching na Derby University to propozycja dla tych, którzy chcą pracować jako trenerzy osobiści, a także dla osób, które już w tej chwili pracują w tej profesji i pragną się rozwinąć zawodowo. Nauczysz się pomagać ludziom rozwijać swoją osobowość i pozytywne cechy, takie jak kreatywność, współpraca z innymi etc.

Opis kierunku

Program Edukacja: nauczanie osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Derby University nauczy Cię pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, które są niepełnosprawne psychicznie lub fizycznie.

Opis kierunku

Kierunek Kontrola środowiska na Derby University skupia się na zagadnieniach prewencji i kontroli zanieczyszczenia gruntów i wód słodkich. Duży nacisk kładzie się tutaj na stosowaniu wiedzy naukowej w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów.

Opis kierunku

Kierunek Zdrowie środowiskowe na Derby University jest akredytowany przez Chartered Institute of Environmental Health oraz Royal Environmental Health Institute of Scotland. Nauczanie na tym programie odbywa się w trybie online.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie środowiskowe na Derby University świetnie przygotuje Cię do pracy w ochronie środowiska, a także w innych dziedzinach, jak kontrola zanieczyszczeń. Program jest dostępny również jako studia online.

Opis kierunku

Program Ergonomia na Derby University to pierwszy taki kierunek nauczany w trybie online w Wielkiej Brytanii. Uzyskał akredytację Chartered Institute of Ergonomics and Human Factors. Dzięki temu kierunkowi otrzymasz kwalifikacje potrzebne do pracy w bardzo wielu dziedzinach, ergonomia ma bowiem zastosowanie w niemal każdym zawodzie.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie wydarzeniami na Derby University znajduje się wśród dziesięciu najlepszych tego typu kierunków w Wielkiej Brytanii według najnowszego zestawienia gazety The Guardian. Jest to również jedyna brytyjka uczelnia, której studenci tego kierunku znaleźli się w finale prestiżowego National Events Competition.

Opis kierunku

Kierunek Moda i tekstylia na Derby University zapewni Ci praktyczne wykształcenie w kreowaniu mody, tworzeniu odzieży, obuwia i dodatków. Uczelnia jest świetnie wyposażona i pomoże Ci rozwinąć Twój talent, kreatywność i twórczość.

Opis kierunku

Program Film i fotografia na Derby University zapewnia unikalną i ekscytującą możliwość uzyskania świetnego wykształcenia w zakresie filmu i fotografii. Rozwiniesz swoją kreatywność i poznasz wszystkie techniczne zagadnienia.

Opis kierunku

Kierunek Przywództwo finansowe na Derby University przygotuje Cię do sprawowania wyższych stanowisk w sektorze finansowym. Zyskasz wiedzę na temat strategii finnsowych oraz niezbędne umiejętności przywódcze i zarządcze. Będziesz w stanie wnieść większy wkład w obszarach handlowych i operacyjnych organizacji i przedsiębiorstw.

Opis kierunku

Kierunek Sztuki piękne na Derby University to doskonała okazja na dalszy rozwój artystyczny. Tematy obejmują m.in. telewizję, fotografię, performance czy filozofię, a studenci mają dostęp do świetnie wyposażonych warsztatów i studiów.

Opis kierunku

Kierunek Nauki śledcze na Derby Unversity skupia się na innowacjach w kryminologii, a oferowane możliwości są ogromne - można się kształcić m.in. w kierunku balistyki, antropologii sądowej, entomologii sądowej, fotografii śledczej, analizy molekularnej, analizy śladów krwi, linii papilarnych i wiele, wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Master of Business Administration - Finanse międzynarodowe na Derby University znajduje się na pograniczu biznesu i finansów. Program jest akredytowany przez Chartered Management Institute - CMI. Dzięki niemu zyskasz większą wiedzę na temat finansów i biznesu w ujęciu globalnym.

Opis kierunku

Program Nauki o zdrowiu i opiece społecznej na Derby University pozwoli Ci zyskać szersze perspektywy zawodowe w słuzbie zdrowia i opiece społecznej. Na studentów czeka możliwość swobodnego dopasowania przedmiotów w planie zajęć do własnych potrzeb.

