Swansea University
Swansea University

Dostępne kierunki

Studia Licencjackie (185)

Program Rachunkowość na Swansea University przeznaczony jest dla osób, które chcą się skupić wyłącznie na rachunkowości. Akredytowany został przez Chartered Institute of Management Accountants - CIMA - oraz przez Assocation of Chartered Certified Accountants - ACCA. Pozwoli Ci to uniknąć konieczności zdawania obowiązkowych egzaminów zawodowych.

Opis kierunku

Kierunek Finanse i rachunkowość na Swansea University został stworzony z myślą o studentach, którzy interesują się rachunkowością, finansami albo obiema tymi dziedzinami. Na studentów czeka możliwość wybrania wielu dodatkowych przedmiotów, dzięki czemu dopasują kierunek do własnych wymagań.

Opis kierunku

Kierunek Pielęgniarstwo - dorośli na Swansea University pozbawiony jest opłat rekrutacyjnych, co oznacza, że studia są darmowe. Po ich ukończeniu czeka Cię praca w charakterze pielęgniarza bądź pielęgniarki, a Twoimi pacjentami będą osoby powyżej 18 roku życia.

Opis kierunku

Inżynieria lotnicza na Swansea University sklasyfikowana została na jedenastej pozycji w rankingu najlepszych lotniczych kierunków w Wielkiej Brytanii i należy do 200 najlepszych tego typu kierunków na całym świecie. Jako student inżynierii lotniczej uczyć się będziesz od doświadczonych wykładowców, którzy pracują w lotnictwie i mają w nim duże doświadczenie, co więcej zajecia odbywają się na specjalistycznym sprzęcie, włączając w to profesjonalny symulator lotu.

Opis kierunku

Progra Inżynieria lotnicza z rokiem zerowym jest świetnym wyjściem dla entuzjastów statków powietrznych, którzy nie spełniają wymagań rekrutacyjnych na tradycyjny kierunek inżynierii lotniczej.

Opis kierunku

Kierunek Amerykanistyka na Swansea University umożliwia naukę cywilizacji, historii, kultury, sztuki i polityki amerykańskiej, głównie Stanów Zjednoczonych. Jet to świetny wybór dla osób zafascynowanych tym krajem.

Opis kierunku

Program Amerykanistyka i literatura angielska na Swansea University pozwala zdobyć wiedzę jednocześnie na temat historii, sztuki, kultury i polityki Stanów Zjednoczonych, oraz szczegołową wiedzę na temat brytyjskich twórców literackich i ich dzieł.

Opis kierunku

Program Amerykanistyka i geografia na Swansea University łączy naukę na temat historii, kultury, sztuki i polityki amerykańskiej z nauką na temat geografii i zmian geograficznych zachodzących na całym świecie.

Opis kierunku

Kierunek Amerykanistyka i historia na Swansea University został tak zaprojektowany, by dostarczyć wiedzy na temat wszystkich aspektów cywilizacji amerykańskiej, włączając w to historię, literaturę, politykę, kulturę i społeczeństwo, a także na temat historii Europy, Wysp Brytyjskich i Azji.

Opis kierunku

Kierunek Amerykanistyka i stosunki międzynarodowe na Swansea University to przyszłościowy kierunek. Nauczysz się wszystkiego o literaturze, historii i polityce Stanów Zjednoczonych, a także zdobędziesz wiedzę odnośnie stosunków społecznych kształtujących relacje pomiędzy różnymi państwami.

Opis kierunku

Kierunek Amerykanistyka i polityka na Swansea University dostarcza rozległej wiedzy na temat Ameryki, skupiając się na jej historii, literaturze, polityce i kulturze. W głównej mierze omawiane jest tutaj jednak polityka - kryzysy finansowe, wpływ nowych technologii medialnych na politykę, rola USA w kształtowaniu reszty świata, demokracja, demokratyzacja i wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Historia starożytna i średniowiecze na Swansea University obejmują okres czasu od antycznej Grecji i powstania demokracji, poprzez rozrost Imperium Rzymskiego, po średniowieczne krucjaty Chrześcijan. Będziesz studiował historię, archeologię, filozofię i sztukę związaną z tym okresem czasu.

Opis kierunku

Program Historia starożytna na Swansea University oferuje studium antycznej Grecji i Rzymu, włączając w to historię, filozofię, archeologię i sztukę. 95% studentów tego kierunku jest z niego zadowolonych, co jest bardzo wysokim współczynnikiem.

Opis kierunku

Program Historia starożytna i literatura angielska na Swansea University oferuje studium antycznej Grecji i Rzymu oraz literatury angielskiej od wczesnego średniowiecza do czasów dzisiejszych.

Opis kierunku

Program Historia starożytna i język francuski na Swansea University łączy naukę o starożytnej Grecji i Rzymie z nauką historii, kultury i języka francuskiego.

Opis kierunku

Program Historia starożytna i język niemiecki na Swansea University łączy naukę o starożytnej Grecji i Rzymie z nauką historii, kultury i języka niemieckiego.

Opis kierunku

Program Historia starożytna i język grecki na Swansea University łączy w sobie studium starożytnej Grecji i Rzymu, skupiając się na historii, kulturze i języku greckim.

Opis kierunku

Program Historia starożytna i historia na Swansea University to kierunek na którym nauczysz się wszystkiego o historii starożytnej Grecji, Rzymie, a także Wysp Brytyjskich, Azji i obu Ameryk.

Opis kierunku

Program Historia starożytna i język łaciński na Swansea University łączy w sobie studium starożytnej Grecji i Rzymu, obejmuje również historię i kulturę ameryki łacińskiej oraz język łaciński.

Opis kierunku

Program Historia starożytna i polityka na Swansea University łączy naukę o starożytnej Grecji i Rzymie, skupiając się przy tym na polityce obu tych państw.

Opis kierunku

Program Historia starożytna i język hiszpański na Swansea University łączy naukę o starożytnej Grecji i Rzymie z nauką historii, kultury i języka hiszpańskiego oraz krajów Ameryki Łacińskiej. Na studentów czeka możliwość spędzenia jednego roku studiów w którymś z państw hiszpańskojęzycznych.

Opis kierunku

Program Matematyka stosowana na Swansea University obejmuje takie zagadnienia jak mechanika kwantowa, analiza finansowa czy zastosowania matematyki w mechanice płynów i termodynamice. Matematyka stosowana to nauka o stosowaniu matematyki w różnych dziedzinach, takich jak informatyka, medycyna, finanse czy technika. Ukończenie tego kierunku rozwija wiele możliwości pracy.

Opis kierunku

Kierunek Stosowane nauki medyczne na Swansea University przygotowuje do pracy w wielu zawodach powiązanych z medycyną. Będziesz mieć możliwość między innymi prowadzenia badań naukowych czy też pracy w przemyśle farmaceutycznym.

Opis kierunku

Program Biochemia na Swansea University umożliwi Ci studium chemicznych procesów, które zachodzą w ludzkich organizmach. Program zajęć odnosi się również do biologii chemicznej, molekularnej biologii komórki i biologii komórek żywych organizmów.

Opis kierunku

Kierunek Biochemia i genetyka na Swansea University pozwoli Ci studiować zagadnienia związane z biologią molekularną i jej wpływ na ludzie choroby. Program obejmuje wiele zagadnień związanych z biochemią, genetyką i biologią molekularną.

Opis kierunku

Nauki biologiczne na Swansea University to kierunek dla osób zainteresowanych wieloma aspektami biologii. Na pierwszym roku zajęć uczyć się będziesz na temat wielu zagadnień, m.in. o mikrobiologii, biologii komórkowej, glonach, roślinach, biologii ewolucyjnej i zwierzęchat, a na kolejnych latach będziesz miał możliwość samemu wybrać większość przedmiotów.

Opis kierunku

Program Biologia na Swansea University skierowany jest dla osób, które chcą się uczyć na temat biologii zarówno w laboratorium, jak i również w terenie, gdyż bardzo dużą wagę przywiązuje się tutaj do zajęć praktycznych. Studenci mają również możliwość modyfikowania włąsnego planu zajęć poprzez samodzielny wybór przedmiotów, jakich chcą się uczyć.

Opis kierunku

Wybierz kierunek Biologia z rokiem zerowym na Swansea University jeśli nie spełniasz wymagań rekrutacyjnych na tradycyjny kierunek Biologia.

Opis kierunku

Wybierając kierunek Prawo biznesowa na Swansea University, przez pierwsze dwa lata studiów uczyć się będziesz przedmiotów obowiązkowych, a na ostatnim roku - samemu wybierzesz przedmioty w swoim planie zajęć. Wybierać będziesz mógł spośród przedmiotów takich jak prawo handlowe, e-handel, prawa pracy, konkurencji i wiele więcej.

Opis kierunku

Program Biznes i zarządzanie na Swansea University jest największym i najlepiej ocenianym programem tutejszej School of Management. Zapewnia studentom szeroką wiedzę na temat wszystkich dziedzin związanych z biznesem i zarządzaniem, włączając w to marketing, zarządzanie operacjami, finanse, rachunkowość, strategie biznesowe czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

Opis kierunku

Program Biznes i zarządzanie - analityka na Swansea University zapewnia studentom szeroką wiedzę na temat wszystkich zagadnień związanych z biznesem i zarządzaniem, skupiając się przy tym na analityce, modelowaniu statystycznym i pracy z dużą ilością danych.

Opis kierunku

Program Biznes i zarządzanie - e-biznes jest idealny dla tych, którzy interesują się biznesem internetowym. Tok nauczania obejmuje takie zagadnienia jak systemy informatyczne firm i zarządzanie nimi, handel internetowy czy media społecznościowe.

Opis kierunku

Program Biznes i zarządzanie - przedsiębiorczość na Swansea University zapewnia studentom szeroką wiedzę na temat wszystkich aspektów związanych z biznesem i zarządzaniem, największą wagę przywiązując do zagadnienia przedsiębiorczości i ekonomicznych aspektów biznesu. Jest to jeden z niewielu tego typu kierunków w Wielkiej Brytanii, świetnie przygotowujący do prowadzenia własnej działalności.

Opis kierunku

Program Biznes i zarządzanie - finanse na Swansea University zapewnia studentom szeroką wiedzę na temat wszystkich zagadnień związanych z biznesem i zarządzaniem. Główna waga jest przywiązywana do aspektów finansowych pracy w przedsiębiorstwie i prowadzenia własnej działalności. Jest to świetny wybór jeśli interesuje Cię jednocześnie biznes, praca w przedsiębiorstwach, korporacjach oraz finanse.

Opis kierunku

Program Biznes i zarządzanie - zarządzanie zasobami ludzkimi dostarczy Ci szerokiej wiedzy z zakresu wszystkich zagadnień zwiazanych z biznesem i zarządzaniem, lecz główna waga jest tutaj przywiązywana do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, dzięki czemu będziesz w stanie zwiększać wydajność przedsiębiorstw.

Opis kierunku

Program Biznes i zarządzanie - doradztwo dostarczy Ci szerokiej wiedzy z zakresu wszystkich zagadnień zwiazanych z biznesem, skupiając się na zarządzaniu przedsiębiorstwem i udzielaniu konsultacji. Management consulting określa się jako wielomiliardową dziedzinę biznesu i jedną z najlepszych ścieżek dalszego rozwoju dla osób studiujących kierunki biznesowe.

