London Metropolitan University (London MET)
London Metropolitan University (London MET)

Dostępne kierunki

Studia Licencjackie (152)

Kierunek Rachunkowość i finanse na London MET University to idealny początek ku karierze zawodowego księgowego lub w dowolnej innej profesji powiązanej z finansami i rachunkowością. Otrzymasz dostęp do rozległej sieci kontaktów w branży finansowej, co pomoże Ci szybko znaleźć pracę.

Opis kierunku

Program Finanse i rachunkowość (rozszerzony) na London MET University to czteroletni, rozszerzony program, który skupia się na zapewnieniu solidnych podstaw wiedzy przydatnej w karierze menedżerskiej, w biznesie, finansach, księgowości, sektorze ubezpieczeń etc. Przedmioty nauczane na ostatnim roku studiów spełniają wymagania wielu ważnych organizacji i instytucji finansowych: Chartered Association of Certified Accountants (ACCA), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) the Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) a także the Association of International Accountants (AIA).

Opis kierunku

Program Reklama, marketing, komunikacja i relacje publiczne na London MET University zaprojektowany został w sposób, który pozwoli Ci rozpocząć udaną karierę zawodową w wielu dziedzinach: marketingu, relacjach publicznych i wiele więcej.

Opis kierunku

Program Zarządzanie liniami i portami lotniczymi na London MET University powstał w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie w przemyśle lotniczym na absolwentów posiadających wiedzę zarówno w zakresie ruchu lotniczego czy linii lotniczych, jak i wiedzę na temat biznesu i zarządzania. Lotnictwo to ekscytujący sektor, od rozwoju technologii po zarządzanie liniami i ruchem lotniczym - jeśli interesuje Cię to, warto wybrać ten kurs.

Opis kierunku

Studenci programu Architektura na London MET University uzyskają bardzo ważną kwalifikację architektoniczną - RIBA I oraz świetnie przygotują się do kolejnych dwóch, niezbędnych w zawodzie architekta - RIBA II oraz RIBA III. 100% absolwentów kierunku Architektura na London MET rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Architektura i projektowanie wnętrz (rozszerzony) na London MET University nauczy Cię zagospodarowywania skomplikowanych przestrzeni i projektowania ich wystroju, od pojedycznego pomieszczenia po całe kompleksy budynków. Jest to kierunek rozszerzony - z dodatkowym rokiem zerowym, dla osób które nie spełniają wymagań na normalny kierunek. Po ukończeniu roku zerowego można rozpocząć studia na dowolnym kierunku związanym z architekturą i wystrojem wnętrz.

Opis kierunku

Program Sztuka i projektowanie z rokiem zerowym na London MET University wyposażony jest w dodatkowy rok zerowy, dzięki czemu dostać się na niego mogą osoby, którym matura poszła słabiej bez potrzeby poprawiania jej.

Opis kierunku

Program Bankowość i finanse na London MET University skupia się na globalnym systemie bankowym i usługach finansowych, badając rozwój, znaczenie i wyzwania stojące przed bankowością i finansami we współczesnym świecie. Jeśli chcesz rozpocząć karierę w bankowości - nie znajdziesz lepszego miejsca niż Londyn.

Opis kierunku

Kierunek Bankowość i finanse ze zintegrowanym szkoleniem zawodowym na London MET University to propozycja dla osó, które chcą pracować w bankowości, finansach czy ubezpieczeniach. Studia trwają 4 lata - dodatkowy rok spędzisz na płatnym stażu w profesjonalnej firmie zajmującej się finansami. Poza otrzymanym wynagrodzeniem znacznie zwiększy to Twoje doświadczenie zawodowe już podczas studiów, co jeszcze bardziej ułatwi znalezienie pracy.

Opis kierunku

Program Rynek kosmetyczny: marketing i dziennikarstwo na London MET University to przepustka do pracy w świecie kosmetyków, który wycienany jest na ponad 300 miliardów funtów - potencjał jest więc ogromny. Otrzymasz wiedzę zarówno w zakresie marketingu jak i umiejętności dziennikarskie potrzebne do zaspokojenia rosnących potrzeb sprzedawców detalicznych i konsumentów.

Opis kierunku

Program Biochemia na London MET University pozwoli Ci uzyskać wiedzę praktyczną użtyeczną w karierze biochemika, a także wiedzę na temat cząsteczek biologicznych, procesów metabolicznych zachodzących w ludzkim organizmie czy przekazywania i przetwarzania informacji. Na studentów czeka także możliwość udziału w 15 tygodniowym stażu zawodowym. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia kursu.

Opis kierunku

Program Biochemia (rozszerzona) na London MET University pozwoli Ci uzyskać wiedzę praktyczną użtyeczną w karierze biochemika, a także wiedzę na temat cząsteczek biologicznych, procesów metabolicznych zachodzących w ludzkim organizmie czy przekazywania i przetwarzania informacji. Na studentów czeka także możliwość udziału w 15 tygodniowym stażu zawodowym. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia kursu. Jest to program rozszerzony, tzn. wzbogacony o dodatkowy rok zerowy - z tego też względu wymagania rekrutacyjne są na niego niższe.

Opis kierunku

Program Nauki biologiczne na London MET University nauczy Cię skomplikowanych interakcji zachodzących na poziomie cząsteczkowym, komórkowym i całego organizmu. Zrozumiesz systemy biologiczne od pojedynczych organizmów na poziomie molekularnym po całe ekosystemy. Nauka odbywa się w tzw. Super Lab, specjalistycznym laboratorium, jednym z największych w Europie.

Opis kierunku

Program Nauki biologiczne (rozszerzone) na London MET University nauczy Cię skomplikowanych interakcji zachodzących na poziomie cząsteczkowym, komórkowym i całego organizmu. Zrozumiesz systemy biologiczne od pojedynczych organizmów na poziomie molekularnym po całe ekosystemy. Nauka odbywa się w tzw. Super Lab, specjalistycznym laboratorium, jednym z największych w Europie. Jest to program rozszerzony, tzn. posiada dodatkowy rok zerowy, przez co wymagania rekrutacyjne są na niego niższe.

Opis kierunku

Program Nauki biomedyczne na London MET University zarojektowany został by nauczyć Cię w jaki sposób rozpoznawać choroby, monitorować proces ich leczenia oraz prowadzić badania naukowe nad chorobami zakaźnymi i innymi patologiami. Kierunek spełnia wymagania HCPC - Helath Care Professions Council oraz jest akredytowany przez IBMS - Institute of Biomedical Science. Możliwe jest odbycie rocznego stażu zawodowego podczas studiów - to dodatkowo zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy.

Opis kierunku

Program Nauki biomedyczne (rozszerzony) na London MET University zarojektowany został by nauczyć Cię w jaki sposób rozpoznawać choroby, monitorować proces ich leczenia oraz prowadzić badania naukowe nad chorobami zakaźnymi i innymi patologiami. Kierunek spełnia wymagania HCPC - Helath Care Professions Council oraz jest akredytowany przez IBMS - Institute of Biomedical Science. Możliwe jest odbycie rocznego stażu zawodowego podczas studiów - to dodatkowo zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy. Program posiada dodatkowy rok zerowy - to znaczy, że przeznaczony jest dla osób którym matura poszła słabiej, bądź nie zdawały wymaganych przedmiotów, takich jak biologia czy chemia.

Opis kierunku

Kierunek Nauki biomedyczne prowadzące do tytułu doktora na London MET University to unikalny, sześcioletni program, na którym nauczanie częściowo odbywa się na London Met, a częściowo na University of Health Sciences w Antigua, na Karaibach. Po jego ukończeniu uzyskuje się międzynarodowy tytuł lekarza medycyny, zwalniając z wielu obowiązkowych egzaminów, w tym w Wielkiej Brytanii i USA. Wymagania rekrutacyjne są wyższe aniżeli na pozostałe kierunki, lecz zdecydowanie warto.

Opis kierunku

Kierunek Biotechnologia na London MET University zapewni Ci niezwykle różnorodną wiedzę, od rozwoju upraw odpornych na choroby, po leczenie chorób genetycznych czy produkcję bioplastiku. Zgłębisz procesy komórkowe na poziomie molekularnym, komórkowym i fizjologicznym. Zajęcia odbywają się w wartym 30mln funtów Super Lab, należących do największych w Europie specjalistycznym laboratorium, a 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Biotechnologia (rozszerzony) na London MET University zapewni Ci niezwykle różnorodną wiedzę, od rozwoju upraw odpornych na choroby, po leczenie chorób genetycznych czy produkcję bioplastiku. Zgłębisz procesy komórkowe na poziomie molekularnym, komórkowym i fizjologicznym. Zajęcia odbywają się w wartym 30mln funtów Super Lab, należących do największych w Europie specjalistycznym laboratorium, a 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w 6 miesięcy od ukończenia studiów. Program jest rozszerzony - posiada dodatkowy rok zerowy, w związku z czym wymagania rekrutacyjne są niższe.

Opis kierunku

Program Biznes i administracja na London MET University zapewni Ci świetne rozeznanie w tematach związanych z zarządzaniem w biznesie, ze szczególnym naciskiem na międzynarodowe środowisko biznesu.

Opis kierunku

Kierunek Ekonomia w biznesie na London MET University skupia się na czynnikach ekonomicznych, które mają wpływ na biznes. Zajęcia prowadzą eksperci pracujący w dużych firmach, jak np. World Bank. 100% absolwentów tego kierunku rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Technologia informacyjna w biznesie na London MET University jest akredytowany przez British Computer Society. Otrzymasz na nim wszystko, co potrzebne, by rozpocząć udaną karierę zawodową jako specjalista IT w biznesie. Tematy obejmują wiele ważnych zagadnień, od chmur obliczeniowych i ich bezpieczeństwa, po bazy danych i sprzęt komputerowy.

Opis kierunku

Kierunek Biznes i prawo na London MET University skupia się wyłącznie na prawie w odniesieniu do biznesu, ze specjalistycznymi przedmiotami z zakresu prawa finansowego i komercyjnego. 100% absolwentów tego programu rozpoczyna pracę w zawodzie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Program Biznes i zarządzanie na London MET University oferuje wgląd i zrozumienie współczesnych tematów biznesowych, w tym przedsiębiorczości. Wyposaży Cię w niezbędne umiejętności i zapewni możliwość wykorzystania ich w tradycyjnych i wirtualnych środowiskach biznesowych.