Opis kierunku

Program Psychologia zdrowia na Derby University prowadzony jest w trybie online i przeznaczony dla absolwentów licencjackich kierunków psychologicznych. Program obejmuje zagadnienia związane z wpływem zjawisk psychicznych na stan zdrowia i samopoczucie człowieka oraz społeczeństwa.

Opis kierunku

Program Technologia informacji na Derby University pozwoli Ci nauczyć się w jaki sposób stosować technologie informacji w różnych dziedzinach, a wszystko to w specjalnie do tego przeznaczonych laboratoriach komputerowych.

Opis kierunku

Kierunek Innowacyjne rozwiązania w inżynierii na Derby University zapewni Ci najnowszą wiedzę techniczną i specjalistyczne szkolenie w zakresie rozwiązywania problemów i tworzenia twórczych i innowacyjnych rozwiązań technicznych. Program umożliwia wyspecjalizowanie się w inżynierii architektonicznej, inżynierii lądowej i infrastrukturze, elektronicznej inżynierii, inżynierii materiałowej i mechanicznej, modelowaniu matematycznym, produkcji manufakturowej, zarządzaniu łańcuchem dostaw i inteligentnych systemach energetycznych.

Opis kierunku

Kierunek Biznes międynarodowy na Derby University powstał dla osób z ogólnym wykształceniem w zakresie biznesu, którzy chcą wyspecjalizować się w biznesie w ujęciu globalnym. Program skupia się na ekonomii, strategii, prawie, finansach, marketingu i zarządzaniu zasobami ludzkimi, a wszystko to w kontekście międzynarodowym.

Opis kierunku

Kierunek Biznes międzynarodowy i finanse na Derby University to świetna opcja jeśli chcesz pracować np. zarządzając finansami przedsiębiorstwa. Ukończenie tego kierunku bardzo pozytywnie wpłynie na Twoje CV i pozwoli Ci łatwiej zdobyć upragnioną pracę bądź awansować w obecnej.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowy biznes i zarządzanie zasobami ludzkimi na Derby University skupia się na aspekcie ludzkim w międzynarodowym biznesie. Będzie to doskonała opcja jeśli np. pracujesz w międzynarodowej korporacji i pragniesz dalej sie rozwijać zawodowo.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowe zarządzanie w hotelarstwie na Derby University znajduje się wśród najlepszych tego typu kierunków w Wielkiej Brytanii. Zwiększy Twoje umiejętności przywódcze i zarządcze w branży hotelarskiej dzięki czemu łatwiej awansujesz na stanowiska kierownicze.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowe zarządzanie spa na Derby University to pionierski kierunek magisterski, pierwszy taki na świecie. Studia odbywają się w mieście Buxton, znanym z wielu ośrodków wypoczynkowych.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria na Derby University został zatwierdzony przez wiele instytucji inżynierskich. Przeznaczony jest dla osób, które ukończyły już studia z zakresu inżynierii i chcą zyskać większą wiedzę oraz wyższe kwalifikacje.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie w marketingu na Derby University da Ci szansę by zgłębić zagadnieni związane z komunikacją w marketingu, brandingiem, satysfakcją konsumentów i podejmowaniem decyzji, wszystko to w kontekście międzynarodowym. Będzie to idealne uzupełnienie studiów z zakresu biznesu, zarządzania czy marketingu.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria mechaniczna i produkcyjna na Derby University powstał we współpracy m.in. z Rolls-Royce, Toyorą, Balfour Beatty, Bombardierem i Pektronem. Rozwiniesz się w kierunku motoryzacji, lotnictwa, petrochemii czy produkcji manufakturowej.

Opis kierunku

Program Stosowanie ultradźwięków w medycynie na Derby University to szansa na uzyskanie wykształcenia specjalisty od ultradźwięków. O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci wielu medycznych kierunków, nie tylko lekarze. Studia trwają dwa lata, nauka jest na nich bardzo intensywna.