Opis kierunku

Program Biznes i zarządzanie - marketing to idealne rozwiązanie dla osób zainteresowanych marketingiem, sprzedażą, zachowaniem konsumentów i jednocześnie przedsiębiorczością i biznesem. Poza wiedzą na temat wszystkich zagadnień związanych z biznesem dowiesz się wszystkiego o zachowaniu konsumentów, marketingu globalnym, badanich marketingowych czy komunikacji marketingowej.

Opis kierunku

Program Zarządzanie i biznes - operacje i zarządzanie dostawami na Swansea University jest przeznaczony dla studentów, których interesuje proces prowadzący do powstania produkty bądź udzielenia usługi, i jak można usprawnić ten proces.

Opis kierunku

Program Inżynieria chemiczna na Swansea University zajmuje czwarte miejscie w Wielkiej Brytanii pod względem satysfakcji studentów. Doskonale przygotuje Cię do wymagań stawianych przez nowoczesną inżynierię procesową. Główne dziedziny na których skupia się ten program to energia, zdrowie, żywność, woda i środowisko, wszystko oczywiście w oparciu o chemię i inżynierię chemiczną.

Opis kierunku

Wybierz Inżynierię chemiczną z rokiem zerowym na Swansea University w przypadku gdy nie spełniasz wymagań rekrutacyjnych na kierunek Chemical Engineering (kod UCAS H831).

Opis kierunku

Kierunek Chemia na Swansea University oferuje nowoczesny system nauczania w oparciu zajęcia odbywające się w świetnie wyposażonych laboratoriach. Przedmioty obejmują główne gałęzie chemii, głównie skupiając się na chemii organicznej, nieorganicznej, fizycznej, instrumentalnej i analitycznej.

Opis kierunku

Na kierunku Pielęgniarstwo dziecięce na Swansea University brak jest opłat rekrutacyjnych - studenci nie muszą płacić za czesne, studia są darmowe. Na absolwentów czeka praca w szpitalu z dziećmi w charakterze pielęgniarki bądź pielęgniarza.

Opis kierunku

Kierunek Inżynierii lądowej na Swansea University to najlepszy tego typu kierunek pod względem perspektyw zawodowych w całej Wielkiej Brytanii. Jeżeli więc zależy Ci na profesjonalnym wykształceniu w dziedzinach inżynieryjnych, konstrukcyjnych i pokrewnych - nie znajdziesz nigdzie lepszej opcji.

Opis kierunku

Program Inżynieria lądowa z rokiem zerowym na Swansea Uniersity to doskonały wybór dla osób, które nie spełniają wymagań na tradycyjny kierunek inżynierii lądowej na tej uczelni, a zależy im na studiach na najwyższym możliwym poziomie.

Opis kierunku

Program Cywilizacje klasyczne na Swansea University należy do trzech najlepszych tego typu kierunków w Wielkiej Brytanii i cieszy się niezwykle dobrymi opiniami studentów - aż 100% z nich jest zadowolonych z wyboru kierunku.

Opis kierunku

Program Cywilizacje klasyczne i literatura angielska na Swansea University obejmuje zagadnienia związane z historią Grecji i Rzymu, a także literaturę angielską od okresu wczesnego średniowiecza do współczesności.

Opis kierunku

Program Cywilizacje klasyczne i język francuski na Swansea University obejmuje hisorię Grecji i Rzymu oraz kulturę, historię i naukę języka francuskiego.

Opis kierunku

Program Cywilizacje klasyczne i język niemiecki na Swansea University obejmuje hisorię Grecji i Rzymu oraz kulturę, historię i naukę języka niemieckiego.

Opis kierunku

Kierunek Cywilizacje i język grecki na Swansea University nauczy Cię wszystkiego o historii Grecji i Rzymu, skupiającej sie na Grecji - poznasz dokładnie jej historię, kulturę, sztukę i język.

Opis kierunku

Program Cywilizacje klasyczne i język łaciński na Swansea University to nauka o historii Grecji i Rzymu, a także języka łacińskiego.

Opis kierunku

Program Cywilizacje klasyczne i średniowiecze na Swansea University oferuje naukę historii, literatury, filozofii, sztuki i języków europejskich i obejmuje zakres od 400 do 1800 roku naszej ery.

Opis kierunku

Kierunek Okres klasyczny w starożytnej Grecji na Swansea University pozwoli Ci poznać dogłębnie sztukę starożytnej Grecji, a także język grecki i łaciński.

Opis kierunku

Trzyletni kierunek Informatyka na Swansea University nauczy Cię wielu aspektów nauk komputerowych: programowania, sprzętu komputerowego, a także podstaw matematyki, systemów komputerowych, animacji i grafiki komputerowej czy cyberbezpieczeństwa. Wiele kierunków w planie zajęć można wybrać samemu, dzięki czemu dopasujemy studia do naszych potrzeb.

Opis kierunku

Program Informatyka z rokiem zerowym na Swansea University to idealny wybór jeśli chciałbyś rozpocząć studia informatyczne ale nie spełniasz wymagań rekrutacyjnych.

Opis kierunku

Program Kryminologia i sprawiedliwość karna na Swansea University jest jednym z najbardziej zróżnicowanych, pobudzających i wymagających kierunków oferowanych przez tę uczelnię. Opiera się na wielu dziedzinach: psychologii, socjologii, polityce społecznej, zahaczając nawet o biologię.

Opis kierunku

Program Kryminologia i Polityka Społeczna na Swansea University umożliwi Ci szersze spojrzenie na zagadnienia związne z przestępczością i systemem karnym, gdyż dowiesz się wszystkiego na temat wpływu zbrodni na społeczeństwo, różnic w społeczeństwie czy uzależnień.

Opis kierunku

Program Psychologia i kryminologia na Swansea University w świetny sposób łączy oba te zagadnienia. Co więcej, Department of Psychology uniwersytetu Swansea należy do jednej trzeciej najlepszych szkół psychologicznych w Wielkiej Brytanii.

Opis kierunku

Program Ekonomia na Swansea University jest flagowym kierunkiem tutejszej szkoły ekonomicznej, jest to również program który wygrał 11 nagród National Teaching Awards - najwięcej ze wszystkich szkół ekonomicznych w Wielkiej Brytanii. Na pierwszym roku nauczysz się mikroekonomii, makroekonomii, rachunkowości, statystyki i metodologii, a na kolejnych latach uzyskasz bardziej specjalistyczną wiedzę.

Opis kierunku

Program Ekonomia i Biznes na Swansea University łączy biznes z ekonomią i jest idealny dla osób, które chciałyby pracować w polityce, dyplomacji, biznesie czy sektorze finansowym. Warto wspomnieć, że szkoła ekonomii Swansea University należy do najlepszych w całej Wielkiej Brytanii.

Opis kierunku

Kierunek Ekonomia i Finanse na Swansea University łączy zagadnienia ekonomiczne i finansowe, a nauczane przedmioty obejmują m.in. mikro i makroekonomię, rachunkowość, rynki finansowe, korporacje i wiele więcej. Ponadto większość przedmiotów na drugim i trzecim roku studiów można wybrać samemu.

Opis kierunku

Program Edukacja na Swansea University to świetny wybór dla osób, które chcą pracować z młodzieżą i dziećmi w szkołach, np. jako nauczyciel. Średnie zarobki wynoszą w tym sektorze średnio 22 000 - 32 000 funtów rocznie. Wynagrodzenie wzrasta wraz z doświadczeniem, a pensje dyrektorów szkolnych wynoszą średnio 60 000 funtów rocznie.

Opis kierunku

Program Edukacja i informatyka na Swansea University to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nauczyać dzieci i młodzież w szkołach informatyki, lecz nie jest to jedyna ścieżka rozwoju - po tym kierunku zatrudnienie znajdziesz również w sektorze informatycznym.

Opis kierunku

Kierunek Edukacja i matematyka na Swansea University to świetne rozwiązanie jeśli chciałbyś pracować jako nauczyciel matematyki. Nie jest to jedyna ścieżka rozwoju, bowiem po tym kierunku możesz się również dalej kształcić w kierunku zawodów informatycznych czy finansowych, a pomoże w tym fakt, że program ten posiada oficjalną akredytację.

Opis kierunku

Program Edukacja i psychologia na Swansea University przeznaczony jest dla osób, które fascynują się psychologią i chciałyby pracować w przyszłości z dziećmi i młodzieżą, np. jako psycholog szkolny.

Opis kierunku

Program Egiptologia na Swansea University to nauka egipskiego języka, kultury, sztuki, architektury i historii egipskiej cywilizacji. Jest to dziewiąty najlepszy tego typu kierunek w Wielkiej Brytanii.

Opis kierunku

Program Egiptologia i historia starożytna na Swansea University zapewnia uzyskanie wiedzy na temat starożytnej Grecji, Rzymu, a także cywylizacji egipskiej, włączając w to kulturę, sztukę, historię i język.

Opis kierunku

Program Egiptologia i cywilizacje klasyczne na Swansea University to nauka na temat cywilizacji rzymskiej i greckiej połączona z egiptologią - a więc studium kultury, historii, archeologii, szturki i języka egipskiego.

Opis kierunku

Elektronika i inżynieria elektryczna na Swansea University sklasyfikowana została jako 10 najlepszy kierunek tego typu w Wielkiej Brytanii i oreślana jest jako jeden z najbardziej ekscyujących kierunków dostępnych na tej uczelni. Jeśli więc lubisz wyzwania, jesteś dobry w przedmiotach ścisłych takich jak fizyaka, a także w rozwiązywaniu problemów, i jeśli ciekawi Cię jak działają różne przedmioty - ten kierunek jest stworzony specjalnie dla takich osób jak Ty.

Opis kierunku

Inżynieria elektryczna oferuja olbrzymią ilość możliwości dalszego kształcenia i pracy i jeśli jesteś nią zafascynowany ale nie spełniasz wymagań rekrutacyjnych - kierunek Elektronika i inżynieria elektryczna z rokiem zerowym na Swansea University będzie idealnym rozwiązaniem.

Opis kierunku

Program Inżynieria z rokiem zerowym na Swansea University przeznaczony jest dla osób, które nie spełniają wymagań rekrutacyjnych na kierunki inżynieryjne, oraz na takie, które nie wiedzą jeszcze w której dziedzinie inżynierii chcą sie specjalizować.

Opis kierunku

Kierunek Język angielski i chiński - tłumaczenie na Swansea University jest jedynym tego typu kierunkiem w całej Wielkiej Brytanii. Absolwenci tego typu studiów są niezwykle pożądani na rynku pracy. Zatrudnienie z łatwością znajdziesz m.in. w marketingu czy dużych przedsiębiorstwach, które często opierają swoją działalność o rynek chiński.

Opis kierunku

Dzięki kierunkowi Język angielski na Swansea University dowiesz się w jaki sposób ten język powstał, jak działa i jak się rozwija. Kierunek zaprojektowano tak, by zbalansować wiedzę teoretyczną z praktyczną. Warto wspomnieć, że Swanea University posiada siódmą najlepszą szkołę języka angielskiego w Wielkiej Brytanii.

Opis kierunku

Kierunek Język i literatura angielska na Swansea University nauczy Cię nie tylko analizy literackiej w kontekście okresów historycznych, ale także relacji między literaturą, polityką i historią. Jednocześnie zdobędziesz szeroką wiedzę na temat języka angielskiego - jak powstał, rozwijał się i jak jest używany.

Opis kierunku

Program Język angielski i francuski na Swansea University to trzyletnie studia, na których opanujesz do perfekcji język angielski oraz francuski i dowiesz się wszystkiego na temat angielskiej i francuskiej kultury, literatury, historii etc.