Opis kierunku

Program Biznes i zarządzanie (rozszerzony) na London MET University oferuje wgląd i zrozumienie współczesnych tematów biznesowych, w tym przedsiębiorczości. Wyposaży Cię w niezbędne umiejętności i zapewni możliwość wykorzystania ich w tradycyjnych i wirtualnych środowiskach biznesowych. Program posiada dodatkowy rok zerowy - wymagania rekrutacyjne są dzięki temu niższe.

Opis kierunku

Kierunek Biznes, zarządzanie i marketing na London MET University to kompleksowy program, który obejmuje naukę zagadnień związanych z biznesem, zarządzaniem, przedsiębiorczością i marketingiem, dzięki czemu po ukończeniu studiów będziesz miał bardzo duże możliwości dalszego kształcenia się i pracy.

Opis kierunku

Program Studia biznesowe na London MET University będzie świetną pozycją w Twoim CV, a dodatkowo zapewni Ci doświadczenie zawodowe już podczas studiów. Kurs obejmuje wiele tematów: finanse, księgowość, zarządzanie, marketing, zasoby ludzkie i przedsiębiorczość.

Opis kierunku

Kierunek Chemia na London MET University zapewnia intensywną naukę a także praktyczne umiejętności pracy w laboratorium i obsługi niezbiędnego oprogramowania komputerowego. Kurs akredytowany jest przez Royal Society of Chemistry. Nauka odbywa się w tzw. Super Lab, którego koszt budowy wyniósł 30 milionów funtów i należy do największych w Europie.

Opis kierunku

Kierunek Chemia (rozszerzona) na London MET University zapewnia intensywną naukę a także praktyczne umiejętności pracy w laboratorium i obsługi niezbiędnego oprogramowania komputerowego. Kurs akredytowany jest przez Royal Society of Chemistry. Nauka odbywa się w tzw. Super Lab, którego koszt budowy wyniósł 30 milionów funtów i należy do największych w Europie. Dodatkowy rok studiów przeznaczony jest na rok zerowy - zdobędziesz na nim podstawową wiedzę, a po jego ukończeniu będziesz mógł rozpocząć "tradycyjne" studia licencjackie. Na kierunek ten wymagania rekrutacyjne są niższe.

Opis kierunku

Kierunek Przywództwo i rozwój społeczny na London MET University jest idealny dla osób które chcą pracować z różnymi społecznościami, nacisk kładziony jest na edukację, zdrowie i współpracę, a zagadnienia obejmują m.in. pracę w NGO - organizacjach pozarządowych.

Opis kierunku

Kierunek Przywództwo i rozwój społeczny (rozszerzony) na London MET University jest idealny dla osób które chcą pracować z różnymi społecznościami, nacisk kładziony jest na edukację, zdrowie i współpracę, a zagadnienia obejmują m.in. pracę w NGO - organizacjach pozarządowych. Program posiada dodatkowy rok zerowy, dzięki czemu wymagania rekrutacyjne są niższe.

Opis kierunku

Kierunek Programowanie gier komputerowych na London MET University powstał we współpracy z firmami zajmującymi się produkcją gier oraz organizacjami takimi jak Creative Skillset. Poznasz języki programowania oraz najważniejsze oprogramowanie komputerowe i jego obsługę, dzięki czemu będziesz w stanie programować gry na różne platformy: PC, konsole czy urządzenia mobilne. London MET należy do The Independent Games Developers Association - TIGA, możesz więc być pewien, że jakoś nauki stoi na najwyższym poziomie.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria sieci komputerowych (rozszerzony) na London MET Universiy jest wyposażony w dodatkowy rok zerowy, przez co wymagania rekrutacyjne są niższe niż na pozostałe kierunki. WYbierz go, jeśli chcesz poznać infrastrukturę sieciową IT i wszystkie zagadnienia z tym związane.

Opis kierunku

Kierunek Sieci komputerowe na London MET University nauczany jest w specjalistycznych pracowniach i akredytowany przez Institute of Enginnering and Technology - IET. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Sieci komputerowe i bezpieczeństwo sieci na London MET University to nauka na temat tego, w jaki sposób wykrywać i zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa sieci komputerowych, od włamań po oszustwa internetowe. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów, a zajęcia odbywają się w specjalistycznych laboratoriach komputerowych, które są częścią Cisco Networking Academy.

Opis kierunku

Kierunek Nauki komputerowe na London MET University nauczy Cię wszystkiego co potrzebne by rozpocząć udaną karierę zawodową w sektorze IT - od programowania i systemów informacyjnych po aplikacje mobilne i sztuczną inteligencję. Studenci otrzymają m.in. certyfikat JAVA.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria systemów komputerowych na London MET University to szansa na uzyskanie uniwersalnego wykształcenia - będziesz mógł pracować w wielu dziedzinach, od konsol gier wideo, poprzez przemysł motoryzacyjny, na sprzecie szpitalnym kończąc. Kurs cieszy się 100% satysfakcją studentów według National Student Survey 2016.

Opis kierunku

Kierunek Informatyka na London MET University wyznaje filozofię "zarabiaj, ucząc się" - studenci mają okazję uczestniczyć w wielu płatnych stażach i praktykach zawodowych podczas studiów. Poznasz podstawy programowania, systemów operacyjnych i aplikacji komercyjnych, będziesz mógł też wybrać dodatkowe przedmioty opcjonalne, w których chcesz się specjalizować.

Opis kierunku

Kierunek Informatyka (rozszerzony) na London MET University posiada dodatkowy rok zerowy, przez co aplikować mogą na niego osoby którym matura poszła słabiej niż zakładały, bądź nie zdawały wymaganych przedmiotów, takich jak informatyka czy matematyka.

Opis kierunku

Program Informatyka, technologia i matematyka (rozszerzony) na London MET University to kompleksowy, czteroletni kierunek: posiada dodatkowy rok zerowy, na którym poznasz podstawowe zagadnienia związane z informatyką i matematyką. Wymagania rukrutacyjne na ten kurs są niższe niż na pozostałe, a ukończenie go umożliwi Ci kontynuowanie studiów na dowolnym kierunku związanym z technologią, informatyką i matematyką.

Opis kierunku

Program Technologie muzyczne na London MET University to interdyscyplinarny kierunek zaprojektowany w taki sposób, by dać Ci szansę odkryć muzykę studyjną i na żywo w innowacyjny sposób. Jest idealny jeśli interesuje Cię zastosowanie nowych technologii w dźwięku, muzyce i mediach, od komponowania i produkcji po różnorodne style i gatunki.

Opis kierunku

Program Pisarstwo i literatura angielska na London MET University łączy naukę na temat pisarstwa, rozwijanie kunsztu pisarskiego i kreatywności z nauką na temat najważniejszych brytyjskich twórców literackich oraz ich twórczości. Wydawnictwo, sztuka, edukacja, biznes, komunikacja - to tylko niektóre z sektorów otwartych na Ciebie po ukończeniu tych studiów.

Opis kierunku

Program Pisarstwo i literatura angielska (rozszerzony) na London MET University łączy naukę na temat pisarstwa, rozwijanie kunsztu pisarskiego i kreatywności z nauką na temat najważniejszych brytyjskich twórców literackich oraz ich twórczości. Wydawnictwo, sztuka, edukacja, biznes, komunikacja - to tylko niektóre z sektorów otwartych na Ciebie po ukończeniu tych studiów. Program posiada dodatkowy rok zerowy - wymagania rekrutacyjne są dzięki temu niższe.

Opis kierunku

Kierunek Kryminologia na London MET University pozwoli Ci zgłębić szczegółowo wiele tematów, jak gangi, przemoc wśród młodzieży i dzieci, przestępczość zorganizowana, bezpieczeństwo czy terroryzm. 100% absolwentów pracuje w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Kryminologia i bezpieczeństwo międzynarodowe na London MET University pozwoli Ci wyspecjalizować się w dwóch dziedzinach podczas jednych studiów, zapewniając Ci bogaty wybór dalszej edukacji bądź ścieżki zawodowej. Zgłębisz zagadnienia mające bardzo duże znaczenie w dzisiejszym świecie, jak terroryzm, ochrona środowiska, ubóstwo,pomoc międzynarodowa, broń atomowa, prawa człowieka, wojna cybernetyczna i wiele więcej.

Opis kierunku

Program Kryminologia i prawo na London MET University pozwoli Ci zgłębić wiedzę na temat prawa brytyjskiego i międzynarodowego, a także narzędzi metodologicznych i teoretycznych, jakich używają kryminolodzy. To idealny wybór dla tych, którzy chcą pracować w ramach systemu sądownictwa karnego. 100% absolwentów tego programu rozpoczyna pracę w zawodzie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Program Kryminologia i studia policyjne na London MET University przeznaczony jest głównie dla osób, które chcą pracować w wydziałach śledczych i policji. Zajęcia prowadzone są przez byłych pracowników policji i policjantów, zapewniając solidne podstawy wiedzy w kryminologii, prowadzeniu śledztw i pracy w policji.

Opis kierunku

Program Kryminologia i psychologia na London MET University jest idealny dla osób, które ciekawi związek między zbrodnią a społecznymi czynnikami, takimi jak dyskryminacja czy ubóstwo, i chcą dowiedzieć się w szczegółowy sposób jak działa ludzki umysł. 100% absolwentów tego kierunku rizpoczyna pracę w zawodzie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia go.

Opis kierunku

Program Kryminologia i socjologia na London MET University pomoże Ci zdobyć wiedzę potrzebną do zrozumienia społecznych aspektów zbrodni i jej wpływu na życie ofiar i sprawców. Wybierając ten kurs będziesz miał wiele okazji do udziału w stażach i praktykach zawodowych przez wszystkie trzy lata studiów, co pozwoli Ci zdobyć doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów. Efekty widać gołym okiem - 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Program Kryminologia: dzieci i młodzież na London MET University porusza problemy kryminologiczne, zbrodni i przestępstw popełnianych przez dzieci i młodzież a także aspekty społeczne i socjologiczne, dzięki czemu zdobędziesz pełen obraz zbrodni i jej związku z wiekiem sprawcy. Ukańczając ten program czekają na Ciebie szerokie perspektywy zawodowe, m.in. w wymiarze sprawiedliwości, the National Probation Service czy the Youth Justice Board. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia kursu.