Opis kierunku

Program Rozwój aplikacji mobilnych na Derby University nauczy Cię projektować oprogramowanie dla urządzeń mobilnych, np. z Androidem. Dowiesz się nie tylko jak projektować i wydawać takie aplikacje, ale również o ich zastosowaniu w biznesie.

Opis kierunku

Program Inżynieria motoryzacyjna na Derby University to nauka produkcji i projektowania pojazdów takich jak samochody czy motocykle. Jeśli studiowałeś inżynierię i chcesz wyspecjalizować się w motoryzacji - to doskonały wybór.

Opis kierunku

Kierunek Produkcja muzyczna na Derby University jest akredytowany przez Joint Audio Media Education Support - JAMES, możesz więc być pewien, że uzykasz kwalifikacje przydatne w zawodzie. Nauka skupiać się będzie wokół aspektów technicznych a także rozwijaniu kreatywności. Zrozumiesz środowisko muzyczne i medialne a także zyskasz niezbędne umiejętności przedsiębiorcze.

Opis kierunku

Kierunek Pielęgniarstwo - opieka nad pacjentami dorosłymi na Derby University trwa dwa lata i jest świetną opcją w przypadku gdy jesteś wykwalifikowaną pielęgniarką lub pielęgniarzem i chcesz rozwijać się dalej.

Opis kierunku

Kierunek Pielęgniarstwo - opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi na Derby University to elastyczny, intensywny dwuletni program, który da Ci szansę jeszcze lepszego zrozumienia i umiejętności pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi.

Opis kierunku

Kierunek Terapia zajęciowa na Derby University jest akredytowany przez Health and Care Professionals Council. Przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia licencjackie z zakresu służby zdrowia i pragną poszerzyć swoje kwalifikacje o możliwość prowadzenia terapii zajeciowych z pacjentami.

Opis kierunku

Kierunek Policja: przywództwo, strategia i organizacja na Derby University powstał z myślą o pracownikach policji i absolwentów kierunków policyjnych, którzy chcą rozwijać się dalej w celu awansowania w pracy i zdobywania wyższych stanowisk.

Opis kierunku

Kierunek Psychologia na Derby University trwa 2-3 lata i prowadzony jest w formie online. Będziesz mógł zgłębić takie zagadnienia jak psychologia w edukacji, psychologia śledcza, kliniczna czy zabuczenia rozwojowe.

Opis kierunku

Kierunek Zdrowie publiczne i środowiskowe na Derby University to program, na którym nauczanie odbywa się w trybie online, a studia trwają 3 lata (5 lat w trybie part time). Jeśli chcesz wyspecjalizować się w wiedzy odnośnie wpływu czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych na zdrowie człowieka - nie znajdziesz lepszego kierunku.

Opis kierunku

Kierunek Zdrowie publiczne na Derby University powinieneś wybrać, jeśli aktualnie pracujesz w sektorze zdrowia publicznego, np. jako pielęgniarka, lekarz czy psycholog, i chcesz zyskać możliwość dalszego rozwoju i pracy na wyższych stanowiskach. Program trwa 3 lata i nauczany jest w formie part time, w trybie online.

Opis kierunku

Pogram Historia publiczna i dziedzictwo na Derby University pozwoli Ci lepiej zrozumieć przeszłość i przygotuje do sprawowania kierowniczych stanowisk w sektorach związanych z historią, dziedzictwem, muzeami, archeologią i kulturą.

Opis kierunku

Program Wydawnictwo na Derby University przeznaczony jest m.in. dla absolwentów kierunków związanych z dziennikarstwem, literaturą czy pisarstwem. Poznasz wszystkie etapy publikowania - od początkowego zamysłu po premierę książki.

Opis kierunku

Kierunek Studia polityczne i społecze na Derby University to elastyczny program, zarówno dla absolwentów licencjackich studiów socjologicznych, jak i politycznych. Do wyboru jest wiele opconalnych przedmiotów, jak stosunki międzynarodowe czy prawa człowieka.

