fbpx
Hull University
Hull University

Dostępne kierunki

Studia Licencjackie (192)

Kierunek Accounting - Księgowość na University of Hull jest nauczany przez kadrę z wieleletnim doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym, dzięki czemu otrzymasz gruntowną wiedzę o rachunkowości i światowych rynkach finansowych.

Opis kierunku

Kierunek Accounting (foundation) - Księgowość na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Księgowość.

Opis kierunku

Kierunek American Studies - Amerykanistyka na University of Hull da ci szeroką i aktualną wiedzę o społeczeństwie, historii, literaturze, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych, i oferuje możliwość spędzenia roku akademickiego na jednej z ponad 40 uczelni partnerskich w USA.

Opis kierunku

Kierunek American Studies (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Amerykanistyka.

Opis kierunku

Kierunek American Studies with a Modern Language - Amerykanistyka z Językiem Nowożytnym na University of Hull łaczy naukę o kulturze i społeczeństwie Stanów Zjednoczonych z nauką języka obcego do wyboru spośród: chińskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.

Opis kierunku

Kierunek Applied Excercise Science for Health - Nauki o Sporcie i Zdrowiu na University of Hull da ci wiedzę o ludzkiej anatomii, biomechanice, fizjologii i psychologii, a także o roli aktywności fizycznej w utrzymaniu optymalnego stanu zdrowia.

Opis kierunku

Kierunek Applied Excercise Science for Health (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Nauki o Sporcie i Zdrowiu.

Opis kierunku

Kierunek Applied Sport Science for Performance - Stosowane Nauki o Sporcie na University of Hull łaczy wiedzę z zakresu anatomii, biomechaniki, fizjologii i psychologii, abyś mógł pomagać profesjonalnym sportowcom osiągać pełnię ich możliwości.

Opis kierunku

Kierunek Applied Sport Science for Performance (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Stosowane Nauki o Sporcie.

Opis kierunku

Kierunek Biochemistry - Biochemia na University of Hull da ci szeroką wiedzę z zakresu chemii i biologii i pozwoli ci zrozumieć fascynujące związki pomiędzy tymi dwiema dziedzinami.

Opis kierunku

Kierunek Biochemistry (foundation) - Bochemia na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Biochemia.

Opis kierunku

Kierunek Biology - Biologia na University of Hull jest multidyscyplinarnym kursem dającym szerokie podstawy wiedzy biologicznej i umożliwiającym wybór interesującej cię specjalizacji.

Opis kierunku

Kierunek Biology (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Biologia.

Opis kierunku

Kierunek Biology and Ecology - Biologia i Ekologia na University of Hull kładzie nacisk na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas projektów terenowych, otwierając drogę do kariery w ośrodkach badawczych czy w ochronie przyrody.

Opis kierunku

Kierunek Biology and Ecology (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Biologia i Ekologia.

Opis kierunku

Kierunek Biomedical Engineering - Inżynieria Biomedyczna na University of Hull jest tworzony we współpracy z personelem lokalnych szpitali, dzięki czemu zdobywana wiedza jest aktualna i użyteczna.

Opis kierunku

Kierunek Biomedical Engineering (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Opis kierunku

Kierunek Biomedical Science - Nauki Biomedyczne na University of Hull daje wiedzę o biologii człowieka oraz o jej praktycznych zastosowaniach w diagnostyce i leczeniu chorób.

Opis kierunku

Kierunek Biomedical Science (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Nauki Biomedyczne.

Opis kierunku

Kierunek British Politics and Legislative Studies - Polityka i Prawo Wielkiej Brytanii na University of Hull jest wysoce wyspecjalizowanym kursem który pozwoli ci zrozumieć tajniki brytyjskiej polityki i instytucji państwowych. program obejmuje roczny staż w Parlamencie, podczas którego poznasz świat polityki od podszewki.

Opis kierunku

Kierunek Business (foundation) - Biznes na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunkach związanych z biznesem.

Opis kierunku

Kierunek Business Economics - Ekonomia w Biznesie na University of Hull pozwoli ci zdobywać głęboką wiedzę teoretyczną na wykładach i seminariach, oraz wykorzystywać ją w praktyce podczas zajęć w laboratorium komputerowym, dzięki czemu zdobędziesz umiejętności potrzebne w współczesnym świecie biznesu.