Opis kierunku

Program Język angielski i niemiecki na Swansea University to trzyletnie studia, na których opanujesz do perfekcji język angielski oraz niemiecki i dowiesz się wszystkiego na temat angielskiej i niemieckiej kultury, literatury, historii etc.

Opis kierunku

Program Język angielski i hiszpański na Swansea University to trzyletnie studia, na których opanujesz do perfekcji język angielski oraz hiszpański i dowiesz się wszystkiego na temat angielskiej i hiszpańskiej kultury, literatury, historii etc.

Opis kierunku

Kierunek Literatura angielska na Swansea University nauczy Cię nie tylko analizy literackiej w kontekście okresów historycznych, ale także relacji między literaturą, polityką i historią. To doskonały wybór dla pasjonatów brytyjskiej literatury - poznasz wszystkich ważnych autorów oraz ich najważniejsze dzieła.

Opis kierunku

Kierunek Literatura angielska i język francuski na Swansea University nauczy Cię nie tylko analizy literackiej w kontekście okresów historycznych, ale także relacji między literaturą, polityką i historią. Co więcej, dowiesz się wszystkiego na temat kultury, historii i języka francuskiego.

Opis kierunku

Kierunek Literatura angielska i geografia przenaczony jest dla osób, które interesują się zarówno geografią, jak i literaturą brytyjską i jej twórcami. Studenci każdego roku uczą się trzech przedmiotów związanych z geografią i trzech przedmiotów związanych z literaturą.

Opis kierunku

Kierunek Literatura angielska i język niemiecki na Swansea University nauczy Cię nie tylko analizy literackiej w kontekście okresów historycznych, ale także relacji między literaturą, polityką i historią. Co więcej, dowiesz się wszystkiego na temat kultury, historii i języka niemieckiego.

Opis kierunku

Kierunek Literatura angielska i historia na Swansea University to nauka o historii - od średniowiecza do czasów dzisiejszych - połączona z nauką literatury brytyjskiej. Jeśli interesują Cię oba te zagadnienia - teraz masz możliwość studiować je jednocześnie.

Opis kierunku

Program Literatura angielska i media na Swansea University zalicza się do siedmiu najlepszych tego typu kierunków w Wielkiej Brytanii. Pozwala studiować jednocześnie wybitnych autorów brytyjskiej literatury i ich dzieła oraz media: drukowane, społecznościowe, radio, relewizję i inne.

Opis kierunku

Kierunek Literatura angielska i średniowiecze na Swansea University to połączenie studiów na temat najważniejszych literackich twórców brytyjskich i historii średniowiecza.

Opis kierunku

Kierunek Literatura angielska i polityka na Swansea University to połączenie dwóch kierunków, które pozwala zdobyć wiedzę na temat brytyjskich twórców literackich i ich dzieł, a także odnośnie polityki i zagadnień z nią związanych. Na studentów czeka szeroki wybór przedmiotów dodatkowych - większość swojego planu zajęć ustalasz sam.

Opis kierunku

Kierunek Literatura angielska i język hiszpański na Swansea University nauczy Cię nie tylko analizy literackiej w kontekście okresów historycznych, ale także relacji między literaturą, polityką i historią. Co więcej, dowiesz się wszystkiego na temat kultury, historii i języka hiszpańskiego.

Opis kierunku

Program Anglistyka i pisarstwo na Swansea University umożliwia studentom zdobycie wiedzy na temat różnych form literatury, od poezji, poprzez scenariusze, po pisanie powieści. Nauczysz się również wiele rzeczy na temat literatury brytyjskiej oraz jej twórców.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria Środowiskowa na Swansea University należy do 200 najlepszych kierunków tego typu na całym świecie - według Shanghai Global Rankings. Jako student inżynierii środowiskowej zdobędzesz umiejętności i wiedzę potrzebne by stać się innowacyjnym inżynierem, który jest w stanie sporstać środowiskowym wyzwaniom przemysłu i społeczeństwa.

Opis kierunku

Wybierz Inżynierię środowiskową z rokiem zerowym na Swansea University jeśli matura nie poszła Ci na tyle dobrze, by dostać się na tradycyjny kierunek inżynierii środowiskowej.

Opis kierunku

Program Finanse na Swansea University powinny wybrać osoby, które zamierzają pracować w sektorze finansowym, np. w profesjach takich jak bankowość inwestycyjna. Studenci, którzy wybiorą ten kierunek, będą mogli uczyć się w specjalistycznym School of Management Trading Room.

Opis kierunku

Program Filologia francuska na Swansea University pozwoli Ci dowiedzieć się wszystkiego na temat kultury, historii i sztuki francuskiej. Studenci tego kierunku uczą się również języka francuskiego.

Opis kierunku

Program Filologia francuska i niemiecka na Swansea University to trzyletnie studia, na których opanujesz do perfekcji język francuski i niemiecki i dowiesz się wszystkiego na temat francuskiej i niemieckiej kultury, literatury, historii etc.

Opis kierunku

Program Filologia francuska i historia na Swansea University dostarczy Ci wiedzy na temat historii od średniowiecza po czasy obecne. Jednocześnie studiować będziesz kulturę, historię, sztukę i język francuski.

Opis kierunku

Program Filologia francuska i media na Swansea University pozwoli Ci dowiedzieć się wszystkiego na temat Francji: kultury, sztuki, historii i języka. Jednocześnie studiować będziesz media - drukowane, internetowe, telewizję etc - co w praktyce umożliwia ukończenie dwóch kierunków naraz.

Opis kierunku

Program Filologia francuska i polityka na Swansea University to program przeznaczony dla osób, których pasją jest Francja - tamtejsza kultura, sztuka, jej historia i język, a także polityka - program ten obejmuja oba te zagadnienia, umożliwiając ich jednoczesne studiowanie.

Opis kierunku

Program Filologia francuska i hiszpańska na Swansea University to trzyletnie studia, na których opanujesz do perfekcji język francuski i hiszpański i dowiesz się wszystkiego na temat francuskiej i hiszpańskiej kultury, literatury, historii etc.

Opis kierunku

Program Genetyka na Swansea University pozwoli Ci zrozumieć podstawowe zasady tej pasjonującej nauki o dziedziczności i zmienności organizmów. Program trwa 3 lata i doskonale przygotuje Cię do kariery w farmacji, kryminalistyce czy medycynie.

Opis kierunku

Kierunek Geografia na Swansea University obejmuje takie zagadnienia jak geografia społeczno-ekonomiczna, geografia fizyczna, zmiany zachodzące na Ziemi, w tym zmiany klimatyczne i wiele więcej. Większość zajęć jest praktyczna, często odbywają się w terenie.

Opis kierunku

Program Geografia z rokiem zerowym na Swansea University to idealne wyjście jeśli nie spełniasz wymagań rekrutacyjnych na tradycyjny kierunek Geography.

Opis kierunku

Program Geografia i geoinformatyka na Swansea University to przyszłościowy kierunek, który obejmuje zagadnienia związane z nową technologią, takie jak satelitarna teledetekcja czy modelowanie środowiska 3D.

Opis kierunku

Wybranie kierunku Geografia i polityka społeczna na Swansea University umożliwia studiowanie wielu istotnych problemów, z którymi zmierzają się społeczeństwa na Zachodzie Europy. Dowiesz się wszystkiego o procesach zachodzących w społeczeństwie, wyzwaniach jakie stoją przed dzisiejszą ekonomią i ludźmi, a także wzajemną korelację tych czynników ze środowiskiem naturalnym.

Opis kierunku

Kierunek Germanistyka na Swansea University przeznaczony jest dla osób, które interesują się kulturą, historią, sztuką i polityką Niemiec, a także chciałyby zgłębić znajomość języka niemieckiego.

Opis kierunku

Kierunek Germanistyka i Historia na Swansea University łączy naukę na temat historii świata: od średniowiecza po czasy dzisiejsze z nauką historii, kultury i sztuki germańskiej, a także języka niemieckiego.

Opis kierunku

Program Germanistyka i media na Swansea University pozwoli Ci dowiedzieć się wszystkiego na temat Niemiec: kultury, sztuki, historii i języka. Jednocześnie studiować będziesz media - drukowane, internetowe, telewizję etc - co w praktyce umożliwia ukończenie dwóch kierunków naraz.

Opis kierunku

Kierunek Germanistyka i polityka na Swansea University to studium kultury, historii i sztuki germańskiej, z naciskiem na zagadnienia związane z polityką. Wybierając ten kierunek będziesz mieć rónież okazję studiować język niemiecki.

Opis kierunku

Kierunek Medycyna na Swansea University odbywa się w trybie przyspieszonym, gdyż trwa tylko cztery lata, a jego ukończenie daje wszystkie kwalifikacje potrzebne by pracować jako lekarz. Jeśli czujesz, że praca jako lekarz to Twoje powołanie - nie zastanawiaj się, żaden inny zawód nie pozwoli Ci się spełnić w takim stopniu.

Opis kierunku

Kierunek Zdrowie i opieka społeczna na Swansea University przeznaczony jest dla osób, które jeszcze nie zdecydowały czy chcą zostać pielęgniarką, położną czy też ratownikiem medycznym - po ukończeniu tych studiów istnieje bardzo wiele możliwości dalszego kształcenia na studiach magisterskich.

Opis kierunku

Program Zdrowie - Audiologia na Swansea University jest darmowy - nie ma żadnych opłat za czesne dla osób, które się dostaną przez cały okres studiów. Absolwenci zajmować się będą słuchem człowieka i leczeniem jego dysfunkcji.

Opis kierunku

Program Zdrowie - fizjologia układu krążenia na Swansea University jest darmowy - nie ma żadnych opłat za czesne dla osób, które się dostaną przez cały okres studiów. 100% absolwentów kierunku rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Program Zdrowie - medycyna nuklearna na Swansea University posiada akredytację NSHCS (National School of Healthcare and Science). Na absolwentów czeka praca polegająca na diagnozowaniu i leczeniu pacjentów przy pomocy pierwiastków promieniotwórczych oraz ich izotopów.

Opis kierunku

Kierunek Zdrowie - radiologia na Swasea University przeznaczony jest dla osób, które chcą zajmować się pacjentami z chorobami onkologicznymi. 99% absolwetów tego kierunku rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów, posiada on akredytację AHCS, IPEM oraz RCT.

Opis kierunku

Program Zdrowie - układ oddechowy i fizjologia snu na Swansea University przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować z pacjentami, którzy mają zaburzenia snu i układu oddechowego. Brak opłat za czesne przez cały okres studiów dla wszystkich osób, które się dostaną.

Opis kierunku

Program Historia na Swansea University umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy na temat przeszłych zdarzeń: od chrześcijańskich krucjat po zimną wojnę, od renesansu po rosyjskie rewolucje. Dowiesz się wszystkiego o polityce, wojnach, konfilktach, religii, postępach w nauce i medycynie, migracjach ludności i wiele, wiele więcej.

Opis kierunku

Program Historia i geografia na Swansea University łączy naukę o historii i geografii. Studia trwają trzy lata, na każdym roku uczyć się będziesz trzech przedmiotów związanych z geografią i trzech związanych z historią. Większość przedmiotów można wybrać samemu.

Opis kierunku

Program Historia i łacina na Swansea University łączy studia o historii - od średniowiecza do czasów obecnych - z nauką języka łacińskiego.

Opis kierunku

Program Historia i średniowiecze na Swansea University umożliwia zdobycie wiedzy na temat historii świata od czasów średniowiecza do chwili obecnej, z naciskiem na epokę średniowiecza.