Opis kierunku

Kierunek Polityka społeczna na Derby University pozwoli Ci dowiedzieć się więcej m.in. na temat rynku pracy, słuzby zdrowia, opiece zdrowotnej i społecznej, ubóstwa, problemów związanych z migracją i wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Praca społeczna na Derby University jest zatwierdzony przez Health and Care Professions Council. Nauczysz się pracować z ludźmi, pomagać im identyfikować problemy z jakimi się borykają i wspierać ich w poszukiwaniu rozwiązań. Kariera w pracy społecznej jest trudna, lecz to niepowtarzalna okazja by wprowadzać zmiany w życiu innych ludzi i pomagać im zmieniać się na lepsze.

Opis kierunku

Kierunek Specjalistyczne pielęgniarstwo na Derby University pozwoli Ci zgłębić takie dziedziny jak zdrowie publiczne, specjalistyczne zagadnienia zawodowe, metody badawcze i rozwój dziecięcy.

Opis kierunku

Program Sport i ćwiczenia na Derby University skupia się na prowadzeniu badań naukowych w zakresie sportu. Jeśli więc bardziej interesuje Cię naukowe podejście do tej dziedziny - to idealny wybór.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie inżynierią strategiczną na Derby University powstał z myślą o osobach aspirujących do sprawowania kierowniczych stanowick w przemysłach inżynierskich.

Opis kierunku

Program Zarządzanie strategiczne na Derby University nauczy Cię w jaki sposób prowadzić firmę i sterować przedsiębiorstwem aby odnieść sukces. Dowiesz się w jaki sposób adaptować się do zmian w ekonomii i na różnych rynkach.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie łańcuchem dostaw na Derby University skupia się na wiedzy odnośnie usprawniania pracy firm i przedsiębiorstw. Nauczysz się wszystkiego odnośnie strategii logistycznych, zastosowaniu w biznesie, upsrawnieniu transportu i wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Zrównoważona architektura i budownictwo na Derby University przeznaczony jest głónie dla absolwentów kierunków z zakresu architektury i budownictwa. Studia nie są nastawione na projektowanie i technologie - większy nacisk stawiany jest na aspekt ludzki, ekologię itp. Program jest akredytowany przez Chartered Institute of Architectural Technologists.

Opis kierunku

Kierunek Psychoterapia systemowa na Derby University posiada akredytację Association of Family Therapy - AFT. Wybierz go jeśli chcesz zgłębić podejście systemowe to terapii i psychoterapii.

Opis kierunku

Program Nauczanie języka angielskiego jako drugiego języka na Derby University to propozycja dla osób, które posiadają wykształcenie np. w filologii angielskiej. To idealna okazja by zyskać specjalistyczne kwalifikacje i wiele możliwości pracy.

Opis kierunku

Program Zarządzanie turystyką na Derby University jest akredytowany przez Tourism Management Institute. Będzie idealnym wyborem jeżeli pracujesz już w branży turystycznej i pragniesz zyskać więcej możliwości zawodowych oraz większe szanse na awans w obecnej pracy.

Opis kierunku

Program Komunikacja wizualna na Derby University to propozycja przeznaczona głównie dla absolwentów kierunków takich jak grafika, ilustratorstwo czy animacja. Wybierając ten kierunek, zyskasz okazję to dalszego kształcenia się i większej możliwości pracy.

Opis kierunku

Kierunek Pisanie scenariuszy na Derby University da Ci okazję zdobyć wiedzę i wykształcenie pozwalające pisać na potrzeby filmu, telewizji, radia czy teatru. Uczelnia posiada wiele kontaktów z tym przemysłem, między innymi z BBC czy QUAD Arts Centre.

Opis kierunku

Myślisz o studiach w Wielkiej Brytanii lub Holandii? Masz pytania?

Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub bezpośrednio na nasz adres e-mail: info@globedu.pl lub zadzwoń do nas na: 795 045 573

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przygotujemy Ci indywidualny plan aplikacji na studia w UK lub studia w Holandii!
Z naszą bezpłatną pomocą nie ma przed Tobą rzeczy niemożliwych!


UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE!

Planujesz studia za granicą? Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przygotujemy Ci indywidualny plan aplikacji na studia w wybranym kraju!


Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub bezpośrednio na nasz adres e-mail: info@globedu.pl


Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, aby zaplanować spotkanie.