Opis kierunku

Kierunek Business Economics and Marketing - Ekonomia w Biznesie i Marketing na University of Hull nauczy cię wielokanałowego marketingu oraz pozwoli ci zrozumieć warunki ekonomiczne leżące u podstaw współczesnego biznesu.

Opis kierunku

Kierunek Business Management - Zarządzanie w Biznesie na University of Hull przygotuje cię na wyzwania nieprzewidywalnego świata biznesu, pozwalając ci zrozumieć zmienne warunki ekonomiczne, nowości w prawie pracy czy działalność konkurencji.

Opis kierunku

Kierunek Business Management and Accounting - Zarządzanie w Biznesie i Księgowość na University of Hull da ci wiedzę o pdstawach ekonomii i księgowości oraz umiejętności niezbędne w zmiennym i różnorodnym świecie współczesnego biznesu.

Opis kierunku

Kierunek Business Management and Economics - Zarządzanie w Biznesie i Ekonomia na University of Hull rozwinie twoją wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności tworzenia strategii biznesowej i odpowiedzailnego zarządzania.

Opis kierunku

Kierunek Business Management and Financial Management - Zarządzanie Finansami w Biznesie na University of Hull łaczy naukę o zarządzaniu przedsiębiorstwem i strategiach finansowych, dzięki czemu otrzymasz narzędzia niezbędne do zostania specjalistą finansowym.

Opis kierunku

Kierunek Business Management and Marketing - Zarządzanie w Biznesie i Marketing na University of Hull nauczy cię skutecznego zarządzania i wykorzystania narzędzi marketingowych w biznesie.

Opis kierunku

Kierunek Business Management and Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw na University of Hull da ci specjalistyczną wiedzę o sieciach krajowych i globalnych powiązań tworzących łańcuchy dostaw, i umiejętności strategicznego zarządzania.

Opis kierunku

Kierunek Business Management with Entrepreneurship - Zarządzanie i Przedsiębiorczość na University of Hull nauczy cię finansów, strategii i zarządzania, oraz da ci umiejętności przydatne do stworzenia własnego przedsiębiorstwa.

Opis kierunku

Kierunek Business Management with Human Resource Management - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Biznesie na University of Hull da ci obeznanie w zarządzaniu, finansach i prawie, oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu branży HR.

Opis kierunku

Kierunek Business Management with ICT - Zarządzanie w Biznesie i Informatyka na University of Hull daje wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informatycznej i komunikacyjnej, z naciskiem na wkorzystanie tych technologii w biznesie.

Opis kierunku

Kierunek Business Management with Sustainability - Zarządzanie i Zrównoważony Rozwój na University of Hull pozwoli ci połączyć nowoczesny biznes z troską o przyszłość naszej planety.

Opis kierunku

Kierunek Chemical and Energy Engineering - Inżynieria Chemiczna i Energetyczna na Universty of Hull obejmuje takie zagadnienia jak odnawialne źródła energii, utylizacja CO2 czy bio paliwa, i umożliwia wybranie własnej specjalizacji na ostatnim roku studiów.

Opis kierunku

Kierunek Chemical Engineering - Inżynieria Chemiczna na University of Hull daje wiedzę z zakresu chemii, fizyki, i mechaniki, którą możesz wykorzystać w praktyce podczas staży i projektów w firmach z branży.

Opis kierunku

Kierunek Chemistry - Chemia na University of Hull oferuje szeroką wiedzę z zakresu chemii analitycznej, fizycznej, organicznej i nieorganicznej, i daje studentom dostęp do nowocześnie wysposażonych laboratoriów.

Opis kierunku

Kierunek Chemistry (Forensic and Analytical Science) - Chemia Analityczna i Sądowa na University of Hull nauczy cię wykorzystywać zdobytą wiedze chemiczną do analizowania śladów czy prowadzenia dochodzeń śledczych.

Opis kierunku

Kierunek Chemistry (Forensic and Analytical Science) (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Chemia Analityczna i Sądowa.

Opis kierunku

Kierunek Chemistry na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Chemia.