Opis kierunku

Kierunek Historia i polityka na Swansea University to nauka hitorii od czasów średniowiecza do czasów dzisiejszych, ponadto studenci mogą wybrać dodatkowe przedmioty z zakresu historii Wielkiej Brytanii, Europy, Ameryki, a także Walii. Co więcej, kierunek ten szczególny nacisk kładzie na politykę.

Opis kierunku

Kierunek Historia i polityka społeczna na Swansea University umożliwia studiowanie historii od średniowiecza do czasów obecnych, w połączeniu z polityką społeczną.

Opis kierunku

Program Historia i język hiszpański na Swansea University to połączenie studiów historii z zakresu od średniowiecza do czasów obecnych, wraz z nauką historii i języka hiszpańskiego.

Opis kierunku

Kierunek Stosunki międzynarodowe na Swansea University został zaprojektowany w ten sposób, by pozwolić Ci zrozumieć świat, w którym żyjemy i wzajemne stosunki państw na całym świecie, skupiając się na Azji i Pacyfiku, a także islamie i terroryźmie czy broni atomowej. Studenci mają okazję połączyć ten kierunek z innymi, takimi jak język obcy czy socjologia.

Opis kierunku

Kierunek Stosunki międzynarodowe i język obcy na Swansea University łączy w sobie naukę na temat wzajemnych stosunków państw na świecie i ważnych wydarzeń, jakie na nim zachodzą, z nauką języka obcego, którym w tym przypadku jest język francuski.

Opis kierunku

Kierunek Stosunki międzynarodowe i język obcy na Swansea University łączy w sobie naukę na temat wzajemnych stosunków państw na świecie i ważnych wydarzeń, jakie na nim zachodzą, z nauką języka obcego, którym w tym przypadku jest język niemiecki.

Opis kierunku

Kierunek Stosunki międzynarodowe i język obcy na Swansea University łączy w sobie naukę na temat wzajemnych stosunków państw na świecie i ważnych wydarzeń, jakie na nim zachodzą, z nauką języka obcego, którym w tym przypadku jest język hiszpański.

Opis kierunku

Program Anglistyka i italianistyka na Swansea University pozwala studiować jednocześnie dwa kierunki. Dowiesz się wszystkiego na temat kultury, sztuki i historii Anglii oraz Włocj, a także otrzymasz możliwość studiowania języka włoskiego i angielskiego.

Opis kierunku

Kierunek Literatura angielska i język włoski na Swansea University nauczy Cię nie tylko analizy literackiej w kontekście okresów historycznych, ale także relacji między literaturą, polityką i historią. Co więcej, dowiesz się wszystkiego na temat kultury, historii i języka włoskiego.

Opis kierunku

Program Filologia francuska i włoska na Swansea University to trzyletnie studia, na których opanujesz do perfekcji język francuski i włoski i dowiesz się wszystkiego na temat francuskiej i włoskiej kultury, literatury, historii etc.

Opis kierunku

Program Germanistyka i italianistyka na Swansea University pozwala studiować jednocześnie dwa kierunki. Dowiesz się wszystkiego na temat kultury, sztuki i historii Niemiec oraz Włoch, a także nauczysz się języka niemieckiego i włoskiego.

Opis kierunku

Kierunek Italianistyka i Historia na Swansea University łączy naukę na temat historii świata: od średniowiecza po czasy dzisiejsze z nauką historii, kultury i sztuki włoskiej, a także języka włoskiego.

Opis kierunku

Program Język hiszpański i italianistyka na Swansea University pozwala studiować jednocześnie dwa kierunki. Dowiesz się wszystkiego na temat kultury, sztuki i historii Hiszpanii oraz Włoch, a także nauczysz się języka hiszpańskiego i włoskiego.

Opis kierunku

Kierunek Prawo - Kryminalistyka na Swansea University pozwala uzyskać wykształcenie prawnicze, przy czym nauka skupiona jest wokół zagadnień kryminalnych i prawa karnego. Jest to świetny wybór jeśli już teraz wiesz, że chcesz się specjalizować właśnie w tym sektorze prawa.

Opis kierunku

Kierunek Prawo i amerykanistyka na Swansea University nie tylko pozwoli uzyskać Ci poważane wykształcenie prawnicze, ale także wyposaży w wiedzę na temat historii, kultury i polityki Stanów Zjednoczonych. Studia są dostępne w formie 3 i 4 letniej, jeśli zdecydujesz się na tę drugą opcję - trzeci rok studiów spędzisz w USA.

Opis kierunku

Program Prawo i Kryminologia na Swansea University to doskonała opcja jeśli już teraz interesuje Cię prawo karne i kryminologia.

Opis kierunku

Kierunek Prawo i język francuski na Swansea University to połączenie studiów prawnych i językowych. Jednocześnie uzyskasz wykształcenie prawnicze i dowiesz się wszystkiego na temat kultury i historii Francji, a także będziesz studiował język francuski.

Opis kierunku

Kierunek Prawo i germanistyka na Swansea University to połączenie studiów prawnych i językowych. Jednocześnie uzyskasz wykształcenie prawnicze i dowiesz się wszystkiego na temat kultury i historii Niemiec, a także będziesz studiował język niemiecki.

Opis kierunku

Kierunek Prawo i historia na Swansea University pozwala uzyskać wiedzę na temat brytyjskiego prawa, dzięki czemu będziesz mógł pracować m.in. jako prawnik czy też prokurator. Jednocześnie zgłębisz wiedzę na temat historii świata od średniowiecza po czasy dzisiejsze - to stworzy przed Tobą dodatkowe perspektywy zawodowe.

Opis kierunku

Kierunek Prawo i italianistyka na Swansea University to połączenie studiów prawnych i językowych. Jednocześnie uzyskasz wykształcenie prawnicze i dowiesz się wszystkiego na temat kultury i historii Włoch, a także będziesz studiował język włoski.

Opis kierunku

Program Prawo i Media na Swansea University pozwala studiować dwa kierunki naraz i jest akredytowany przez Law Society. Poza wykształceniem prawniczym uzyskasz wiedzę na temat mediów - telewizja, gazety, radio etc - co dodatkowo poszerzy Twoje możliwości pracy i dalszej nauki.

Opis kierunku

Kierunek Prawo i język hizpański na Swansea University to połączenie studiów prawnych i językowych. Jednocześnie uzyskasz wykształcenie prawnicze i dowiesz się wszystkiego na temat kultury i historii Hiszpanii, a także będziesz studiował język hiszpański.

Opis kierunku

Kierunek Biologia morska na Swansea University jest jednym z pierwszych tego typu kierunków na świecie. Dzięki unikalnej, nadmorskiej lokalizacji uniwersytetu, ma on łatwy dostęp do szerokiej gamy siedlisk organizmów morskich. Program jest bardzo mocno nastawiony na zajęcia praktyczne i pracę w terenie.

Opis kierunku

Współczesny marketing wymaga analitycznego myślenia, zarządzania danymi i zarządzania strategicznego, a także dużo, dużo kreatywności. Program Marketing na Swansea University idealnie przygotuje Cię do do tej pracy. Otrzymał akredytację Chartered Institute of Marketing.

Opis kierunku

Jeśli interesuje Cię inżynieria materiałowa ale nie udało Ci sie napisać matury wystarczająco dobrze - program Inżynieria materiałowa z rokiem zerowym na Swansea University bedzie wprost idealną opcją dla Ciebie.

Opis kierunku

Inżynieria materiałowa na Swansea University zajmuje pierwsze miejsce jeśli chodzi o satysfakcję studentów w Wielkiej Brytanii. Znajduje się również wśród 200 najlepszych kierunków tego typu na świecie, a Swansea University to czołowa brytyjska uczelnia pod względem prowadzenia badań naukowych w zakresie inżynierii materiałów, współpracująca m.in. z Rolls Royce czy Airbus.

Opis kierunku

Kierunek Matematyka na Swansea University przeznaczony jest dla umysłów ścisłych. Jeśli uwielbiasz matematykę i zależy Ci na kierunku, który da Ci mnóstwo możliwości dalszego rozwoju - ten będzie idealny.

Opis kierunku

Program Matematyka z rokiem zerowym na Swansea University przeznaczony jest dla osób, których pasją jest matematyka, lecz nie spełniają na nią wymagań rekrutacyjnych.

Opis kierunku

Kierunek Matemayka i finance na Swansea University skupia się wokół zagadnień związanych z analizą matematyczną i stosowaniem matematyki w dziedzinach powiązanych z rachunkowością i finansami. Dzięki temu z łatwością znajdziemy pracę w przedsiebiorstwach czy teżfirmach zajmujących się ubezpieczeniami.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria mechaniczna na Swansea University zajmuje dziewiąte miejsce w Wielkiej Brytanii pod względem tego typu kierunków. Inżynier mechaniki zajmuje się projektowaniem i produkcją niemal wszystkich rzeczy. Jako student tego kierunku odkryjesz na czym dokładnie polega ta praca i zdobędziesz olbrzymie perspektywy zawodowe.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria mechaniczna z rokiem zerowym na Swansea University powstał z myślą o osobach, które nie spełniają wymagań rekrutacyjnych na tradycyjny kierunek tego typu.

Opis kierunku

Trzyletni program Media and Communication na Swansea University obejmuje zagadnienia związane mediami: od prasy po kino i telewizję. W dzisiejszym świecie media odgrywają olbrzymią rolę, a w dobie rozsnącej roli mediów społecznościowych absolwenci tego typu kierunków są w cenie.

Opis kierunku

Program Filologia hiszpańska i media na Swansea University pozwoli Ci dowiedzieć się wszystkiego na temat Hiszpanii: kultury, sztuki, historii i języka. Jednocześnie studiować będziesz media - drukowane, internetowe, telewizję etc - co w praktyce umożliwia ukończenie dwóch kierunków naraz.

Opis kierunku

Kierunek BIochemia medyczna na Swansea University to nic innego jak studia komórek organizmu ludzkiego na poziomie molekularnym, co stanowi podstawę współczesnej medycyny. Jako biochemik medyczny będziesz miał okazję pracować nad nowymi rozwiązaniami i lekami, które podniosą skuteczność leczenia i prewencji chorób.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria medyczna na Swansea University przeznaczony jest dla osób o umysłach ścisłych, które jednocześnie interesują się naukami biomedycznymi. Twoja praca pomoże usprawnić aparaturę medyczną, produkcję leków, diagnostykę medyczną i wiele, wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria medyczna z rokiem zerowym na Swansea University to idealne rozwiązanie jeśli nie spełniasz wymagań na tradycyjny kierunek inżynierii medycznej.

Opis kierunku

Kierunek Genetyka medyczna na Swansea University to niezwykle przyszłościowa opcja dla osó, których pasję stanowi medycyna i genetyka. Medycyna genetyczna rozwija się w błyskawicznym tempie i już teraz jest niezwykle ważna w diagnozowaniu i leczeniu wielu chorób ludzkich.

Opis kierunku

Kierunek Pielęgniarstwo w ośrodkach zdrowia psychicznego na Swansea University pozbawiony jest opłat rekrutacyjnych - studia są w całości darmowe. Po ich ukończeniu czeka Cię praca jako pielęgniarka lub pielęgniarz z pacjentami cierpiącymi na choroby psychiczne.

Opis kierunku

Na kierunku Położnictwo na Swansea University brak jet opłat rekrutacyjnych - studia są darmowe dla wszystkich osób, któr się dostaną. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Prawo - prawa człowieka na Swansea University to czteroletnie studia jednolite magisterskie, pozwalające uzyskać wiedzę na temat praw człowieka. Czesne na ostatnim roku studiów jest niższe o 30%.