Opis kierunku

Kierunek Kryminologia, studia policyjne i prawo (rozszerzony) na London MET University posiada dodatkowy rok zerowy, na którym nauczysz się podstaw prawa, kryminologii i pracy w policji, dzięki czemu będziesz mógł kontynuować studia na dowolnym kierunku z tych dziedzin. Rok zerowy oznacza niższe wymagania rekrutacyjne dla kandydatów.

Opis kierunku

Program Cyberbezpieczeństwo (rozszerzony) na London MET University trwa cztery lata, gdyż posiada dodatkowy rok zerowy - przez to wymagania na niego są niższe. Zapewni solidne podstawy wiedzy, a po jego ukończeniu można rozpocząć studia na kierunku Cyberbezpieczeństwo lub Kryminologia cyfrowa.

Opis kierunku

Program Studio projektowe na London MET University to interdyscyplinarny kierunek łączący sztukę, projektoanie produktów, montaż, wystrój wnętrz, komunikację wizualną i inne dziedziny sztuki. Przeznaczony jest dla osób, które pasjonują się projektowaniem, lecz nie mogą się zdecydować pomiędz grafiką, projektowaniem produktów czy sztuką piękną.

Opis kierunku

Program Dietetyka i odżywianie na London MET University pomoże Ci rozwinąć wiedzę i umiejętności potrzebne by zostać ykwalifkowanym dietetykiem. Poznasz znaczenie diety i odżywiania w życiu i zdrowiu człowieka, m.in. w kontekście prewencji i leczenia chorób. Po ukończeniu kierunku będziesz mógł zarejestrować się w Health and Care Professions Council - HCPC. 96% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukonczenia studiów, a 95% wyraża ogólną satysfakcję ze studiów.

Opis kierunku

na kierunku Kryminologia cyfrowa i cyberbezpieczeństwo na London MET University dowiesz się wszystkiego o świecie oszustw internetowych. Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności, w tym jak powstrzymać atak hakerski, czy ryzyko i bezpieczeństwo najnowszych technologii i urządzeń. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Media cyfrowe na London MET University to bardzo przyszłościowa propozycja dla osób, które interesują się przekazywaniem informacji za pośrednictwem mediów cyfrowych. To rozwijająca się dziedzina, gdzie stale wzrasta zapotrzebowanie na pracowników - aż 100% absolwentów tego kierunku rozpoczyna pracę w zawodzie w 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Dyplomacja i stosunki międzynarodowe na London MET University obejmuje wiele ważnych tematów i świetnie przygotowuje do pracy w świecie polityki, dyplomacji i nie tylko: omawiane tematy zahaczają również m.in. o terroryzm czy zmiany klimatyczne. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów - to najlepiej oddaje wysokie zapotrzebowanie rynku na absolwentów takich kierunków.

Opis kierunku

Program Dyplomacja i prawo na London MET University rozwinie Twoje umiejętności negocjowania a także wiedzę w zakresie prawa, przepisów międzynarodowych i dyplomacji. Poznasz tematy takie jak globalne kryzysy finansowe, zmiany klimatyczne czy klęski humanitarne. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Wczesne dzieciństwo (rozszerzony) na London MET University to nauka w głównej mierze poświęcona tematowi wpływu społeczeństwa na dzieciństwo. Kurs posiada dodatkowy rok zerowy, dzięki czemu wymagania rekrutacyjne są na niego niższe.

Opis kierunku

Kierunek Wczesne dzieciństwo (rozszerzony) na London MET University to nauka w głównej mierze poświęcona tematowi wpływu społeczeństwa na dzieciństwo. Kurs posiada dodatkowy rok zerowy, dzięki czemu wymagania rekrutacyjne są na niego niższe.

Opis kierunku

Kierunek Ekonomia na London MET University to nauka na temat wzrostu gospodarczego, zrównoważonego rozwoju, bankowości, finansach, kryzysach finansowych, a także przygotowanie do stażu zawodowego. Zajęcia prowadzone są przez ekonomistów o międzynarodowej renomie, a także przez ekspertów finansowych doradzających głównym finansowym instytucjom. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Program Ekonomia i finanse na London MET University to szansa by poznać precyzyjne metody ekonomiczne, techniki ilościowe i najnowsze narzędzia analityczne potrzebne w karierze zawodowej w sektorze finansowym i ekonomicznym. Poznasz wzajemne stosunki ekonomii, finansów i społeczeństwa, zaś znajdujący się w uczelni Financial Research and Trading Room zapewni Ci dostęp do Bloomberg - wiodącego dosawcy danych rynkowych w sektorze finansowym. Ogólna satysfakcja studentów na tym kierunku wynosi aż 96%.

Opis kierunku

Kierunek Wczesne dzieciństwo na London MET University to nauka w głównej mierze poświęcona tematowi wpływu społeczeństwa na dzieciństwo. Poznasz zarówno zagadnienia pedagogiczne, jak i socjologiczne. Po studiach możliwa jest także kariera nauczycielska.

Opis kierunku

Kierunek Edukacja na London MET University to nie tylko nauka odnośnie pracy w szkole, przekazywania wiedzy i nauczania, ale również wgląd w pracę intystucji edukacyjnych, problemy dzisiejszej edukacji, jej wpływ na dzieci i młodzież i znaczenie w obecnym świecie. Po tak kompleksowym kierunku będziesz miał wiele ścieżek zawodowych do wyboru, nie tylko karierę nauczyciela.

Opis kierunku

Kierunek Edukacja i literatura angielska na London MET University cieszy się bardzo dobrą renomą - 100% jego absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów. Jeśli interesują Cię zarówno kwestie pedagogiczne, związane z nauczaniem i przekazywaniem wiedzy, jak i twórcy angielscy i ich dzieła, to będzie idealny wybór.

Opis kierunku

Kierunek Edukacja (rozszerzony) na London MET University to nie tylko nauka odnośnie pracy w szkole, przekazywania wiedzy i nauczania, ale również wgląd w pracę intystucji edukacyjnych, problemy dzisiejszej edukacji, jej wpływ na dzieci i młodzież i znaczenie w obecnym świecie. Po tak kompleksowym kierunku będziesz miał wiele ścieżek zawodowych do wyboru, nie tylko karierę nauczyciela. Kurs posiada dodatkowy rok zerowy, co oznacza że trwa o rok dłużej i wymagania rekrutacyjne są na niego niższe.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria elektroniczna i komunikacyjna na London MET University jest akredytowany przez the Institute of Engineering and Technology - IET. Jeśli spośród przedmiotów szkolnych najbardziej interesują Cię fizyka i matematyka, i jeśli chciałbyś zgłębić tematy takie jak robotyka, systemy bezprzewodowe, układy programowalne, radary czy systemy cyfrowe - to będzie idealny wybór.

Opis kierunku

Kierunek Literatura angielska na London MET University to okazja by zgłębić się w historię literatury, od romantyzmu po współczesność, poprzez poezję, prozę etc. Jeżeli pasjonuje Cię twórczość angielskich pisarzy, ten kierunek będzie dla Ciebie idealny.

Opis kierunku

Program Zarządzanie wydarzeniami na London MET University to propozycja dla osób które nie znoszą nudy, lubią podróżować i planować różne wydarzenia, imprezy etc, oraz posiadają w sobie odrobinę umiejętności przywódczych i przedsiębiorczości. Nawet jeśli nie posiadasz wszystkich tych cech - zdobędziesz je i rozwiniesz na tym kierunku.

Opis kierunku

Program Moda na London MET University rozwinie Twoją kreatywność, dostarczy Ci wiedzy, umiejętności i doświadczenia potrzebnego by odnieść sukces w branży mody. Wykładowcy to eksperci w swoim fachu z wieloletnim doświadczeniem, pracujący w przemyśle mody i znający go od środka. Pozwoli Ci to zdobyć doświadczenie zawodowe i kontakty z branżą mody już w trakcie studiów.

Opis kierunku

Kierunek Moda: akcesoria i biżuteria na london MET University to kreatywny kurs, idealny jeśli pasjonuje Cię tworzenie różnego rodzaju ozdób i chcesz rozpocząć w tym kierunku karierę zawodową. Będziesz uczyć się tworzyć i projektować akcesoria takie jak zegarki, paski, biżuteria, okulary, torebki czy nawet aparaty medyczne.

Opis kierunku

Program Moda i tekstyla (rozszerzony) na London MET University posiada dodatkowy rok zerowy, dzięki czemu wymagania są nieco niższe niż na pozostałe kierunku na tej uczelni. Na roku zerowym poznasz podstawy mody i tekstyliów i będziesz mógł kontynuować studia na dowolnym kierunku związanym z tymi zagadnieniami.

Opis kierunku

Program Moda, marketing i zarzadzanie w biznesie na London MET University wyposaży Cię w kompleksową wiedzę na temat przemysłu mody. Dowiesz się jak działa ten biznes, a także zgłębisz go od strony marketingu i zarządzania, aż po handel internetowy. 100% absolwentów tego kursu rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Moda - marketing i dziennikarstwo na London MET University da Ci okazję studiować z doświadczonymi dziennikarzami i marketerami w samym sercu londyńskiej sceny mody. Jako eksperci w branży będą pomagać Ci rozwijać Twój potencjał, wiedzę, umiejętności a także kontakty niezbędne do pełnej sukcesów kariery redaktora mody.

Opis kierunku

Program Produkcja filmowa i radiowa na London MET University przygotuje Cię do kariery w radiu, telewizji i filmie. Jeśli interesują Cię te sektory - ten kierunek będzie strzałem w dziesiątkę. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Progra Film i telewizja na London MET University to przepustka do pracy w przemyśle filmowym, telewizyjnym i w świecie mediów. Zyskasz bogatą wiedzę m.in. w tematach takich jak kino europejskie, amerykańskie, scenariusz i scenografia, filmy dokumentalne, musicale i wiele, wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Film, fotografia i media (rozszerzony) na London MET University przeznaczony jest dla osób, którym matura poszła nieco słabiej, lecz mimo to pragną kształcić się w kierunku filmu, mediów bądź fotografii. Po ukończeniu roku zerowego będziesz mógł kontynuować naukę na dowolnym kierunku związanym z tymi dziedzinami.