Opis kierunku

Kierunek Chinese Studies - Sinologia na University of Hull da ci wiedzę o historii i kulturze Chin, połaczoną z nauką języka mandaryńskiego od podstaw aż do zaawansowanego poziomu. Obowiązkowy rok nauki na jednej z chińskich uczelni partnerskich dodatkowo rozwinie twoje kompetencje językowe i kulturowe.

Opis kierunku

Kierunek Chinese Studies (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Sinologia.

Opis kierunku

Kierunek Combined Three Languages - Trzy Języki Nowożytne na University of Hull pozwoli ci perfekkcyjnie opanować trzy języki do wyboru spośród: chińskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Trzeci rok studiów spędzisz ucząc się lub pracując w trzech krajach, których języków się uczysz.

Opis kierunku

Kierunek Computer Science - Informatyka na University of Hull nauczy cię m.in. programowania, tworzenia baz danych, oraz systemów komputerowych, przygotowując cię na wyzwania w tej niezwykle dynamicznej branży.

Opis kierunku

Kierunek Computer Science (Embedded Systems) - Informatyka (Systemy Wbudowane) na University of Hull nauczy cię, jak tworzyć oprogramowanie komputerowe dla rozmaitych urządzeń elektronicznych.

Opis kierunku

Kierunek Computer Science (Embedded Systems) (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Informatyka (Systemy Komputerowe).

Opis kierunku

Kierunek Computer Science (Software Engineering) - Informatyka (Programowanie) na University of Hull da ci wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia oprogramowania, i pozwoli ci się specjalizować w bazach danych, urządzeń mobilnych, czy systemach sztucznej nteligencji.

Opis kierunku

Kierunek Computer Science (Software Engineering) (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Informatyka (Programowanie).

Opis kierunku

Kierunek Computer Science (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Informatyka.

Opis kierunku

Kierunek Computer Science for Games Development - Informatyka i Gry Komputerowe na University of Hull łaczy szeroką wiedzę informatyczną ze specjalizacją w tworzeniu gier komputerowych i sztucznej inteligencji.

Opis kierunku

Kierunek Computer Science for Games Development (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Informatyka i Gry Komputerowe.

Opis kierunku

Kierunek Computing - Informatyka na University of Hull pozwoli ci specjalizować się w takich dziedzinach jak systemy informacyjne, bazy danych, systemy e-commerce czy systemy decyzyjne.

Opis kierunku

Kierunek Computing (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Informatyka.

Opis kierunku

Kierunek Control and Instrumentation Engineering - Inżynieria Systemów Kontroli i Instrumentacji na University of Hull daje wiedzę i umiejętności potrezbne do projektowania, wdrażania i ewaluacji systemów stosowanych m.in w branży petrochemicznej, farmaceutycznej, czy w przemyśle.

Opis kierunku

Kierunek Control and Instrumentation Engineering (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Inżynieria Systemów Kontroli i Instrumentacji.

Opis kierunku

Kierunek Creative Music Technology- Kreatywna Technologia Muzyczna na University of Hull rozwinie twoją kreatywność oraz umiejętności zarówno tworzenia i wykonywania muzyki, jak również produkcji i wykorzystania nowoczesnych technologii. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne studia do nagrywania i miksowania dżwięku oraz pomieszczenia do prób dostępne 24/7.

Opis kierunku

Kierunek Creative Writing and English - Anglistyka i Creative Writing na University of Hull da ci wiedzę o historii literatury i rozwinie twoją pewność siebie jako pisarza pozwalając ci sprawdzic się w róznych gatunkach i stylach literackich.

Opis kierunku

Kierunek Creative Writing and English (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Anglistyka i Creative Writing.

Opis kierunku

Kierunek Creative Writing and Film Studies - Creative Writing i Filmoznawstwo na University of Hull pozwoli ci rozwinąć warsztat pisarski i sprawdzić się w różnych formach i gatunkach, a także da ci szeroką wiedzę o filmie i telewizji jako dziedzinie sztuki.

Opis kierunku

Kierunek Criminology - Kryminologia na University of Hull to ponad 30 lat doświadczenia w nauczaniu o czynnikach wpływających na przestępczość w społeczeństwach, i o możliwych sposobach reagowania.