Opis kierunku

Program Historia nowożytna i relacje międzynarodowe na Swansea University obejmuje historię Wysp Brytyjskich, Azji i obu Ameryk, i zapewnia studentom dogłębne zrozumienie sposobu w jaki działają systemy polityczne na całym świecie.

Opis kierunku

Program Językoznawstwo na Swansea University to nietypowy kierunek pozwalający na studiowanie jednocześnie aż trzech języków obcych - możesz samodzielnie wybrać jakich chcesz sie nauczać na każdym roku studiów.

Opis kierunku

Program Językoznawswo i tłumaczenie na Swansea University pozwala Ci na jednoczęsną naukę dwóch języków obcych, a dodatkowe przedmioty obejmują zagadnienia związane z tłumaczeniem i interpretacją tekstów.

Opis kierunku

Program Osteopatia na Swansea University trwa cztery lata i jest kierunkiem jednolitym magisterskim. 99% absolwentów rozpoczyna pracę do 6 miesięcy od ukończenia studiów, a średnie początkowe zarobki wynoszą 25 000 funtów - plasując ten kierunek bardzo wysoko pod tym względem.

Opis kierunku

Program Fizyczne nauki o Ziemi na Swansea University łączy nauki o geografii wraz z fizycznymi aspektami geologii. Szczególnie spodoba się tym osobom, które interesują fizyczne aspekty Ziemi.

Opis kierunku

Kierunek Fizyczna geografia na Swansea University to praktyczny kierunek, na którym wiele zajęć odbywa się w terenie. Studenci mają okazję wielu wyjazdów, np. na Majorkę czy do Austrii.

Opis kierunku

Program Fizyka na Swansea University to pasjonujący i wymagający kierunek przeznaczony dla umysłów ścisłych. Studia trwają trzy lata, a studenci mogą wybierać większość przedmiotów w swoim planie zajęć. Propozycji jest bardzo dużo, m.in. nanotechnologia, kosmologia, astrofizyka, lasery czy fizyka kwantowa.

Opis kierunku

Kierunek FIzyka z rokiem zerowym na Swansea University to świetna opcja jeśli chciałbyś studiować fizykę, ale matura nie poszła Ci wystarczająco dobrze.

Opis kierunku

Kierunek Fizyka i nanotechnologia na Swansea University będzie idealnym wyborem, jeśli Twoją pasją jest fizyka, a najbardziej ze wszystkich dziedzin interesuje Cię nanotechnologia. Dzięki ukończeniu tego kierunku otrzymasz wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz kwalifikacje niezbędne by rozpocząć owocną karierę.

Opis kierunku

Fizyka, fizyka cząstek i kosmologia na Swansea University to kompleksowy kierunek, który dostarczy Ci wiedzy na temat wszystkich zagadnień fizycznych, skupiając się na fizyce cząstek i kosmologii - nauce o struktusze i ewolucji Wszechświata.

Opis kierunku

Masz mnóstwo pomysłów na temat tego, jak powinien wyglądać świat? Jakie wartości powinny kształtować politykę na całym świecie? Czy przyszłość powinna leżeć w religii, kapitaliźmie czy socjaliźmie? Czy prawa człowieka naprawdę są ważne a ludzie równi i wolni? Wybierz kierunek Polityka na Swansea University by zgłębić wszystkie te zagadnienia i dowiedzieć się, jak uczynić świat lepszym miejscem.

Opis kierunku

Kierunek Polityka i społeczeństwo na Swansea University to program przeznaczony dla osób, które chcą się kształcić jednocześnie polityki oraz polityki społecznej - każdego roku studiować będziesz po trzy przedmioty z obu tych zagadnień, co umożliwi Ci w praktyce ukończyć dwa kierunki w 3 lata.

Opis kierunku

Kierunek Psychologia na Swansea University zalicza się do ścisłej czołówki w Wielkiej Brytanii. Uzyskał akredytację BPS - British Psychological Society. Jeśli interesują Cię schorzenia psychiczne i chciałbyś pomagać ludziom sobie z nimi radzić - kierunek ten jest dla Ciebie.

Opis kierunku

Program Relacje społeczne i media na Swansea University nauczy Cię wszystkiego o relacjach społecznych i ich powiązaniach z marketingiem i reklamą, a także mediami czy dziennikarstwem.

Opis kierunku

Kierunek Matematyka czysta na Swansea University stoi w opozycji do matematyki stosowanej. W głównej mierze zajmuje się teorią oraz twierdzeniami matematycznymi i w większości przypadków nie wiąże się z innymi dziedzinami w tak oczywisty sposób, jak matematyka stosowana.

Opis kierunku

Kierunek Prawo na Swansea University pozwala uzyskać kwalifikacje i wiedzę potrzebne do pracy w sektorze prawniczym Wielkiej Brytanii. Jest to najpopularniejszy kierunek prawniczy, po którego ukończeniu można pracować m.in. jako prawnik czy prokurator. Na absolwentów czeka również mnóstwo możliwości dalszego kształcenia.

Opis kierunku

Trzyletni kierunek Polityka społeczna na Swansea University pomaga zrozumieć w jaki sposób i dlaczego zachodzą zmiany w społeczeństwie, oraz jak reaguje na nie rząd i inne instytucje. Uzyskasz wiedzę m.in. na temat globalizacji, ruchów społecznych czy Unii Europejskiej.

Opis kierunku

Aż 100% absolwentów kierunku Praca społeczna na Swansea University rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów. Na absolwentów czekają bardzo wysokie średnie pensje początkowe - od 27 do 29 000 funtów rocznie.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria oprogramowania na Swansea University koncentruje się na umiejętnościach tworzenia systemów i aplikacji komputerowych oraz mobilnych. Na pierwszym roku uczyć się będziesz rzeczy podstawowych z punktu widzenia informatyki, a na kolejnych latach zajęcia będą bardzo specjalistyczne.

Opis kierunku

Program Język hiszpański na Swansea University to nie tylko nauka tego języka - to również nauka historii, polityki, sztuki i kultury hiszpańskiej, portugalskiej oraz Ameryki Łacińskiej, a podczas studiów każdy student ma możliwość spędzić jeden rok w wybranym kraju hiszpańskojęzycznym.

Opis kierunku

Kierunek Sport na Swansea University oceniany jest jako najlepszy w całej Wielkiej Brytanii pod względem perspektyw zawodowych. Posiada akredytację BASES i dostarczy Ci kompletnej wiedzy na temat fizjologii i biomechaniki człowieka, psychologicznych czynników w sporcie, pracy w siłowni, jako trener personalny i fitness, odżywiania, obejmuje także podstawy anatomii.

Opis kierunku

Program Nauczanie języka angielskiego i język angielski na Swansea University pozwala uzyskać Ci kwalifikacje potrzebne by nauczać języka angielskiego na całym świecie, a dodatkowo zgłębisz swoją wiedzę na temat tego języka, co otworzy dodatkowe możliwości zawodowe i dalszego kształcenia.

Opis kierunku

Kierunek Nauczanie języka angielskiego i literatura angielska na Swansea University przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje potrzebne by nauczać języka angielskiego na całym świecie. Jednocześnie studiować będziesz literaturę angielską oraz jej twórców.

Opis kierunku

Kierunek Nauczanie języka angielskiego i język francuski na Swansea University pozwoli Ci zdobyć wiedzę i kwalifikacje potrzebne by nauczać języka angielskiego na całym świecie. Jednocześnie studiować będziesz język francuski, a także kulturę, historię i sztukę tego kraju.

Opis kierunku

Kierunek Nauczanie języka angielskiego i germanistyka na Swansea University pozwoli Ci zdobyć wiedzę i kwalifikacje potrzebne by nauczać języka angielskiego na całym świecie. Jednocześnie studiować będziesz język niemiecki, a także kulturę, historię i sztukę tego kraju.

Opis kierunku

Kierunek Nauczanie języka angielskiego i italianistyka na Swansea University pozwoli Ci zdobyć wiedzę i kwalifikacje potrzebne by nauczać języka angielskiego na całym świecie. Jednocześnie studiować będziesz język włoski, a także kulturę, historię i sztukę tego kraju.

Opis kierunku

Kierunek Nauczanie języka angielskiego i język hiszpański na Swansea University pozwoli Ci zdobyć wiedzę i kwalifikacje potrzebne by nauczać języka angielskiego na całym świecie. Jednocześnie studiować będziesz język hiszpański, a także kulturę, historię i sztukę tego kraju.

Opis kierunku

Kierunek Fizyka teoretyczna na Swansea University wyróżniają niezwykle wartościowe badania naukowe - aż 90% projektów badawczych prowadzonych na Swansea University określa się mianem "doskonałych" lub "stojących na światowym poziomie".

Opis kierunku

Wojny stanowią najistotniejszy punkt wydarzeń historycznych. Od zawsze są gwałtownym katalizatorem zmian społecznych. Zadają wiele cierpienia, a jednak pobudzają także męstwo i heroizm. Trudno jest o jednoznaczną definicję wojny, lecz wybierając kierunek Woja i społeczeństwo na Swansea University dowiesz się wszystkiego na ich temat: przyczyny, szczegółowy przebieg, skutki oraz zmiany jakie wywoływały na świecie i w społeczeństwie. 93% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Zoologia na Swansea University daje Ci możliwość studiowania zachowań zwierząt, ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Studia te są bardzo praktyczne, na studentów czeka możliwość zwiedzenia m.in. wielu parków narodowych, w tym National Wetlands Centre Wales.

Opis kierunku

Studia Magisterskie (115)

Kierunek Psychologia niekonwencjonalna i kliniczna na Swansea University ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu zrozumienia teorii i praktyki psychologii klinicznej w obrębie opieki zdrowotnej i przygotowuje uczniów do pracy w środowisku klinicznym.

Opis kierunku

Kierunek Rachunkowość i finance na Swansea University zaprojektowane jest w taki sposób, by maksymalnie zwiększyć Twoje perspektywy zawodowe dzięki zrozumieniu zaawansowanych tematów związanych z rachunkowością, księgowością i finansami. Nic nie stoi na przeszkodzie by aplikować na ten kierunek jeśli nie studiowałeś przedtem kierunku z działu finansów i księgowości.

Opis kierunku

Program Zaawansowane nauki komputerowe na Swansea University przygotuje Cię do pracy w sektorach informatyki i nie tylko. Przeznaczony jest dla osó z licencjackim wykształceniem w zakresie informatyki bądź dla osób z dużym doświadczeniem np. w programowaniu.

Opis kierunku

Kierunek Zaawansowana opieka zdrowotna nad pacjentami w stanie krytycznym na Swansea University w głównej mierze przeznaczony jest dla pielęgniarek, które chcą poszerzyć swoje kompetencje i rozwinąć się zawodowo. Nauczysz się pracy w wymagającym środowisku z pacjentami w stanie krytycznym i ciężkim.

Opis kierunku

Program Zaawansowana praktyka w słuzbie zdrowia na Swansea University przeznaczony jest dla osób o różnorodnych wykształceniu w zakresie służby zdrowia i nauk medycznych, którzy liczą na dalszy rozwój i możliwość pracy na wyzszych stanowiskach.

Opis kierunku

Kierunek Zaawansowane technologie oprogramowania na Swansea University skupia się wokół danych, algorytmów, programów i programowania. Po ukończeniu go będziesz miał możliwość rozpoczęcia pracy w wielu dziedzinach, gdyż programowanie ma zastosowanie m.in. w inżynierii, transporcie czy medycynie.