Opis kierunku

Program Sztuki piękne na London MET University będziesz uczony przez artystów o światowej renomie w specjalnych warsztatach i pracowniach, uczęszczał w międzynarodowych wydarzeniach oraz zdobywał umiejętności i praktyczną wiedzę potrzebną by odnieść sukces jako artysta. 100% absolwentów kierunku rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów, a 97% studentów wyraża ogólną satysfakcję z nauczania.

Opis kierunku

Kierunek Nauki śledcze na London MET University wyposażą Cię w wiedzę potrzebną do zrozumienia każdego miejsca zbrodni, nauczą Cię także występowania w sądzie w roli eksperta i bronienia swoich ustaleń. Rozwiniesz umiejętności analityczne, zdobędziesz wiedzę teoretyczną, a także praktyczną, m.in. w zakresie zbierania i badania dowodów, np. w laboratorium, przeprowadzania profilowania DNA, analizy biologicznej czy badania odcisków palców.

Opis kierunku

Kierunek Nauki śledcze (rozszerzony) na London MET University wyposażą Cię w wiedzę potrzebną do zrozumienia każdego miejsca zbrodni, nauczą Cię także występowania w sądzie w roli eksperta i bronienia swoich ustaleń. Rozwiniesz umiejętności analityczne, zdobędziesz wiedzę teoretyczną, a także praktyczną, m.in. w zakresie zbierania i badania dowodów, np. w laboratorium, przeprowadzania profilowania DNA, analizy biologicznej czy badania odcisków palców. Kierunek posiada dodatkowy rok zerowy, przez co wymagania rekrutacyjne są niższe.

Opis kierunku

Kierunek Meble i projektowanie produktów na London MET University to nauka tradycyjnego i cyfrowego projektowania i wytwarzania mebli przyszłości. Nauczany jest w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach sztuki, projektowania i architektury. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Program Modelowanie w grach, animacja i efekty specjalne na London MET University to innowacyjny kurs który rozwinie Twoje umiejętności tworzenia grafiki komputerowej, zarówno pod kątem technicznym jak i artystycznym. Nauczysz się wszyskiego o modelowaniu, animacji, tworzeniu tekstur, oświetleniu, efektach specjalnych i renderowaniu.

Opis kierunku

Program Grafika na London MET University to gruntowne studium zastosowania komunikacji wizualnej. Kładzie nacisk na praktykę, tworzenie i kreatywność, zgłebiając tematy takie jak publiczność, kontekst i metody komunikacji wizualnej.

Opis kierunku

Kierunek Zdrowie i rozwój społeczny na London MET University będzie idealny jeśli chcesz pracować poprawiając stan zdrowia społeczeństwa. Kurs bada, w jaki sposób rozwój społęczny może być wykorzystany celem poprawy jakości życia i zdrowia jednostek i całych społeczeństw. Skupia się na społecznych i kulturalnych czynników wpływających na stan zdrowia.

Opis kierunku

Program Zdrowie i opieka społeczna na London MET University to idealny wstęp do kariery w sektorze zdrowia i opieki społecznej. Kierunek posiada liczne akredytacje, w tym Chartered Institute of Housing - CIH.

Opis kierunku

Kierunek Zdrowie i polityka społeczna na London MET University przygotuje Cię do pracy w sektorze zdrowia i opieki społecznej w NHS lub w innych organach sektora zdrowotnego. Kurs jest w pełni akredytowany przez CIH - Chartered Institute of Housing.

Opis kierunku

Kierunek Odżywianie na London MET University to nauka na temat wspomagania zdrowia człowieka i leczenie chorób poprzez odpowiednie odżywianie i pokarmy. Kurs jest akredytoany przez Association for Nutrition, co dodatkowo zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy.

Opis kierunku

Kierunek Odżywianie (rozszerzony) na London MET University to nauka na temat wspomagania zdrowia człowieka i leczenie chorób poprzez odpowiednie odżywianie i pokarmy. Kurs jest akredytoany przez Association for Nutrition, co dodatkowo zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy. Program posiada dodatkowy rok zerowy, dzięki czemu wymagania rekrutacyjne są niższe.

Opis kierunku

Kierunek Ilustratorstwo na London MET University stawia nacisk na kreatywność i przygotowanie Cię do prawdziwej pracy po studiach. Uczelnia zachęca swoich studentów do publikowania swoich prac już w trakcie studiów, skorzystasz także na zajęciach odbywających się w specjalnych pracowniach i powiązaniach uczelni z różnymi pracodawcami. 100% absolwentów tego programu rozpoczyna pracę w zawodzie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Architektura i projektowanie wnętrz na London MET University nauczy Cię zagospodarowywania skomplikowanych przestrzeni i projektowania ich wystroju, od pojedycznego pomieszczenia po całe kompleksy budynków. 100% absolwentów tego kierunku rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Na kierunku Wystrój wnętrz na London MET University dowiesz się w jaki sposób wystrój wnętrza odzwierciedla i reaguje na zmiany w społeczeństwie. Będziesz pracować z ekspertami w branży, aby zdobyć praktyczne umiejętności i doświadczeniem m.in. poprzez szereg projektów dla prawdziwych firm - od handlu detalicznego, po branżę hotelarską, edukację czy służbę zdrowia.

Opis kierunku

ProgramWystrój wnętrz i dekoracje na London MET University pozwoli Ci uzyskać wiedzę i umiejętności twórcze, potrzebne do udanej kariery w wystroju wnętrz i dekoracji. Będziesz pracować w pracowniach projektowych, gdzie będziesz łączył projektowanie przestrzenne, 2D i 3D, a także zgłębisz związki między meblami, tekstyliami i wnętrzem.

Opis kierunku

Program Zarządzanie w biznesie międzynarodowym na London MET University to szansa na uzyskanie wielu możliwości pracy na całym świecie poprzez ukończenie tylko jednych studiów. Zrozumiesz zagadnienia takie jak handel, zarządzanie, ekonomia, marketing, korporacje, rynki międzynarodowe, zarządzanie marką, rynek usług, innowacje i psychologia w biznesie i wiele więcej.

Opis kierunku

Program Stosunki międzynarodowe na London MET University to propozycja dla tych, którzy chcą w głównej mierze poświęcić się nauce wzajemnych relacji pomiędzy państwami, co jest szczególnie przydatne m.in. w biznesie czy ekonomii, ale nie tylko; zgłębisz również problemy takie jak terroryzm, środowisko, prawa człowieka, cyberprzestępczość etc.

Opis kierunku

Program Stosunki międzynarodowe i prawo na London MET University pozwoli Ci dowiedzieć się w jaki sposób prawo wiąże się ze stosunkai międzynarodowymi i w jaki sposób używać wiedzy prawniczej w kontekście politycznym czy w dyplomacji. Kończąc ten kierunek uzyskasz specjalizację w dwóch dziedzinach, co dodatkowo wzmocni Twoją pozycję na rynku pracy, o czym świadczą statystyki: 100% absolwentów tego kursu rozpoczyna pracę w zawodzie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Stosunki międzynarodowe i polityka na London MET University skupia się na politycznych problemach współczesnego świata i wzajemnych relacji pomiędzy państwami; omawiane zagadnienia obejmują terroryzm, kontrolę potencjału nuklearnego państw czy demokrację. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Stosunki międzynarodowe i polityka (rozszerzony) na London MET University posiada dodatkowy rok zerowy, dzięki czemu wymagania rekrutacyjne są niższe. Po ukończeniu roku zerowego możesz kontynuować naukę na wielu kierunkach, m.in. Polityka, Stosunki międzynarodowe, Dyplomacja etc.

Opis kierunku

Program Stosunki międzynarodowe i język arabski na London MET University to możliwość wyspecjalizowania się w dwóch dziedzinach, co zapewni Ci szerokie perspektywy zawodowe i dalszego kształcenia. Zdobędziesz wiedzę z zakresu m.in. terroryzmu, problemów środowiskowych, pomocy międzynarodowej, broni jądrowej, praw człowieka czy cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie będziesz się uczyć kultury i języka arabskiego.

Opis kierunku

Program Stosunki międzynarodowe i język francuski na London MET University to możliwość wyspecjalizowania się w dwóch dziedzinach, co zapewni Ci szerokie perspektywy zawodowe i dalszego kształcenia. Zdobędziesz wiedzę z zakresu m.in. terroryzmu, problemów środowiskowych, pomocy międzynarodowej, broni jądrowej, praw człowieka czy cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie będziesz się uczyć kultury i języka francuskiego.

Opis kierunku

Program Stosunki międzynarodowe i język hiszpański na London MET University to możliwość wyspecjalizowania się w dwóch dziedzinach, co zapewni Ci szerokie perspektywy zawodowe i dalszego kształcenia. Zdobędziesz wiedzę z zakresu m.in. terroryzmu, problemów środowiskowych, pomocy międzynarodowej, broni jądrowej, praw człowieka czy cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie będziesz się uczyć kultury i języka hiszpańskiego.

Opis kierunku

Kierunek Stosunki międzynarodowe, pokój i konflikty na London MET University skupia się na problemach dyplomatycznych, kryzysach humanitarnych, konfliktach i ich rozwiązywaniu. Dla trzech studentów przewidziano możliwość wyjazdu latem to Hiroszimy w Japonii. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Program Dziennikarstwo na London MET University rozwinie Twój talent do pisania, a także nauczy Cię w jaki sposób poszukiwać i dociekać prawdy oraz jak zaciekawić publiczność swoją historią i materiałem dziennikarskim. Branża dziennikarska zmienia się bardzo szybko, kurs ten jednak zapewni Ci wiedzę tak aktualną jak to tylko możliwe.