Opis kierunku

Kierunek Criminology (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Kryminologia.

Opis kierunku

Kierunek Criminology and Sociology - Kryminologia i Socjologia na University of Hull jest ciekawym połaczeniem przedmiotów, które pozwoli ci zrozumieć złożone społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne czynniki wpływające na poziom i postrzeganie przestępczości.

Opis kierunku

Kierunek Criminology and Sociology (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Kryminologia i Socjologia.

Opis kierunku

Kierunek Criminology with Law - Kryminologia i Prawo na Unversity of Hull da ci wiedzę zarówno o społecznym kontekście przestępczości, jak też i o systemie prawnym, dzięki czemu dobrze zrozumiesz powiązania między społeczeństwem a wymiarem sprawiedliwości.

Opis kierunku

Kierunek Criminology with Law (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Kryminologia i Prawo.

Opis kierunku

Kierunek Criminology with Psychology - Kryminologia i Psychologia na University of Hull pozwoli ci zrozumieć społeczny kontekst przestępczości oraz działalność systemu sprawiedliwości, jak również sposoby, w jakie ludzie myślą, działają i podejmują decyzje.

Opis kierunku

Kierunek Criminology with Psychology (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Kryminologia i Psychologia.

Opis kierunku

Kierunek Digital Design - Projektowanie Cyfrowe na University of Hull nauczy cię tworzenia animacji, filmów i obrazów przy użyciu najnowocześniejszych technologii 2D i 3D.

Opis kierunku

Kierunek Digital Design (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Projektowanie Cyfrowe.

Opis kierunku

Kierunek Digital Design with a Modern Language - Projektowanie Cyfrowe i Język Nowożytny na University of Hull łączy naukę nowoczesnych cyfrowych technologii z językiem obcym, do wyboru spośród chińskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego albo hiszpańskiego.

Opis kierunku

Kierunek Drama - Teatr na University of Hull jest elastycznym kursem który łaczy teorię z praktyką i pozwoli ci się rozwinąć jako aktor, krytyk, autor, reżyser, technik lub projektant scenografii.

Opis kierunku

Kierunek Drama and English - Teatr i Literatura na University of Hull łączy studia nad literaturą w języku angielskim z praktyczna nauką umiejętności aktorskich i reżyserskich.

Opis kierunku

Kierunek Drama with Modern Language - Teatr z Językiem Nowożytnym na University of Hull łaczy teoretyczną i praktyczną naukę o teatrze z nauką języka obcego do wyboru spośród: chińskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub hiszpańskiego.

Opis kierunku

Kierunek Dual Languages - Dwa Języki Nowożytne na University of Hull pozwoli ci poznać dwa języki do wyboru spośród chińskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego, a także kulturę, społeczeństwo i historię tych krajów. Trzeci rok studiów spędzisz ucząc się lub pracując w trzech krajach, których języków się uczysz.

Opis kierunku

Kierunek Early Childhood Studies - Nauka o Wczesnym Dzieciństwie na University of Hull daje wiedzę o rozwoju fizycznym i psychicznym dzieci od narodzin do wieku szkolnego, przygotowuąc do pracy z najmłodszymi w sektorach edukacji, opieki społecznej czy służby zdrowia

Opis kierunku

Kierunek Early Childhood Studies and Early Years Teacher - Nauka o Wczesnym Dzieciństwie i Pedagogika Wczesnoszkolna na University of Hull nauczy cię o wczesnym rozwoju dziecka i da ci umiejętności potrzebne w nauczaniu najmłodszych uczniów.

Opis kierunku

Kierunek Ecology and Environment - Ekologia i Środowisko na University of Hull nauczy cię przeprowadzać badania naukowe oraz zbierać i opracowywać szczegółowe dane, i da ci umiejętności wymagane od współczesnych ekologów i ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska.

Opis kierunku

Kierunek Ecology and Environment (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Ekologia i Środowisko.

Opis kierunku

Kierunek Economics - Ekonomia na University of Hull obejmuje naukę teorii ekonomicznych i metod analizy ilościowej, oraz pozwala indywidualnie dopasować studia do twoich zainteresowań.