Opis kierunku

Program Transfuzja krwi na Swansea University przeznaczony jest m.in. dla pielęgniarek czy lekarzy, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje. Zajęcia trwają 3 lata, odbywają się w formie part-time.

Opis kierunku

Program Inżynieria lotnicza na Swansea University to propozycja głównie dla osób, które miały w przeszłości styczność z lotnictwem, szczególnie dla tych, którzy ukończyli studia licencjackie z tej dziedziny. Będziesz uczył się przedmiotów takich jak: dynamika i kontrola lotu, materiały kompozytowe, zaawansowana aerodynamika czy integralność strukturalna metali wykorzystywanych w lotnictwie.

Opis kierunku

Kierunek Starożytna kultura egpiska na Swansea University pozwoli Ci poznać historię starożytnego Egiptu, język, kulturę tamtejszej społeczności i wiele więcej.

Opis kierunku

Program Starożytna historia i kultura okresu klasycznego na Swansea University składa się z sześciu przedmiotów: jeden obowiązkowy, dwa językowe i trzy dowolnie wybrane przez Ciebie. Dzięki temu masz wpływ na to, czego się nauczasz, i możesz dopasować kierunek do własnych potrzeb i zainteresowań.

Opis kierunku

Kierunek Literatura i narracja starożytna na Swansea University to pierwszy taki kierunek na świecie. Pozwoli Ci dowiedzieć się wszystkiego o literaturze i narracji w starożytnej Grecji, Rzymie i Egipcie.

Opis kierunku

Kierunek Stosowane nauki analityczne na Swansea University powstał w oparciu o bezprecedensowe tempo wzrostu zapotrzebowania pracowników znających się m.in. na spektrometrii czy chromatografii. Ukończenie tego keirunku jest niezbędne do dogłębnego zrozumienia tych zagadnień, ponieważ studia licencjackie z reguły traktują je powierzchownie. Jest to jeden z nielicznych programów w Wielkiej Brytanii, które skupiają się na tych tematach. Poza nimi, zdobędziesz wiedzę m.in. na temat analizy farmaceutycznej, środowiskowej i kryminalistycznej, przetwarzania danych i wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Sprawiedliwość karna i kryminologia na Swansea University da Ci okazję dowiedzieć się wszystkiego na temat zbrodni, systemu sprawiedliwości i kryminologii.

Opis kierunku

Kierunek Autyzm i schorzenia pokrewne na Swansea University przeznacozny jest dla absolwentów psychologii, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat autyzmu oraz podobnych schorzeń.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria chemiczna na Swansea University przeznaczony jest dla osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie w sektorze chemicznym, m.in. dla absolwentów chemii czy farmakologii. Główny nacisk kładzie się tutaj na wiedzę techniczną.

Opis kierunku

Program Dziecięce zdrowie publiczne na Swansea University wyposaży Cię w wiedzę na temat wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na niemowlęcie, dziecko i zdrowie rodziny, a także znaczenie zdrowia we wczesnym dzieciństwie dla przyszłego zdrowia populacji.

Opis kierunku

Kierunek Studia dziecięce na Swansea University zaprojektowany został z myślą o osobach, które pracują z dziećmi. Dzięki niemu uzyskasz specjalistyczną wiedzę na te tematy, co pozwoli Ci na dalsz rozwój zawodowy. Duży nacisk kładzie się tutaj na zagadnienia związane z rozwojem dziecka we współczesnym świecie.

Opis kierunku

Kierunek Tłumaczenie z języka chińskiego na angielski oraz nauczanie języka obcego na Swansea University, jak nazwa wskazuje, nauczy Cię nauczania języków obcych oraz tłumaczenia tekstów i mowy z języka chińskiego na angielski i w drugą stronę.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria lądowa na Swansea University to szansa na uzyskanie pierwszorzędnego wykształcenia - uczelnia ta znajduje się wśród 200 najlepszych na świecie jeśli chodzi o jakość nauczania na tym kierunku. Będzie to idealne uzupełnienie studiów z zakresu inżynierii czy budownictwa.

Opis kierunku

Kierunek Okres klasyczny na Swansea University to nauka języka greckiego i łacińskiego, a także kultury, literatury, historii i wszystkiego co związane z cywilizacją grecką.

Opis kierunku

Program Fizyka medyczna na Swansea University to okazja by nauczyć się prazy w laboratorium, zarządzania i nauczania, co oznacza możliwość rozwoju zawodowego w wielu kierunkach. Skupia się także na bezpośredniej pracy z pacjentem i opiecie zdrowotnej.

Opis kierunku

Program Media, komunikacja i relacje publiczne na Swansea University powstał z myślą o osobach, które pragną rozwinąć swoją wiedzę w zakresie pracy w mediach społecznościowych, rozwinąć swoją kreatywność i kunszt pisarski.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria komunikacyjna na Swansea University pozwoli Ci zrozumieć technologię i architekturę komunikacji komputerowej, fotoniki i sieci telekomunikacyjnych, bezprzewodowej telekomunikacji oraz bezprzewodowych technologii informacyjnych.

Opis kierunku

Kierunek Społeczeństwo i podstawowa opieka zdrowotna na Swansea University zapewnia elastyczne możliwości kształcenia osobom, które chcą poprawić swoje umiejętności przywódcze, zarządnicze i badawcze celem rozwoju zawodowego i uzyskania nowych możliwości pracy.

Opis kierunku

Kierunek Mechanika obliczeniowa na Swansea University znajduje się na pograniczu informatyki i inżynierii, z dużym naciskiem na obliczenia i matematykę. Absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć łatwo zatrudnienie np. w inżynierii czy projektowaniu.

Opis kierunku

Kierunek Modelowanie komputerowe i elementy skończone w inżynierii mechanicznej na Swansea University da Ci szansę poznać wiele przydatnych technik, jak metoda elementów skończonych, nauczysz się także przeprowadzać liczne operacje obliczeniowe przydatne w inżynierii mechanicznej.

Opis kierunku

Kierunek Informatyka na Swansea University przeznaczony jest nie tylko dla absolwentów tego kierunku na poziomie licencjackim, lecz również dla innych osób, którym znajomość informatyki bardzo przyda się w zawodzie, np. w inżynierii czy e-biznesie.

Opis kierunku

Program Pisarstwo na Swansea University to propozycja dla osób, które pragną rozwinąć swój kunszt pisarski, umiejętności analizowania i oceny tekstu, a także umiejętności tworzenia tekstów dla mediów, np. w dziennikarstwie.

Opis kierunku

Program Pisarstwo (rozszerzony) na Swansea University to propozycja dla osób, które pragną rozwinąć swój kunszt pisarski, umiejętności analizowania i oceny tekstu, a także umiejętności tworzenia tekstów dla mediów, np. w dziennikarstwie. Jest to wersja rozszerzona tego kierunku, trwa dwa lata i oferuje bardziej kompleksową wiedzę.

Opis kierunku

Program Nauki o danych na Swansea University wyposaży Cię w wiedzę odnośnie zbierania, magazynowania i przetwarzania danych, co ma zastosowanie nie tylko w informatyce, ale także np. w biznesie, ekonomii czy marketingu. Przyda Ci się wiedza z zakresu informatyki bądź matematyki, a także zdolności analityczne.

Opis kierunku

Program Rozwój i prawa człowieka na Swansea University łączy naukę o prawach człowieka oraz międzynarodowym rozwoju. Studia trwają jeden rok, składają się z dwóch semestrów, na każdym uczyć się będziesz trzech modułów (przedmiotów).

Opis kierunku

Kierunek Rozwój i prawa człowieka (rozszerzony) na Swansea University łączy naukę o prawach człowieka oraz międzynarodowym rozwoju. Studia trwają jeden rok, składają się z dwóch semestrów, na każdym uczyć się będziesz trzech modułów (przedmiotów). Studia odbywają się w trybie rozszerzonym - trwają 2 lata.

Opis kierunku

Kierunek Rozwój i terapeutyka poprzez zabawę na Swansea University skupia się na edukacji, rozwoju i terapii poprzez zabawę. Program trwa jeden rok, przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować z dziećmi.

Opis kierunku

Program Media cyfrowe na Swansea University powstał głównie dla absolwentów związanych z mediami, filmem, telewizją czy muzyką. Przygotuje Cię do pracy w błyskwicznie rozwijającym się przemyśle mediów cyfrowych.

Opis kierunku

Kierunek Historia nowożytna na Swansea University to świetna okazja by dowiedzieć się wszystkiego odnośnie historii świata i ludzkości od XV do XVIII wieku. Program obejmuje m.in. renesans, reformacje, kontrreformacje i oświecenie.

Opis kierunku

Kierunek Ekonomia na Swansea University zapewni Ci solidne podstawy wiedzy w najważniejszych tematach związanych z mikro i makroekonomią, a także ekonometrią. Ponadto otrzymasz możliwość obrania dodatkowych, specjalistycznych przedmiotów.

Opis kierunku

Kierunek Ekonomia i finanse na Swansea University zapewni Ci solidną wiedzę zarówno w sektorze ekonomii jak i finansów. Zdobędziesz wiedzę na temat ekonometrii, mikroekonomii i makroekonomii w odniesieniu do finansowości.

Opis kierunku

Program Edukacja w medycynie na Swansea University skupia się na zagadnieniach związanych z nauczaniem i przekazywaniem wiedzy w warunkach akademickich oraz klinicznych. Jeśli więc chcesz połączyć karierę medyczną z edukacyjną - to będzie idealne rozwiązanie.

Opis kierunku

Program Inżynieria elektroniczna i elektryczna na Swansea University pozwoli Ci zdobyć specjalistyczne umiejętności i wykształcenie, które pomoże Ci się rozwinąć w przemyśle elektronicznym.

Opis kierunku

Kierunek Przywództwo i zarządzanie w inżynierii na Swansea University przeznaczony jest dla wykwalifikowanych inżynierów, którzy chcą pracować na wyższych, kierowniczych stanowiskach.

Opis kierunku

Program Literatura angielska na Swansea University to propozycja dla osób, które chcą poznać najważniejszych brytyjskich twórców literackich oraz ich dzieła.

Opis kierunku

Program Profesjonalna praktyka położnicza na Swansea University to propozycja dla wykwalifikowanych położnych, które chcą podnieść swoją wiedzę na wyższy poziom. Jeśli zależy Ci na rozwoju zawodowym, ten program będzie strzałem w dziesiątkę.

Opis kierunku

Kierunek Zaawansowana profesjonalna praktyka na Swansea University powstał z myślą o pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, którzy chcą sie dalej rozwijać zawodowo. Studia trwają 3 lata, prowadzone są w formie part time.

Opis kierunku

Program Biologia środowiskowa: ochrona i zarządzanie zasobami na Swansea University skupia się na relacjach między żyjącymi organizmami a środowiskiem lądowym, morskim i słodkowodnym, w połączeniu z interakcjami, które powstają w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych.

Opis kierunku

Program Dynamika środowiska i zmian klimatu na Swansea University kładzie nacisk na ostatnie globalne i regionalne zmiany klimatyczne oraz środowiskowe. Skupia się wokół dynamiki środowiska i klimatu (procesy i mechanizmy biorące udział w stabilizacji i zmianach), biologii morskiej i ekosystemów, a także zarządzaniu ochroną środowiska i zrównoważonym rozwoju.