Opis kierunku

Program Dziennikarstwo, film i telewizja na London MET University nakierowany jest na media. Zapewnia kompleksową wiedzę, któa pozowli Ci rozpocząć karierę zawodową w wielu sektorach, a także olbrzymie możliwości dalszej edukacji. Tematy obejmują wiele zagadnień, m.in. filmy dokumentalne, krótkometrażowe, pisanie scenariusza a także wszystko co związane z pracą w dziennikarstwie. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Program Prawo i stosunki międzynarodowe na London MET University to okazja by zdobyć specjalistyczne wykształcenie prawnicze. Część zajęć odbywa się w należącej do uczelni sali sądowej dla studentów, ponadto wykłady prowadzą eksperci, a na studentów czeka możliwość udziału w stażach i praktykach zawodowych.

Opis kierunku

Program Prawo kryminalne na London MET University to prawniczy kierunek skupiający się na prawie karnym, zagadnieniach kryminologicznych i postępowaniu sądowym.

Opis kierunku

Program Prawo na London MET University umożliwi Ci zostanie w pełni wykwalifikowanym prawnikiem. Jednocześnie będziesz mógł skorzystać na studiach z szeregu dodatkowych, specjalistycznych przedmiotów, jak prawo medyczne, prawa kobiet, prawo i religia i wiele, wiele więcej. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Program Matematyka na London MET University pozwoli Ci zgłębić matematykę i dziedziny powiązane z nią, jak informatyka czy statystyka. Do nauczanych przedmiotów należą matematyka finansowa, programowanie matematyczne, matematyka obliczeniowa, modelowanie matematyczne, kryptografia i wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Matematyka na London MET University to intensywny program, bardzo popularny wśród studentów ze względu na liczne możliwości udziału w praktykach i stażach zawodowych. Obejmuje zarówno matematykę teoretyczną, jak i stosowaną. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Matematyka na London MET University to intensywny program, bardzo popularny wśród studentów ze względu na liczne możliwości udziału w praktykach i stażach zawodowych. Obejmuje zarówno matematykę teoretyczną, jak i stosowaną. Program posiada dodatkowy rok zerowy, przez co wymagania rekrutacyjne są niższe. Możesz wybrać przedmioty dodatkowe, jak algebra, kryptografia, matematyka obliczeniowa i wiele więcej. London MET posiada powiązania z największymi firmami, jak Microsoft, CISCO i IBM - warto więc studiować tutaj ten kierunek.

Opis kierunku

Program Media i komunikacja na London MET University pozwoli Ci dowiedzieć się wielu ważnych rzeczy, m.in. jaką rolę odgrywają media w dziesiejszym świecie, zarówno pod względem społecznym, jak i polityczny, ekonomicznym czy kulturowym. Zgłębisz dziedziny takie jak media, dziennikarstwo, radio, reklama etc. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Media i komunikacja (rozszerzony) na London MET University posiada dodatkowy rok zerowy, dzięki czemu mogą się na niego dostać również te osoby, którym matura poszła nieco słabiej.

Opis kierunku

Program Media i marketing na London MET University został zaprojektowany w taki sposób, by dać Ci możliwość zrozumienia świata mediów, marketingu czy produkcji reklam. Będziesz mieć okazję zdobyć wiele praktycznej wiedzy, jak np. produkcja wideo i telewizyjna.

Opis kierunku

Program Media i relacje publiczne na London MET University to interdyscyplinarny kierunek, gdzie nauczysz się m.in. jak wygląda produkcja telewizyjna, wideo czy fotograficzna.

Opis kierunku

Kierunek Media i język arabski na London MET University to szansa by uzyskać jednocześnie dwie specjalizacje. Poznasz w jaki sposób funkcjonuje przemysł mediów, włączając w to produkcję telewizyjną czy fotografię, oraz weźmiesz udział w intensywnym kursie nauki języka arabskiego.

Opis kierunku

Kierunek Media i język francuski na London MET University to szansa by uzyskać jednocześnie dwie specjalizacje. Poznasz w jaki sposób funkcjonuje przemysł mediów, włączając w to produkcję telewizyjną czy fotografię, oraz weźmiesz udział w intensywnym kursie nauki języka francuskiego.

Opis kierunku

Kierunek Media i język hiszpański na London MET University to szansa by uzyskać jednocześnie dwie specjalizacje. Poznasz w jaki sposób funkcjonuje przemysł mediów, włączając w to produkcję telewizyjną czy fotografię, oraz weźmiesz udział w intensywnym kursie nauki języka hiszpańskiego.

Opis kierunku

Program Media, komunikacja i dziennikarstwo na London MET University nauczany jest przez ekspertów w swoich dziedzinach i skupia się na szerokim spektrum zagadnień, zapewniając zrozumienie mechanizmów pracy mediów oraz ich wpływu na społeczeństwo, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Nauki biomedyczne na London MET University nauczany jest w Super Lab - specjalistycznym, największym w Europie laboratorium. Na studentów czeka możliwosć obrania pecjalistycznych przedmiotów, jak wirusologia, bioinformatyka, modelowanie molekularne etc. Dogłębnie zrozumiesz podstawy naukowe zdrowia i choroby. Po ukończeniu studiów czeka na Ciebie wiele możliwości pracy, m.in. w placówkach badawczych, laboratoriach, kryminologii śledczej czy przemyśle farmaceutycznym.

Opis kierunku

Kierunek Nauki biomedyczne na London MET University (rozszerzony) nauczany jest w Super Lab - specjalistycznym, największym w Europie laboratorium. Na studentów czeka możliwosć obrania pecjalistycznych przedmiotów, jak wirusologia, bioinformatyka, modelowanie molekularne etc. Dogłębnie zrozumiesz podstawy naukowe zdrowia i choroby. Po ukończeniu studiów czeka na Ciebie wiele możliwości pracy, m.in. w placówkach badawczych, laboratoriach, kryminologii śledczej czy przemyśle farmaceutycznym. Program posiada dodatkowy rok zerowy - wymagania rekrutacyjne są na niego niższe.

Opis kierunku

Kierunek Dziennikarstwo multimedialne na London MET University nauczy Cię wszystkiego na temat pisania tekstów w dziennikarstwie, od zdobywania informacji po redagowanie, zarówno w dziennikarstwie telewizyjnym, gazetach, radiu, jak i online. Program ten zapewnia szeroką wiedzę i pokrywa wszystkie najważniejsze tematy - ukańczając go będziesz w pełni kompetentnym pracownikiem.

Opis kierunku

Przemysł muzyczny ulega obecnie dużym zmianom, a program Biznes muzyczny i rozrywka na żywo na London MET University nauczy Cię jak się zmienia i dlaczego. Zdobędziesz nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także liczne kontakty zawodowe potrzebne do rozpoczęcia owocnej kariery w branży muzycznej.

Opis kierunku

Program Malarstwo na London MET University pozwoli Ci studiować zarówno abstrakcyjne jak i figuratywne tradycje malarskie podczas praktycznych warsztatów prowadzonych przez profesjonalnych przez malarzy, techników i konserwatorów. Malarze, którzy występują tutaj w roli wykładowców, mają za sobą udane międzynarodowe wystawy swoich prac, ponadto na studentów czeka możliwość odwiedzeania profesjonalnych warsztatów artystycznych w Londynie czy pokazach malarskich w całej Anglii.

Opis kierunku

Program Nauki farmakologiczne na London MET University łączy biologię i chemię w taki sposób, by dostarczyć wiedzy na temat projektowania leków, ich interakcji, wpływu na człowieka i choroby. Zdobędziesz wiedzę teoretyczną, a także praktyczną poprzez pracę w specjalistycznym laboratorium i dodatkowe opcje stażów i praktyk zawodowych.

Opis kierunku

Program Nauki farmakologiczne (rozszerzone) na London MET University łączy biologię i chemię w taki sposób, by dostarczyć wiedzy na temat projektowania leków, ich interakcji, wpływu na człowieka i choroby. Zdobędziesz wiedzę teoretyczną, a także praktyczną poprzez pracę w specjalistycznym laboratorium i dodatkowe opcje stażów i praktyk zawodowych. Jest to program z dodatkowym rokiem zerowym - wymagania rekrutacyjne są niższe niż na pozostałe kierunki, mogą na niego także aplikować osoby, które nie zdawały biologii i chemii na maturze.

Opis kierunku

Kierunek Farmakologia na London MET University skupia się na interakcji związków chemicznych z żywymi organizmami, w głównej mierze skupiając się na lekach i ich wpływie na choroby. Jeśli chcesz zaangażować się w tworzenie bądź testowanie nowych leków, ten program będzie idealny.

Opis kierunku

Kierunek Farmakologia (rozszerzony) na London MET University skupia się na interakcji związków chemicznych z żywymi organizmami, w głównej mierze skupiając się na lekach i ich wpływie na choroby. Jeśli chcesz zaangażować się w tworzenie bądź testowanie nowych leków, ten program będzie idealny. Jest to kierunek z dodatkowym rokiem zerowym, to znaczy że wymagania rekrutacyjne są na niego niższe.

Opis kierunku

Program Fotografia na London MET University nauczany jest w samym sercu Londynu, gdzie czeka na Ciebie mnóstwo inspiracji na każdym kroku. Zdobędziesz umiejętności w zakresie fotografii cyfrowej i analogowej, a także poznasz branżę fotograficzną i jej powiązania z innymi dziedzinami sztuki. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Fotografia dziennikarska na London MET University to idealna propozycja dla osób, które pasjonują się fotografią, a także działaniem na rzecz zdobywania i rozpowszechniania ważnych informacji. Zdobędziesz kompleksową wiedzę, a nauka odbywać się będzie w specjalnie do tego przeznaczonych obiektach i salach, jak studio TV i radia.

Opis kierunku

Program Studia policyjne, postępowanie i dochodzenie na London MET University zapewni Ci zrozumienie tematów związane z działaniem współczesnych sił policyjnych. Ukończenie tych studiów zapewni Ci stopień równoznaczny ze zdaniem Certificate in Knowledge of Policing i zyskać doświadczenie niezbędne do rozpoczęcia pracy w policji.