Opis kierunku

Kierunek Economics and Accounting - Ekonomia i Księgowość na University of Hull nauczy cię zarówno zasad rachunkowości finansowej i zarządczej, jak i analizy ekonomicznej, dzięki czemu w pełni przygotuje cię do kariery w branży finansowej.

Opis kierunku

Kierunek Economics and Financial Management - Ekonomia i Zarządzanie Finanasami na University of Hull da ci wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania decyzji finansowych i analizowania wydarzeń ekonomicznych i biznesowych.

Opis kierunku

Kierunek Education Studies - Pedagogika na University of Hull jest zbudowany wokół idei sprawiedliwości społecznej, kładąc nacisk na naukę psychologii, socjologii i polityki społecznej, dzięki czemu otwiera drogę do wielu ról w edukacji.

Opis kierunku

Kierunek Education Studies (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Pedagogika.

Opis kierunku

Kierunek Education Studies with TESOL - Pedagogika z Nauczaniem Języka Angielskiego Jako Obcego na University of Hull nauczy cię jak wspierać edukację dzieci i młodzieży, a także skupia się na nauczaniu języka angielskiego dla obcokrajowców, dzięki czemu daje ci możliwości pracy na całym świecie.

Opis kierunku

Kierunek Education Studies, Social Inclusion and Special Needs - Edukacja i Integracja Społeczna na University of Hull kładzie nacisk na kwestie itegracji i sprawiedliwości społecznej, oraz kształci profesjonalistów pracujących z dziećmi i osobami o szczególnych potrzebach, gotowych do podjęcia pracy w ośrodkach edukacyjnych czy terapeutycznych.

Opis kierunku

Kierunek Electrical and Electronic Engineering - Inżynieria Elektryczna i Elektroniczna na University of Hull jest tworzony we współpracy z firmami z branży, dzięki czemu zdobywana wiedza jest praktyczna i aktualna.

Opis kierunku

Kierunek Electrical and Electronic Engineering (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Inżynieria Elektryczna i Elektroniczna.

Opis kierunku

Kierunek Electrical, Electronic and Energy Engineering - Inżynieria Elektryczna, Elektroniczna i Energetyczna na University of Hull to zintegrowany czteroletni program dający ci stopień MEng (Master of Engineering) w dziedzinie systemów elektrycznych i elektronicznych, jak również technologii energetycznych i energii odnawialnej.

Opis kierunku

Kierunek Electronic Engineering - Inzynieria Elektroniczna na University of Hull daje szeroką wiedzę o systemach elektronicznych, którą wykorzystasz pracując w nowoczesnych laboratoriach i wykonując praktyczne projekty.

Opis kierunku

Kierunek Electronic Engineering (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Inzynieria Elektroniczna.

Opis kierunku

Kierunek English - Anglistyka na University of Hull da ci szeroką wiedze o literaturze w języku angielskim i pomoże ci docenić rolę litertury w kształtowaniu świata.

Opis kierunku

Kierunek English (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Anglistyka.

Opis kierunku

Kierunek English and American Literature and Culture - Anglistyka i Amerykanistyka na University of Hull da ci szeroką wiedze o literaturze i kulurze zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Stanów Zjednoczonych, a także umożliwi spędzenie semstru na wybranej uczelni w USA.

Opis kierunku

Kierunek English and American Literature and Culture (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Anglistyka i Amerykanistyka.

Opis kierunku

Kierunek English and Film Studies - Anglistyka i Filmoznawstwo na University of Hull pozwoli ci poznać literaturę tworzoną w języku angielskim od średniowiecza do współczesności, a także nauczy cię krytycznego podejścia do filmu i telewizji jako gałęzi sztuki.

Opis kierunku

Kierunek English and Film Studies (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Anglistyka i Filmoznawstwo.

Opis kierunku

Kierunek English and Music - Anglistyka i Muzyka na University of Hull jednocześnie pomoże ci poznać i zrozumieć literatrę angielską oraz rozwinie twoje umiejętności profesjonalnego muzyka.

Opis kierunku

Kierunek English and Philosophy - Anglistyka i Filozofia na University of Hull łaczy naukę o literaturze i filozofii jako dwóch uzupełniających się dziedzinach, i daje ci wszechstronne zrozumienie zachodniej kutury.