Opis kierunku

Kierunek Finanse na Swansea University łączy naukę teorii finansów z dużą dozą nauki praktycznej odnoszącej się do dzisiejszego świata finansowości. Studenci otrzymają do wyboru naukę wielu specjalistycznych przedmiotów, jak finanse korporacji, ekonometria finansowa, międzynarodowe rynki finansowe, zarządzanie ryzykiem czy współczesne problemy w finansowości i finansach empirycznych.

Opis kierunku

Kierunek Finanse i analiza biznesu na Swansea University zaprojektowany został by połączyć kluczowe kwestie dziedziny finansów i analizy biznesowej. Poznasz zagadnienia związane z analizą finansową, modelowaniem finansowym, rynkami, analizą i wydobyciem danych etc.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie finansami na Swansea University został zaprojektowany z myślą o wszystkich studentach, nie tylko tych z doświadczeniem w dziedzinie finansów, lecz również takich, którzy chcą dopiero zacząć przygodę z tym tematem.

Opis kierunku

Kierunek Płeć i kultura na Swansea University oferuje interdyscyplinarne podejście do tematu płci i kultury. Jeśli interesujesz się kwestmiami związanymi z płcią i jej znaczeniem w polityce, literaturze, kulturze i historii, lubisz angażować się w dyskuje i spory intelektualne, ten program będzie dla Ciebie idealny.

Opis kierunku

Kierunek Płeć i kultura (rozszerzony) na Swansea University oferuje interdyscyplinarne podejście do tematu płci i kultury. Jeśli interesujesz się kwestmiami związanymi z płcią i jej znaczeniem w polityce, literaturze, kulturze i historii, lubisz angażować się w dyskuje i spory intelektualne, ten program będzie dla Ciebie idealny. Program odbywa się w trybie rozszerzonym - trwa dwa lata.

Opis kierunku

Program Informacja geograficzna i zmiany klimatyczne na Swansea University zapewnia wszechstronne wykształcenie w tematach takich jak GIS (system informacji geograficznej), teledetekcja satelitarna, modelowanie klimatu a także wszystiego o zmianach klimatycznych.

Opis kierunku

Program Gerantologia i starzenie się na Swansea University da Ci kwalifikacje i wiedzę niezbędne do pracy z pacjentami w podeszłym wieku. Starzenie się społeczeństwa nabiera coraz większego znaczenia: w ciągu ostatnich 25 lat odsetek populacji w wieku powyżej 65 lat wzrósł z 15% w 1983 roku do 16 procent w 2008 roku, co oznacza wzrost o 1,5 mln osób w tej grupie wiekowej. Przewiduje się, że tendencja ta będzie się utrzymywać. Przed rokiem 2033, 23 procent populacji będzie w wieku powyżej 65 lat, stąd obranie tego kierunku będzie racjonalną i przyszłościową decyzją.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie w opiece zdrowotnej na Swansea University pomoże Ci zdobyć umiejętności przywódcze i zarządcze, co otworzy Ci drogę na wyższe, kierownicze stanowiska w służbie zdrowia.

Opis kierunku

Program Nauka o danych w medycynie na Swansea University stoi na pograniczu informatyki i medycyny, mając ścisły związek z technologiami komunikacyjnymi i informatycznymi - ICT. Rozwinie Twoją wiedzę odnośnie metod pozyskiwania i przetwarzania danych medycznych. Twoja praca będzie polegała głównie na wyodrębnianiu cennych informacji na temat populacji, np. w epidemiologii, bądź na spersonalizowanej pomocy w leczeniu danego pacjenta.

Opis kierunku

Program Informatyka w medycynie na Swansea University jest akredytowany przez UK Council for Health Informatics Professions - UKCHIP. Nauczysz się korzystać ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania w oparciu o wymagania słuzby zdrowia i NHS - National Health Service. Program skierowany jest głównie do osób, które są z wykształcenia informatykami, bądź pracują w służbie zdrowia i chcą rozszerzyć swoje kompetencje.

Opis kierunku

Program Historia na Swansea University oferuje szeroką gamę przedmiotów, od średniowiecza do czasów współczesnych. Jeśli ukończyłeś studia licencjackie z zakresu historii i chcesz się dalej rozwijać w tym kierunku, to będzie świetny wybór.

Opis kierunku

Program Prawa człowieka na Swansea University to bardzo nowoczesna propozycja dla osób, które chcą zgłębić problemy społeczności dzisiejszego świata. Lista przedmiotów do wyboru jest bardzo długa i obejmuje m.in. kwestie migracji i azylu, dzieci, ubóstwo, handel ludźmi, terroryzm, zmiany klimatyczne i wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Własność intelektualna i praktyka rynkowa na Swansea University jest jedną z wielu dostępncych ścieżek dalszego rozwoju po ukończeniu studiów prawniczych na poziomie licencjatu. Szacuje się, że 70% wartości dzisiejszych przedsiębiorstw leży w ich aktywach niematerialnych - na studiach tych nauczysz się efektywnie nimi zarządzać.

Opis kierunku

Program Międzynarodowa bankowość i finanse na Swansea University skierowany jest dla kandydatów którzy chcą zyskać solidne podstawy w biznesie i finansach na poziomie międzynarodowym, które pozwolą im rozwinąć karierę zawodową w bankowości, handlu czy analizie finansowej.

Opis kierunku

Program Międzynarodowe prawo morskie i komercyjne na Swansea University powstał z myślą o osobach, które chcą specjalizować się w więcej niż jednej prawniczej dziedzinie.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowe prawo komercyjne na Swansea University to jedna z proponowanych dalszych ścieżek rozwoju po ukończeniu licencjackich studiów prawniczych. Przedmioty obejmują m.in. handel elektroniczny czy prawo konkurencji.

Opis kierunku

Program Międzynarodowe studia gerantologii i starzenia się na Swansea University skupia się na różnicach i podobieństwach odnośnie starzenia się populacji w Wielkiej Brytanii i w reszcie świata.

Opis kierunku

Kierunek Dziennikarstwo międzynarodowe na Swansea University oferuje interdyscyplinarne i wielokulturowe podejście do dzisiejszego dziennikarstwa, również w odniesieniu do globalizacji i cyfryzacji. Studia kończą się napisaniem pracy zaliczeniowej na 20 000 słów.

Opis kierunku

Program Międzynarodowe prawo morskie na Swansea University to propozycja dla osób, które interesują się zarówno prawem, jak i morzem i oceanami, które stanowią dwie trzecie powierzchni naszej planety. Drogi morskie mają fundamentalne znaczenie dla człowieka, np. w kwestiach handlu. Biorąc pod uwagę konieczność regulowania tak szerokiego zakresu czynności związanych z morzem, prawnicy specjalizujący się w tych kwestiach są bardzo cenieni.

Opis kierunku

Kierunek Stosunki międzynarodowe na Swansea University przyda się absolwentom wielu kierunków, których praca wymaga znajomości innych państw, ich kultur, gospodarki i wzajemnych relacji.

Opis kierunku

Kierunek Stosunki międzynarodowe (rozszerzony) na Swansea University przyda się absolwentom wielu kierunków, których praca wymaga znajomości innych państw, ich kultur i wzajemnych relacji. Studia odbywają się w trybie rozszerzonym, trwają dwa lata.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowe bezpieczeństwo i rozwój na Swansea University pozwoli Ci zgłębić tematy takie jak wojna, konfilkty, bezpieczeństwo ekonomiczne, środowiskowe, zdrowia czy migracje. To kompleksowa nauka na temat bezpieczeństwa świata, w którym żyjemy.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowe bezpieczeństwo i rozwój (rozszerzony) na Swansea University pozwoli Ci zgłębić tematy takie jak wojna, konfilkty, bezpieczeństwo ekonomiczne, środowiskowe, zdrowia czy migracje. To kompleksowa nauka na temat bezpieczeństwa świata, w którym żyjemy. Program jest poszerzony i trwa 2 lata (w trybie part time - 4 lata), co pozwoli Ci zdobyć bardziej kompleksową wiedzę.

Opis kierunku

Program Międzynarodowe prawa handlowe na Swansea University pozwoli Ci skupić się na konkretnych kwestiach związanych z międzynarodowym handlem. Kurs kładzie nacisk na kwestie prawne i handlowe związane z międzynarodowymi umowami sprzedaży. Ukończenie tego kierunku nie tylko zwiększy Twoje możliwości pracy w sektorze prawniczym, ale także m.in. w różnych przemysłach, edukacji, reklamie czy finansach.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie inwestycjami na Swansea University będzie swietnym uzupełnieniem biznesowych studiów licencjackich. Główne przedmioty obejmują: finanse korporacji, ekonometrię finansową, ekonomię, zarządzanie ryzykiem, międzynarodowe finansowe rynki, etykę i wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Przywództwo w służbie zdrowia na Swansea University przeznaczony jest dla lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych praowników służby zdrowia na wszystkich etapach karieri, którzy aspirują do pełnienia funkcji kierowniczych.

Opis kierunku

Program przywództwo, zarządzanie i innowacje w służbie zdrowia na Swansea University prowadzony jest w trybie part-time i trwa dwa lata. Umożliwi Ci uzyskanie wiedzy i kwalifikacji pomocnych w rozwoju zawodowym i awansie na wyższe stanowiska w pracy w służbie zdrowia.

Opis kierunku

Program Praktyka prawna i sporządzanie projektów prawnych na Swansea University zwiększy Twoje umiejętności i wiedzę w zakresie prawa, co zaowocuje szerszymi perspektywami zawodowymi. Ukonczenie takiego kierunku będzie świetnie wyglądało w Twoim CV i znacznie ułatwi poszukiwania pracy.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie chorobami chronicznymi i długoterminowymi na Swansea University pozwoli Ci dowiedzieć się wszystko na temat opieki długoterminowej oraz w przypadku schorzeń chronicznych. Ok. 18 milionów Brytyjczyków cierpi na choroby chroniczne bądź długoterminowe stąd zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie jest wysokie.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie na Swansea University jest dostępny dla osób z dowolnym wykształceniem i doświadczeniem, które chcą zacząć pracę w biznesie bądź zarządzaniu. Nie musisz więc mieć ukończonych studiów z zakresu biznesu by się dostać na ten program.

Opis kierunku

Program Zarządzanie - analiza biznesowa na Swansea University dostępny jest dla wszystkich osób - z dowolnym wykształceniem czy doświadczeniem zawodowym. Skupia się na zagadnieniach takich jak marketing międzynarodowy, zarządzanie operacjami, strategia globalna, finanse czy międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie - e-biznes na Swansea University skierowany jest do wszystkich osób, które chcą rozpocząć karierę w biznesie lub zarządzaniu - aby się na niego dostać, nie musisz mieć kwalifikacji czy doświadczenia w tych dziedzinach. Głóny nacisk kładzie sie tutaj na kwestwie zarządzania w międzynarodowym społęczeństwie.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie - przedsiębiorczość na Swansea University dostępny jest dla osób z dowolnym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym - wszyscy, którzy chcą rozpocząć pracę w biznesie, mogą swobodnie aplikować.