Opis kierunku

Program Polityka na London MET University przeznaczony jest dla osób, które chcą spróbować swoich siły w polityce, dyplomacji itp. Poznasz największe problemy współczesnego świata: gospodarcze, ekonomiczne, konfilkty zbrojne i wiele więcej. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Psychologia na London MET University to szana by zrozumieć ludzi i ich zachowania, zdrowie psychiczne, jego zaburzenia i czynniki które na nie wpływają. Zgłębisz zagadnienia genetyczne, biologiczne, a także rozwój dziecięcy, osobowość, kulturę i społeczeństwo. 97% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Psychologia i socjologia na London MET University dostarczy Ci kompleksowej wiedzy na temat społeczeństwa oraz zdrowia i zaburzeń psychicznych. Zrozumiesz ludzkie zachowanie i czynniki genetyczne, biologiczne i socjologiczne, które na nie wpływają.

Opis kierunku

Kierunek Psychologia (rozszerzony) na London MET University posada dodatkowy rok zerowy, dzięki czemu wymagania rekrutacyjne są tutaj o wiele niższe niż na tradycyjny kierunek Psychologia. Po ukończeniu roku zerowego studia są kontynuowane w normalnym trybie.

Opis kierunku

Kierunek Publikowanie na London MET University nauczy Cię jak rozwijać koncepcje i pomysły, realizować je i produkować jakościowe książki, czasopisma, magazyny czy artykuły internetowe. Nauczysz się pracować zarówno na tradycyjnych jak i cyfrowych platformach, zgłębiając tajniki typografii i aplikacji internetowych.

Opis kierunku

Kierunek Rok zerowy w biologii, chemii, psychologii i naukach o zdrowiu na London MET University to propozycja dla osó, którym matura poszła nieco słabiej i które nie wiedzą jeszcze na jaki dokładnie naukowy kierunek chcą aplikować. Po ukończeniu tego rocznego kursu będziesz mógł rozpocząć studia na dowolnym kierunku z zakresu zdrowia, biologii, chemii i psychologii.

Opis kierunku

Kierunek Nauki społeczne i humanistyczne (rozszerzony) na London MET University posiada dodatkowy rok zerowy, dzięki czemu wymagania rekrutacyjne są niższe i łatwiej się dostać nawet gdy nie poszła nam matura. Po ukończeniu roku zerowego możesz kontynuować naukę na wielu kierunkach, nawet takich jak Kryminologia i prawo, Media i komunikacja czy Dziennikarstwo.

Opis kierunku

Program Praca społeczna na London MET University jest akredytowany przez Health and Care Professions Council - HCPC. Umożliwi Ci pracę w opiece społecznej.

Opis kierunku

Kierunek Socjologia na London MET University to szansa by dowiedzieć się wszystkeigo na temat globalizacji, nierównościach społecznych, związanych z pochodzeniem i rasą i wiele więcej. Na studentów czeka możliwość odbycia stażu i praktyk zawodowych w wielu państwach Europy.

Opis kierunku

Kierunek Socjologia i polityka społeczna na London MET University przygotuje Cię do kariery w sektorach publicznych, prywatnych, a także fundacjach i wolontariatach, a wszystko w odniesieniu do problemów współczesnego świata.

Opis kierunku

Kierunek Sport i ćwiczenia fizyczne na London MET University to nauka w jaki sposób wspierać zawodowych sportowców w osiąganiu jak najlepszych wyników, a także jak wygląda praca w sektorze zdrowia publicznego czy w siłowniach i klubach fitness. Zgłębisz tematy związane z ludzką fizjologią, anatomią, metabolizmem, biomechaniką i wiele więcej.

Opis kierunku

Program Psychologia sportu, coaching i edukacja fizyczna na London MET University to kompleksowy kierunek przygotowujący do pracy na bardzo wielu stanowiskach, w głównej mierze skupiający się jednak na psychologii i mentalnym wspieraniu sportowców w osiąganiu jak najlepszych wyników. Jeśli interesuje Cię zarówno sport jak i psychologia, ten kierunek to będzie strzał w dziesiątkę.

Opis kierunku

Program Terapia tańcem i sport na London MET University powstał we współpracy z SST - Society of Sports Therapists i stanowi idealną podstawę do zdobycia wykształcenia terapeuty sportowego. Nauczysz się oceniać, leczyć i rehabilitować sportowców oraz tancerzy, którzy nabawili się kontuzji. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Program Sport (rozszerzony) na London MET University został przygotowany z myślą o osobach, którym matura poszła nieco słabiej - wymagania rekrutacyjne są tutaj niższe, ponieważ program posiada dodatkowy rok zerowy, na którym poznasz podstawy sportu i ćwiczeń fizycznych.

Opis kierunku

Program Terapia sportowa na London MET University przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować jako terapeuci sportowi pomagając np. sportowcom czy tancerzon w powrocie do zdrowia po kontuzjach. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów - to najlepiej obrazuje jak dobrze nauczany jest tutaj ten kierunek i jak duże jest zapotrzebowanie na rynku pracy na tego typu pracowników.

Opis kierunku

Program Terapia sportowa (rozszerzony) na London MET University przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować jako terapeuci sportowi pomagając np. sportowcom czy tancerzon w powrocie do zdrowia po kontuzjach. Jeśli nie masz wystarczających wyników z matury - zaaplikuj na ten kierunek z rokiem zerowym, wymagania rekrutacyjne są na nim niższe.

Opis kierunku

Kierunek Wzornictwo włókiennicze na London MET University przygotuje Cię do profesjonalnej kariery zawodowej we włókiennictwie i przemyśle tekstylianym. Zdobędziesz techniczne umiejętności potrzebne by pracować z tekstyliami a także nauczyć się wykorzystywać je do projektowania ubrań, wnętrz i akcesoriów. Będziesz mieć wiele okazji by brać udział w konkursach, wystawach czy profesjonalnych warsztatach. Kierunek cieszy się dużą renomą: 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukonczenia studiów, również 100% studentów wyraża ogólne zadowolenie ze studiów, co jest świetnym wynikiem.

Opis kierunku

Kierunek Film i teatr na London MET University obejmuje tematy takie jak produkcja, reżyseria, tworzenie scenariuszy, interpretowanie i krytyka, teatr, film, telewizja, musical, różnice i podobieństwa między filmem a teatrem i wiele więcej. Zapewni Ci gruntowne wykształcenie, które otworzy przed Tobą możliwość pracy w przemyśle filmowym i teatrze.

Opis kierunku

Studiuj w Londynie, sercu brytyjskiego przemysłu filmowego i teatru. Wybierz program Projektowanie scenografii dla teatru i filmu na London MET University by dowiedzieć się wszystkeigo na temat tworzenia i projektowania oprawy filmu i sztuki teatralnej, włączając w to kostiumy, rekweizty etc.

Opis kierunku

Kierunek Teatr i performance na London MET University nauczy Cię jak teatr wpływa i kształtuje społeczeństwo i kulturę, a także dostarczy wiedzy i umiejętności we wszystkich aspektach, od reżyserii po performance. Na ostatnim roku obierzesz konkretną specjalizację teatralną. 100% absolwentów kierunku rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Turystyka i podróże - zarządzanie na London MET University to propozycja dla osób, które kochają podróże i chcą połączyć pasję z pracą. Nauczysz się wszystkiego o sektorze turystycznym, który wart jest miliardy i stale się rozwija, i świetnie przygotujesz się do pracy na stanowiskach kierowniczych.

Opis kierunku

Program Tłumaczenie na London MET University to idealny wybór w dzisiejszych czasach - w dopie postępującej globalizacji, problemów migracyjnych etc, zapotrzebowanie na tłumaczy nigdy nie było tak duże jak teraz. Poznasz wszystkie aspekty i techniki, skupiając się na praktycznych zajęciach.

Opis kierunku

Kierunek Studia nad młodzieżą na London MET University skupia się na kulturze młodzieżowej, badając wpłw mediów, polityki społecznej, rozwój społeczeństwa i wpływ rządu na przestrzeni lat na młodych ludzi. Kurs obejmuje kulturoznawstwo, kryminologię, socjologię i psychologię, dzięki czemu zyskasz obszerną wiedzę na temat pracy z młodzieżą, gangów młodzieżowych czy nawet historii hip hopu.

Opis kierunku

Studia Magisterskie (62)

Program Psychologia stosowana na London MET University jest akredytowany przez British Psychological Society - BPS. Został skierowany dla osób, które nie mają wykształcenia w zakresie psychologii, bądź ukończyły kierunki nie posiadające akredytacji, a zależy im na uzyskaniu ich. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Program Architektura na London MET University będzie idealnym zwieńczeniem studiów licencjackich z zakresu architektury. Rozwiniesz wszystkie niezbędne umiejętności i zyskasz wiele dodatkowej wiedzy niezbędnej w zawodzie architekta.

Opis kierunku

Kierunek Nauki biomedyczne na London MET University to propozycja dla osób, które ukończyły studia licencjackie w dziedzinach takich jak biologia, medycyna, biomedycyna etc. Program jest akredytowany przez Institute for Biomedical Science (IBMS). Tematy obejmują wiele ciekawych zagadnień, m.in. diagnostyka biomedyczna, immunologia, informatyka biomedyczna, hematologia, epidemiologia, genetyka medyczna, transfuzje i wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Nauki biomedyczne (distance learning) na London MET University to propozycja dla osób, które ukończyły studia licencjackie w dziedzinach takich jak biologia, medycyna, biomedycyna etc. Program jest akredytowany przez Institute for Biomedical Science (IBMS). Tematy obejmują wiele ciekawych zagadnień, m.in. diagnostyka biomedyczna, immunologia, informatyka biomedyczna, hematologia, epidemiologia, genetyka medyczna, transfuzje i wiele więcej. Nauczanie odbywa się w trybie distance learning - na odległość.

Opis kierunku

Kierunek Hematologia na London MET University to szansa by dowiedzieć się absolutnie wszystkiego na temat krwi, a także schorzeń krwi i układu krwionośnego. Tematy obejmują m.in. serologię, transfuzje krwi czy immunologię. Program jest akredytowany przez Institute of Biomedical Science.

Opis kierunku

Kierunek Hematologia (distance learning) na London MET University to szansa by dowiedzieć się absolutnie wszystkiego na temat krwi, a także schorzeń krwi i układu krwionośnego. Tematy obejmują m.in. serologię, transfuzje krwi czy immunologię. Nauczanie odbywa się w trybie distance learning - na odległość. Program jest akredytowany przez Institute of Biomedical Science.