Opis kierunku

Kierunek English with a Modern Language - Anglistyka z Drugim Językiem Nowożytnym na University of Hull łączy wiedzę o literaturze anglojęzycznej i naukę drugiego języka obcego do wyboru spośród chińskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego.

Opis kierunku

Kierunek Film Studies - Filmoznawstwo na University of Hull łączy terie z praktyką, dzięki czemu poznasz historię kina i jego rolę w kulturze i społeczeństwie, a także zdobedziesz praktyczne umiejętności tworzeni filmów.

Opis kierunku

Kierunek Film Studies (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Filmoznawstwo.

Opis kierunku

Kierunek Film Studies with a Modern Language - Filmoznawstwo z Językiem Nowożytnym na University of Hull daje ci możliwośc poznania zarówno teorii i historii kina, jak i doświadzenia samodzielnego tworzenia filmów. Jednocześnie masz możliwośc poznać dodatkowy język obcy do wyboru spośród chińskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego.

Opis kierunku

Kierunek Financial Management - Zarządzanie Finansami na University of Hull nauczy cię, jak równoważyć ryzyko i możliwe korzyści w dynamicznych i nieobliczalnych środowiskach, oraz jak przedsiębiorstwa wykorzystuja dane finansowe do podejmowania kluczowych decyzji.

Opis kierunku

Kierunek French Studies - Romanistyka na University of Hull łaczy naukę języka francuskiego i kultury frankofońskiej, i obejmuje dodatkowy rok spędzony na partnerskiej uczelni lub na praktyce w kraju francuskojęzycznym.

Opis kierunku

Kierunek French Studies (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Romanistyka.

Opis kierunku

Kierunek Game and Entertainment Design - Projektowanie Gier Komputerowych na University of Hull rozwinie twoją kreatywność i da ci umiejętności animacji i projektowania 3D, otwierając drzwi do kariery w przeyśle rozrywki i gier komputerowych.

Opis kierunku

Kierunek Game and Entertainment Design (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Projektowanie Gier Komputerowych.

Opis kierunku

Kierunek Game and Entertainment Design with a Modern Langauge - Projektowanie Gier Komputerowych z Językiem Nowożytnym na University of Hull łączy naukę tworzenia gier komputerowych z nauką języka obcego, do wyboru spośród chińskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego.

Opis kierunku

Kierunek Geography - Geografia na University of Hull da ci wiedzę o powstawaniu i przekształceniach krajobrazu, oraz umiejętności analizowania danych, pisania raportów oraz korzystania z Geograficznego Systemu Informacyjnego (GIS).

Opis kierunku

Kierunek Geography (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Geografia.

Opis kierunku

Kierunek Geology - Geologia na University of Hull kładzie nacisk na praktyczne zajęcia w laboratoriach i w terenie, podczas których zdobędziesz wiedzę o strukturach i materiałach geologicznych i nauczysz się rozwiązywać rzeczywiste problemy. Możliwośći zatrudnienia po studiach obejmują m. in. przemysł kopalniany i paliwowy, inżynierię lądową czy ochronę środowiska.

Opis kierunku

Kierunek Geology (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Geologia.

Opis kierunku

Kierunek Geology with Physical Geography - Geologia i Geografia Fizyczna na Universiity of Hull jest interesującym połączeniem dwóch kierunków, który da ci szeroką wiedzę z zakresu nauk o Ziemi oraz nauczy cię tworzenia map geologicznych i zastosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Opis kierunku

Kierunek Geology with Physical Geography (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Geologia i Geografia Fizyczna.

Opis kierunku

Kierunek German Studies - Germanistyka na University of Hull łaczy naukę języka niemieckiego oraz wiedzę o niemieckim społeczeństwie, historii i kulturze, pozwalając ci całościowo zrozumieć świat niemieckojęzyczny.

Opis kierunku

Kierunek German Studies (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Germanistyka.

Opis kierunku

Kierunek History - Historia na University of Hull oferuje dużą róznorodność, pozwalając ci skupić się na historii społecznej, kulturalnej, ekonomicznej, historii wojskowości, czy archeologii.

Opis kierunku

Kierunek History (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Historia.