Opis kierunku

Program Zarządzanie - finanse na Swansea University dostępny jest dla wszystkich osób, z dowolnym wykształceniem licencjackim, co oznacza że nie musisz mieć żadnego doświadczenia w zarządzaniu czy finansach aby się na niego dostać. Wybierz go jeśli zamierzasz pracować bądź rozwinąć karierę w dziedzinie biznesu lub zarządzania. Główny nacisk jest tutaj kładziony na kwestie zarządzania w ujęciu międzynarodowym. Przedmioty obejmują międzynarodowy marketing, zarządzanie operacjami, globalną strategię, finanse czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi na Swansea University dostarczy Ci kompleksowej wiedzy na temat zarządzania ludźmi w taki sposób, by byli w stanie pracować efektywnie, co stoi za sukcesem niemal każdej firmy. Aplikować mogą osoby dowolnym wykształceniem, niekoniecznie biznesowym.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie międzynarodowe na Swansea University dostępny jest dla wszystkich osób zainteresowanych rozpoczęciem pracy w biznesie - nie jest więc tylko i wyłącznie dla absolwentów tych kierunków. Obejmuje wszystkie ważne tematy z zakresu biznesu i zarządzania, a także finansów czy ekonomii.

Opis kierunku

Program Zarządzanie - międzynarodowe standardy na Swansea Univeristy skupia się na międzynarodowych standardach w zarządzaniu, takich jak ISO czy British Standards, i na wdrażaniu tych standardów.

Opis kierunku

Program Zarządzanie - marketing na Swansea University powstał dla osób, które interesują wyzwania stawiane przez dzisiejszy międzynarodowy marketing i które chcą spróbować swoich sił w pracy na tym polu. Aby sie dostać nie musisz posiadać kwalifikacji związanych z zarządzaniem czy też marketingiem - program otwarty jest dla wszystkich.

Opis kierunku

Program Zarządzanie - operacje i zarządzanie dostawami na Swansea University dostępny jest dla osób z każdym wykształceniem, które chcą rozpocząć bądź kontynuować pracę w biznesie lub zarządzaniu, ze szczególnym wskazaniem na usługi transportowe i logistyczne.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria materiałowa na Swansea University skupia się w głównej mierze na zastosowaniu najnowszych materiałów w lotnictwie i technologii stalowej. Jako student tego programu otrzymasz wiedzę i umiejętności, dzięki któym spełnisz wymagania międzynarodowych przemysłów materiałowych.

Opis kierunku

Program Matematyka i obliczenia w finansowości na Swansea University powstał by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na wykształconych matematyków którzy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności by pracować w bankowości, finansach i ubezpieczeniach.

Opis kierunku

Program Inżynieria mechaniczna na Swansea University zapewnia wysoki poziom nauczania i badań naukowych. Poznasz najnowsze technologie stosowane w nowoczesnej inżynierii mechanicznej w różnych przemysłach, co zwiększy Twoje kwalifikacje i perspektywy zawodowe.

Opis kierunku

Program Prawo medyczne i etyka na Swansea University stanowi okazję do zbadania struktury i funkcjonowania systemu prawnego w Anglii i Walii, krytycznie spojrzeć na rzeczywisty wpływ prawa na praktykę w ramach systemu opieki zdrowotnej, a wszystko to w kontekście zrozumienie problemów etycznych, które pojawiają się w opiece zdrowotnej.

Opis kierunku

Program Promieniowanie w medycynie na Swansea University powstał we współpracy z wieloma instytucjami. Nauczane przedmioty obejmują m.in. obrazowanie medyczne, radioterapię, fizykę radioterapii, medycynę nuklearną czy diagnostyczną radiologię.

Opis kierunku

Program Średniowiecze na Swansea University to nauka historii i literatury od średniowiecza do czasów dzisiejszych.

Opis kierunku

Kierunek Historia współczesna na Swansea University powstał dla studentów szczególnie zainteresowanych okresem historii od nowożytności aż do dzisiejszych czasów.

Opis kierunku

Program Nanomedycyna na Swansea University nauczy Cię zastosowania nanotechnologii w medycynie, m.in. w diagnozowaniu chorób, prewencji czy leczeniu. Powstał głównie dla absolwentów kierunków biologicznych, nauk o życiu i zdrowiu czy inżynierii.

Opis kierunku

Kierunek Nanotechnologia i nanonauka na Swansea University to zaawansowany program - zajęcia odbywają się w specjalnie do tego przeznaczonym nanotechnologicznym laboratorium o powierzchni 500m2. Tematy obejmują wiele zagadnień, od technologii półprzewodników aż do zastosowań biologicznych i medycznych nanotechnologii.

Opis kierunku

Program Prawo: ropa naftowa i gaz na Swansea University da Ci szansę wyspecjalizować się w kwestii praw regulujących wydobycie i handel ropą naftową i gazem. Pozyskiwanie węgla czy ropy naftowej jako źródła energii jest jednym z najbardziej podstawowych aspektów globalnego handlu w dzisiejszym świecie. Obejmuje wiele różnych aspektów prawa i biznesu, począwszy od ochrony praw własności intelektualnej, nowych technologii ropy naftowej i gazu, do skomplikowanych umów i rekompensat za zanieczyszczenie.

Opis kierunku

Program Naukowa informatyka na Swansea University dostępny jest w wielu opcjach: bioscience, computer sciene, geography oraz physics - sam możesz wybrać ścieżkę nauki. Dodatkowo na studentów czeka możliwość obrania wielu przedmiotów dodatkowych, takich jak inżynieria oprogramowania, wizualizacja danych, ekosystemy czy ochrona zasobób wodnych.

Opis kierunku

Kierunek Polityka na Swansea University daje studentom wiedzę i umiejętności potrzebne by przygotować się do wyzwań, przed którymi stoi dzisiejszy świat, który zmienia się bardzo szybko i w którym polityka liczy się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Opis kierunku

Kierunek Polityka (rozszerzony) na Swansea University daje studentom wiedzę i umiejętności potrzebne by przygotować się do wyzwań, przed którymi stoi dzisiejszy świat, który zmienia się bardzo szybko i w którym polityka liczy się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Studia odbywają się w trybie rozszerzonym - przeznaczone są dla osób, którym zależy na uzyskaniu jak największej ilości wiedzy; trwają 2 lata.

Opis kierunku

Kierunek Energetyka i zrównoważona energia na Swansea University kładzie duży nacisk na technologie i urządzenia półprzewodnikowe, zaawansowaną energoelektronikę i systemy energetyczne. Co więcej, zyskasz wiedzę na temat źródeł energii konwencjonalnych oraz odnawialnych. Omawiane są również nowe technologie, jak biopaliwa czy energia słoneczna.

Opis kierunku

Program Profesjonalne tłumaczenie na Swansea University skupia się na nauce efektywnego tłumaczenia. Studia trwają jeden rok, na studentów czeka możliwość obrania wielu dodatkowych przedmiotów.

Opis kierunku

Program Profesjonalne tłumaczenie (rozszerzone) na Swansea University skupia się na nauce efektywnego tłumaczenia. Oferowany tutaj wariant rozszerzony trwa dłużej, od 15 do 21 miesięcy, a nauka jest tutaj bardziej kompleksowa.

Opis kierunku

Program Pamięć zbiorowa i dziedzictwo na Swansea University da Ci okazję dowiedzenia się wszystkiego odnośnie pracy w organizacjach zajmujących się dziedzictwem i pamięcią zbiorową, co stanowi coraz ważniejszy obszar kultury.

Opis kierunku

Program Polityka publiczna na Swansea University jest zaprojektowany w celu zapewnienia studentom wiedzy i umiejętności w badaniu polityki publicznej i kształtowania jej na szczeblu międzynarodowym i krajowym.

Opis kierunku

Program Polityka publiczna (rozszerzony) na Swansea University jest zaprojektowany w celu zapewnienia studentom wiedzy i umiejętności w badaniu polityki publicznej i kształtowania jej na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Kierunek ten odbywa się w trybie rozszerzonym, co znaczy że nauka jest bardziej kompleksowa i trwa 2 lata.

Opis kierunku

Program Metody badawcze w psychologii na Swansea University obejmuje wiele tematów, od psychologii poznawczej po neuropsychologię, a także psychologię kliniczną czy edukacyjną.

Opis kierunku

Program Metody badawcze w psychologii i kongitywnych neuronaukach na Swansea University stoi na pograniczu kognitywistyki, obrazowania mózgu i neurologii klinicznej. Jest uważany za jedną z najważniejszych dziedzin nauki współczesnej i skupia się na zrozumieniu funkcji i działania mózgu, zarówno zdrowego, jak i uszkodzonego.

Opis kierunku

Kierunek Metody badawcze w socjologii na Swansea University dostarczy Ci wiedzy na temat zaawansowanych metod badawczych prowadzonych w naukach społecznych i socjologii.

Opis kierunku

Kierunek Praca socjalna na Swansea University to nauka o tym, jak pomagać osobom i rodzinom rozwijać się i zmieniać na lepsze. Będzie to idealnym uzupełnieniem studiów z zakresu np. socjologii.

Opis kierunku

Kierunek Sport, etyka i uczciwość na Swansea University przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować w administracji sportowej i zarządzaniu.

Opis kierunku

Program Marketing strategiczny na Swansea University powstał we współpracy z Chartered Institute of Marketing - CIM. Poznasz zagadnienia związane z marketingiem, a także z ekonomią i gospodarką, dzięki czemu będziesz w stanie opracowywać długofalowe strategie marketingowe różnym firmom i przedsiębiorstwom.

Opis kierunku

Kierunek TESOL - nauczanie języka angielskiego osób mówiących innymi językami na Swansea University to możliwość uzyskania kwalifikacji uznawanych na całym świecie. Będzie to idealne uzupełnienie studiów językowych.

Opis kierunku

Kierunek Translacja i interpretowanie na Swansea University to specjalistyczny kierunek, który kładzie nacisk na umiejętności związanie z tłumaczeniem i interpretowaniem tekstu. To zintegrowany program mający na celu zmienić Cię w wykwalifikowanego lingwistę.

Opis kierunku

Kierunek Translacja i interpretowanie (rozszerzony) na Swansea University to specjalistyczny kierunek, który kładzie nacisk na umiejętności związanie z tłumaczeniem i interpretowaniem tekstu. To zintegrowany program mający na celu zmienić Cię w wykwalifikowanego lingwistę. Oferowany tutaj rozszerzony wariant trwa dłużej, od 15 do 21 miesięcy, i jest bardziej kompleksowy.

Opis kierunku

Program Chirurgia urazowa skupia się na technikach operowania i leczenia oraz strategiach terapeutycznych stosowanych w poważnych urazach. Zajęcia odbywają się w małych grupach, prowadzone są przez lekarzy, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach.

Opis kierunku

Program Chirurgia urazowa w wojsku na Swansea University łączy naukę chirurgii urazowej z pracą w warunkach polowych. Przedmioty skupiać się będą wokół Military Operational Surgical Training & Combat Surgery. Program przeznaczony dla praktykujących lekarzy.

Opis kierunku

Kierunek Wojna i społeczeństwo na Swansea University da Ci szansę poznania najważniejszych bitew i konfliktów na przestrzeni wieków, a także zrozumienia wojny i jej wpływu na społeczeństwo w dzisiejszym świecie.

Opis kierunku

Myślisz o studiach w Wielkiej Brytanii lub Holandii? Masz pytania?

Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub bezpośrednio na nasz adres e-mail: info@globedu.pl lub zadzwoń do nas na: 795 045 573

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przygotujemy Ci indywidualny plan aplikacji na studia w UK lub studia w Holandii!
Z naszą bezpłatną pomocą nie ma przed Tobą rzeczy niemożliwych!


Masz pytania?

Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub bezpośrednio na nasz adres e-mail: info@globedu.pl

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przygotujemy Ci indywidualny plan aplikacji na studia w UK lub studia w Holandii!
Z naszą bezpłatną pomocą nie ma przed Tobą rzeczy niemożliwych!