Opis kierunku

Program Immunoterapia nowotworowa na London MET University skupia się na problemach związanych z zastosowaniem konwencjonalnego leczenia, takiego jak operacje, chemioterapia i radioterapia. Nauczysz się wszystkiego na temat wzmacniania systemu odpornościowego człowieka w taki sposób, by był w stanie poradzić sobie z niszczeniem komórek nowotworowych.

Opis kierunku

Kierunek Farmakologia nowotworowa na London MET University przeznaczony jest w głównej mierze dla absolwentów kierunków takich jak farmacja, farmakologia, biotechnologia itp. Skupia się na nowotworach i leczeniu ich: projektowaniu leków, testowaniu ich, chemioterapii itp.

Opis kierunku

Kierunek Sieci komputerowe i cyberbezpieczeństwo na London MET University skierowany jest dla osób z wykształceniem w zakresie informatyki, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę w kierunku projektowania i zarządzania sieciami internetowymi oraz cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie uzyskasz wartościową akredytację CISCO. Zajęcia odbywają się w dedykowanym laboratorium komputerowym.

Opis kierunku

Kierunek Sieci komputerowe i cyberbezpieczeństwo (ze stażem zawodowym) na London MET University skierowany jest dla osób z wykształceniem w zakresie informatyki, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę w kierunku projektowania i zarządzania sieciami internetowymi oraz cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie uzyskasz wartościową akredytację CISCO. Zajęcia odbywają się w dedykowanym laboratorium komputerowym, a studenci otrzymają okazję zyskania dodatkowego doświadczenia na stażu zawodowym.

Opis kierunku

Program Systemy obliczeniowe i informacyjne na London MET Univeristy jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować w branży związanej z opracowywaniem kompleksowych systemów informatycznych, przetwarzaniem danych korporacyjnych i kontrolowaniem procesów biznesowych celem zagwarantowania użyteczności, bezpieczeństwa, łatwości zarządzania i jakości usług informacyjnych zgodnie z nowoczesnymi standardami.

Opis kierunku

Program Tłumaczenie konferencyjne na London MET University oferuje możliwość nauki wielu języków: francuskiego, niemieckiego, włoskiego, polskiego, japońskiego, chińskiego, portugalskiego, rumuńskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego. To idealna propozycja dla osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności lingwistyczne.

Opis kierunku

Program Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój na London MET University otrzymał wiele prestiżowych nagród za wysoką jakość kształcenia. Nacisk kładzie się tutaj na zarządzanie łańcuchem dostaw, prawa ochrony środowiska, zaangażowanie pracowników i ekonomię środowiskową.

Opis kierunku

Kierunek Antyterroryzm (distance learning) na London MET University pozwoli Ci dowiedzieć się wszystkiego o terroryźmie i walce z nim. W dzisiejszych czasach terroryzm stanowi w wielu krajach główny problem, stale wzrasta zagrożenie atakami terrorystycznymi w całej Europie, stąd osoby posiadające fachową wiedzę w tym temacie są bardzo pożądane na rynku pracy. Nauka na tym kierunku odbywa się w trybie distance learning, tzn. na odległość.

Opis kierunku

Kierunek Pisarstwo na London MET University to propozycja dla osób, które uwielbiają pisać i chcą zarabiać w ten sposób na życie. Nie tylko zdobędziesz wiedzę na temat tworzenia powieści, ale również innych form pisarstwa, a także pisania na potrzeby mediów cyfrowych, w dziennikarstwie, przemyśle komunikacyjnem etc.

Opis kierunku

Kierunek Przestępstwo, przemoc i zapobieganie przestępczości na London MET University to propozycja dla osób zainteresowanych karierą w służbach policyjnych, więziennych, prewencji kryminalnej, resocjalizacji, pracy społecznej itp. Przyda się również wtedy, gdy chcesz pracować w organizacjach pozarządowych - tzw. trzecim sektorze, np. walcząc o wsparcie i pomoc ofiarom różnej przemocy.

Opis kierunku

Kierunek Kryminologia na London MET University to kompleksowy program zapewniający specjalistyczną wiedzę we wszystkich obszarach kryminologii. Na studentów czeka mnóstwo przedmiotów do wyboru, w tym m.in. psychologia, terroryzm, przemoc na tle seksualnym i wiele więcej. 100% absolwentów tego kursu rozpoczyna pracę w zawodzie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Program Kuratorstwo sztuki współczesnej na London MET University to przepustka do satysfakcjonującej pracy w sztuce współczesnej, a nauka odbywa się we współpracy z Whitechapel Gallery - galerii o międzynarodowej renomie. Dzięki temu zyskana wiedza jest praktyczna i świetnie przygotuje Cię do pełnienia zawodu kuratora sztuki.

Opis kierunku

Program Analiza danych na London MET University pozwoli Ci uzyskać specjalistyczną wiedzę w dziedzinach takich jak eksploracja danych, modelowanie stratystyczne czy wizualizacja danych. Uzyskane kwalifikacje będą przepustką do pracy na wielu różnych stanowiskach, np. w marketingu czy biznesie.

Opis kierunku

Kierunek Media cyfrowe na London MET University pozwoli Ci rozpocząć pracę w dynamicznie rozwijającym się sektorze mediów cyfrowych, gdzie stale wzrasta zapotrzebowanie na pracowników. Zdobędziesz umiejętności tworzenia interaktywnych materiałów multimedialnych, interaktywnego projektowania, produkcji mediów cyfrowych, zarządzania mediami społecznościowymi, pracy z multimediami cyfrowymi i wiele więcej. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Dyplomacja i bezpieczeństwo (distance learning) na London MET University to szczególnie wartościowa specjalizacja w dzisiejszych czasach, gdy świat boryka się z wieloma problemami dyplomatycznymi, terroryzmem etc. Jest to interdyscyplinarny keirunek zapewniający wiedzę na pograniczu bezpieczeństwa, dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Nauka odbywa się na odległość - distance learning.

Opis kierunku

Kierunek Wczesne dzieciństwo na London MET University umożliwi Ci uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji umożliwiających pracę z dziećmi, głównie w edukacji.

Opis kierunku

Program Edukacja na London MET University będzie świetnym wyborem jeśli posiadasz licencjackie wykształcenie pedagogiczne i chcesz się dalej rozwijać w tym kierunku. Umożliwi Ci uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, które pomogą Ci w pracy a także awansowaniu na kierownicze stanowiska. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w 6 miesięcy od ukończenia kursu.

Opis kierunku

Kierunek Prawo: usługi finansowe na London MET University to okazja by uzyskać specjalizację w zakresie świadczenia usług prawniczych w sektorach finansowych. Nauka odbywa się w trybie online (nauczanie na odległość).

Opis kierunku

Program Nauki żywieniowe na London MET University skupia się na analizowaniu żywności i jej mikrobiologii, a także na produktach i kontroli jakości. Będziesz nauczany przez wykładowców, którzy pracuję w Institute of Food Science and Technology i są ekspertami w swoim fachu. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Psychologia śledcza na London MET University znajduje się na pograniczu kryminologii i psychologii. Jest to idealny kurs dla każdego, kto chce pracować w sektorze prawnym lub kryminologicznym. Nauczysz się m.in. pracować ze świadkami, z podejrzanymi, tworzyć portrety psychologiczne i wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowy transport i logistyka na London MET University to propozycja skierowana dla osób pracujących w transporcie i logistyce, zainteresowanych rynkami krajowymi bądź międzynarodowymi, które chcą poszerzyć swoje perspektywy zawodowe. Nauaczanie odbywa się w trybie distance learning.

Opis kierunku

Program Zdrowie i opieka społeczna na London MET University jest akredytowany przez Institute of Healthcare Management. Bada społeczne, polityczne i ekonomiczne problemy sektoru zdrowia i opieki społecznej.

Opis kierunku

Program Żywienie człowieka na London MET University to propozycja dla osób, które pasjonują się zdrowym odżywianiem i dobieraniem odpowiedniej diety w zależności od stanu zdrowia, chorób, infekcji, stylu życia czy wykonywanego sportu. Będziesz mógł pracować zarówno w sporcie i fitness jak i w sektorze zdrowia publicznego. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w ciągu maks. 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi na London MET University to popularna ścieżka rozwoju wśród osób, które ukończyły studia licencjackie w zakresie biznesu. Dowiesz się w jaki sposób zarządzać ludźmi tak, aby ich praca w jak największym stopniu przełożyła się na sukces firmy. 100% absolwentów tego kursu rozpoczyna pracę w zawodzie w 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Prawa człowieka i międzynarodowe konflikty na London MET University składa się z wielu ciekawych przedmiotów: prawa człowieka, międzynarodowe rezolucje w sprawie konfilktów, sprawiedliwość społeczna, bezpieczeństwo ludzi, walka z wykorzystaniem seksualnym dzieci i młodzieży, terroryzm, walka z przemocą wobec kobiet i wiele więcej.

Opis kierunku

Program Technologia informacyjna (nauczanie na odległość) na London MET University to szansa by uzyskać wykształcenie w kierunku przetwarzania danych i informacji. Zgłębisz wiele tematów związanych z informatyką, telekomunikacją, oprogramowaniem i róznymi technologiami wykorzystywanymi w celu gromadzenia i analizowania danych.

Opis kierunku

Kierunek Wywiad i bezpieczeństwo na London MET University to szansa na zyskanie unikalnego wykształcenia w zakresie wywiadu, co jest istotnym elementem globalnej strategii w kontekście systemu bezpieczeństwa. Ukończenie kursu otworzy niezliczone możliwości rozwoju i pozwali współpracować z szeregiem instytucji.

Opis kierunku

Kierunek Prawo - międzynarodowy przemysł ropy naftowej, paliwowy i energetyczny na London MET University nauczany jest w trbie distance learning i stanowi idealną okazję by wyspecjalizować się w rozwijającym się sektorze, gdzie zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem prawniczym jest bardzo duże. Jednocześnie zdobędziesz wiedzę na temat sektoru ropy naftowej, paliw i odnawialnych źródeł energii.

Opis kierunku

Kierunek Stosunki międzynarodowe na London MET University powstał z myślą o osobach, które chcą pracować nad sprawami międzynarodowymi, lecz nie posiadają odpowiedniego wykształcenia w tym celu. Lista przedmiotów do wyboru jest bardzo długa, obejmuje m.in. prawa człowieka, politykę zagraniczną USA, integrację europejską, bezpieczeństwo, rozwiązywanie konfilktów i wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowy handel i finanse na London MET University oferuje naukę wielu ważnych przedmiotów, jak ekonomia, finanse korporacji, wzrost, handel, rozwój, zabezpieczanie ryzyka, rynki wschodzące, zarządzanie ryzykiem finansowym, handel międzynarodowy i wiele więcej. Dzięki tak kompleksowemu wykształceniu nasze perspektywy zawodowe znacznie wzrosną.

Opis kierunku

Kierunek Interpretacja na London MET University to cieszący się świetną renomą kurs przeznaczony dla osób, które chcą rozwinąć swoją znajomość języków obcych. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Program Nauczanie w edukacji wyższej na London MET University to bardzo solidna propozycja dla osób z wykształceniem licencjackim w zakresie pedagogiki. Umożliwi Ci uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykładania na uczelniach wyższych. 100% absolwentów pracuje w zawodzie w 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Program Prawo na London MET University to okazja dla osób z wykształceniem prawniczym by poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje. Dodatkowo czekają na Ciebie możliwości udziału w stażach zawodowych podczas studiów. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w ciągu 6 miesięcy od ukończenia kursu.

Opis kierunku

Kierunek Master of Business Administration na London MET University pozwoli Ci zdobyć wiedzę niezbędną do pracy w wielu uznanych firmach i korporacjach, także na stanowiskach kierowniczych. W wielu firmach jest to wręcz obowiązkowa pozycja w CV, naprawdę warto więc rozważyć ukończenie tego kursu.

Opis kierunku

Program Master of Business Administration: psychologia biznesu na London MET University świetnie przygotuje Cię do pracy w sektorze biznesu, finansów, zarządzania etc, jednocześnie pozwalając Ci uzyskać specjalizację w zakresie psychologii biznesu, co umocni Twoje kwalifikacje zawodowe i zwiększy perspektywy pracy.

Opis kierunku

Kierunek Master of Business Administration: bezpieczeństwo w sieci na London MET University to program na pograniczu biznesu i informatyki. Nie tylko rozwiniesz swoją wiedzę i umiejętności w zakresie finansów, marketingu, przywództwa, zarządzania i biznesu, ale także poznasz kluczowa zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, przestępczością w sieci i zarządzaniem bezpieczeństwem sieciowym.

Opis kierunku

Kierunek Master of Business Administration: analiza danych na London MET University to program na pograniczu biznesu i informatyki. Dowiesz się wszystkiego co potrzebne by pracować efektywnie w dużych firmach i korporacjach, a także by prowadzić własną działalność, zyskując specjalizację w zakresie zbierania i analizowania ważnych danych biznesowych.

Opis kierunku

Kierunek Sztuki piękne na London MET University to unikalna okazja do dalszego rozwoju w dziedzinach takich jak malarstwo, rysunek czy rzeźba. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów w świetnie wyposażonych pracowniach, a na studentów czekają dwie okazje do wystawienia swoich prac podczas studiów, m.in. na Cass Summer Show.

Opis kierunku

Kierunek Master of Public Administration na London MET University to prestiżowy i bardzo wartościowy program powstały z myślą o osobach, które chcą rozwinąć karierę w sektorze publicznym lub charytatywnym. Będziesz mógł skorzystać ze stażu zawodowego podczas studiów. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Program Prawo medialne i rozrywkowe na London MET University skupia się na zagadneiniach takich jak własność intelektualna czy prawa autorskie, a także ochrona danych czy prawo sportowe. Nauczanie odbywa się tutaj w trybie online - distance learning.

Opis kierunku

Kierunek Genomika medyczna na London MET University przeznaczony jest dla absolwentów kierunków medycznych i biologicznych, np. biotechnologii medycznej, genetyki itp. Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkeigo o sekwencjonowaniu genomu i możliwościach, jakie otwiera, w tym o spersonalizowanej medycynie, ten kurs będzie idealny.

Opis kierunku

Kierunek Psychologia konsumencka i organizacyjna na London MET University jest akredytowany przez British Psychological Society (BPS) oraz Association for Business Psychology (ABP). Otrzymasz możliwość wyspecjalizowania się w psychologii zawodowej, biznesowej lub konsumenckiej.

Opis kierunku

Kierunek Farmaceutyka i systemy dostarczania leków na London MET University nauczy Cię wszystkiego o metodach projektowania, testowania, produkowania i dostarczania leków w taki sposób, by wywoływały możliwie jak najmniejszą ilość skutków ubocznych. Propozycja przeznaczona w głównej mierze dla osób, które ukończyły kierunki chemiczne, farmaceutyczne czy farmakologiczne.

Opis kierunku

Kierunek Terapie psychologiczne na London MET University to propozycja w głównej mierze dla absolwentów licencjakich studiów psychologicznych. Nauczysz się wszystkiego na temat terapii psychologicznych i ich zastosowania, a także otrzymasz możliwość rozpoczęcia doktoratu w zakresie poradnictwa psychologicznego.

Opis kierunku

Program Zdrowie publiczne na London MET University to interdyscyplinarny kurs skupiający się na czynnikach determinujących zdrowie i dobre samopoczucie. Jest idealny dla każdego, kogo interesuje praca na rzecz poprawy zdrowia populacji a także promowania zdrowia i zdrowego trybu życia. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie najdalej w 6 miesięcy od ukończenia tego kursu.

Opis kierunku

Kierunek Bezpieczeństwo i terroryzm (distance learning) na London MET University obejmuje tematy takie jak terroryzm, antyterroryzm, prawo międzynarodowe, międzynarodowe prawa człowieka, współczesna dyplomacja w teorii i praktyce, radykalizacja i przeciwdziałanie jej, użycie wojska w walce z terroryzmem i więcej. Programpowstał we współpracy z IBM Academy oraz John Grieve Centre for Policing and Community Safety. Nauczanie odbywa się w trybie distance learning - na odległość.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem (distance learning) na London MET University obejmuje wiele ważnych tematów, jak międzynarodowa przestępczość i bezpieczeństwo finansowe, terroryzm i przeciwdziałanie mu, analizę wywiadu czy współczesne zagadnienia w dziedzinie przestępczości, bezpieczeństwa i ochrony. Nauczanie odbywa się w trybie distance learning - na odległość.

Opis kierunku

Kierunek Bezpieczeństwo na London MET University to szansa by uzyskać specjalistyczne wykształcenie w bardzo szybko rozwijającym się sektorze bezpieczeństwa. Tematy obejmują wojny, konflikty, terroryzm, przestępczość, bezpieczeństwo etc. Nauczanie odbywa się w trybie distance learning.

Opis kierunku

Program Praca społeczna na London MET University posiada profesjonalne akredytacje i umożliwi Ci zarejestrowanie się jako pracownik socjalny w Health and Care Professions Council - HCPC.

Opis kierunku

Kierunek Planowanie przestrzenne i miejski design na London MET University to propozycja dla osób, które kończyły licencjackie studia w dziedzinach takich jak architektura, inżynieria lądowa itp. 100% absolwentów rozpoczyna pracę w zawodzie w 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Program Terapia sportowa na London MET University zaprojektowany został głównie dla osób, które posiadają licencjackie wykształcenie w zakresie sportu, np. uzyskane na AWF. Umożliwi Ci dalszy rozwój i członkostwo w The Society of Sports Therapists (SST) co pozwoli Ci pracować jako terapeuta sportowy. 100% absolwentów tego kursu rozpoczyna pracę w zawodzie do 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Opis kierunku

Kierunek Nauczanie języka arabskiego na London MET University zaprojektowany jest zarówno dla nauczycieli, jak i dla osób, które nie miały wcześniej doświadczenia z nauczaniem. Poza wiedzą odnośnie języka arabskiego, dowiesz się także jak tę wiedzę przekazywać, z naciskiem na pracę w szkole i na uczelniach.

Opis kierunku

Kierunek Nauczanie języka angielskiego na London MET University zaprojektowany jest zarówno dla nauczycieli, jak i dla osób, które nie miały wcześniej doświadczenia z nauczaniem. Poza wiedzą odnośnie języka angielskiego, dowiesz się także jak tę wiedzę przekazywać, z naciskiem na pracę w szkole i na uczelniach.

Opis kierunku

Kierunek Terroryzm, bezpieczeństwo i studia policyjne (distance learning) na London MET University powstał w oparciu o wymagania dzisiejszego rynku pracy - przy obecnych problemach politycznych związanych z bezpieczeństwem i terroryzmem specjaliści w tych dziedzinach są bardzo pożądani przez pracodawców, zarówno w sektorach prywatnych, jak i publicznych. Nauczanie odbywa się na odległość - w trybie distance learning.

Opis kierunku

Program Tłumaczenie na London MET University został przygotowany szczególnie z myślą o osobach planujących pracę jako tłumacz. Obejmuje tematy związane z tłumaczeniem tekstów prawniczych, politycznych, medycznych, biznesowych, informatycznych czy też z tłumaczeniem w mediach, np. napisy w filmach etc. Program posiada akredytację Chartered Institute of Linguistics - CIOL.

Opis kierunku

Kierunek Ochrona kobiet i dzieci na London MET University przeznaczony jest dla osób, które chcą aktywnie walczyć w obronie praw kobiet i dzieci. W głównej mierze jest to propozycja dla osób, które posiadają wiedzę bądź doświadczenie w walce z przemocą, a także polityce na poziomie lokalnym i krajowym.

Opis kierunku

Myślisz o studiach w Wielkiej Brytanii lub Holandii? Masz pytania?

Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub bezpośrednio na nasz adres e-mail: info@globedu.pl lub zadzwoń do nas na: 795 045 573

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przygotujemy Ci indywidualny plan aplikacji na studia w UK lub studia w Holandii!
Z naszą bezpłatną pomocą nie ma przed Tobą rzeczy niemożliwych!


Masz pytania?

Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub bezpośrednio na nasz adres e-mail: info@globedu.pl

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przygotujemy Ci indywidualny plan aplikacji na studia w UK lub studia w Holandii!
Z naszą bezpłatną pomocą nie ma przed Tobą rzeczy niemożliwych!