Opis kierunku

Kierunek History and Archeology - Historia i Archeologia na University of Hull daje solidną wiedzę historyczną jak również umiejętności pozyskiwania, badania i interpretacjii materialnego dziedzictwa. Zdobyte umiejętności wykorzystasz w praktyce podczas wykopalisk prowadzonych przez uczelnię.

Opis kierunku

Kierunek History and Politics - Historia i Politologia na University of Hull to inspirujące połączenie które pozwoli ci zrozumieć jak przeszłość wpływa na bieżącą sytuację polityczną, i jak decyzje poltyczne wpływały na dzieje świata.

Opis kierunku

Kierunek History with Modern Language - Historia i Język Nowożytny na University of Hull łaczy naukę o dziejach Europy i świata od starożytności do współczesności, i naukę języka obcego do wyboru spośród: chińskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.

Opis kierunku

Kierunek Human Biology - Biologia Człowieka na University of Hull daje szeroką wiedzę o biologii, fizjologii i odżywianiu ludzkiego ciała.

Opis kierunku

Kierunek Human Biology (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Biologia Człowieka.

Opis kierunku

Kierunek Human Geography - Geografia Społeczna na University of Hull pozwoli ci zrozumieć złożoność i różnorodność systemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych na całym świecie.

Opis kierunku

Kierunek Human Geography (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Geografia Społeczna.

Opis kierunku

Kierunek International Law - Prawo Międzynarodowe na University of Hull pozwoli ci zrozumieć jak funkcjonuje prawo w inych krajach i w jaki sposób rozstrzygane są spory pomiędzy państwami o odmiennych systemach prawnych, przygotowując cie do kariery w dowolnej branży w której stosunki międzynarodowe odgrywają znaczącą rolę.

Opis kierunku

Kierunek International Relations - Stosunki Międzynarodowe na University of Hull da ci wiedzę o współczesnej globalnej polityce, skupiając sie na takich kwestiach jak prawo międzynarodowe konflikt i wojna, bieda i nierówności społeczne czy instytucje międzynarodowe.

Opis kierunku

Kierunek Italian Studies - Italianistyka na University of Hull da ci zaawansowaną znajomość języka i kultury Włoch, którą jeszcze pogłębisz podczas roku spędzonego na włoskim uniwersytecie.

Opis kierunku

Kierunek Italian Studies (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Italianistyka.

Opis kierunku

Kierunek Law - Prawo da ci wiedzę o przepisach i systemach prawnych, oraz nauczy cię jak myśleć jak prawnik, argumentować i wygrywać debaty, a dzięki praktycznej formie zajęć wykorzystasz zdobytą wiedzę w rzeczywistych sytuacjach.

Opis kierunku

Kierunek Law (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Prawo.

Opis kierunku

Kierunek Law with Modern Language - Prawo z Językiem Nowożytnym na University of Hull łączy wiedzę o systemach prawnych Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej z nauką języka obcego, a szeroki wachlarz zajęć pozaprogramowych pozwoli ci dalej rozwinąć zdobyte umiejętności. Studia obejmują też obowiązkowy rok na uczelni we Francji, Hiszpani, lub Niemczech.

Opis kierunku

Kierunek Law with Business Management - Prawo i Zarządzanie na University of Hull daje wykształcenie prawnicze, z naciskiem na prawo handlowe, oraz wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i biznesu.

Opis kierunku

Kierunek Law with Criminology - Prawo i Kryminologia na University of Hull daje ci pełne prawnicze wykształcenie oraz pozwala zrozumieć, dlaczego ludzie popełniają przestępstwa, w jaki sposób społeczeństwa mogą reagować i jakie są zadania systemu sprawiedliwości.

Opis kierunku

Kierunek Law with Politics - Prawo i Politologia na University of Hull daje wiedzę o zjawiskach i systemach prawnych, jak również o myśli politycznej i osiągnięciach w dziedzinie bezpieczeństwa i opieki społecznej. Podczas praktycznych zajęć nauczysz się stosować zdobytą wiedzę do rzeczywistych wyzwań i problemów.

Opis kierunku

Kierunek Logistics and Supply Chain Management - Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw na University of Hull da ci wiedzę o globalnych sieciach powiązań pomiędzy spółkami i przemysłami oraz umiejętności zarządzania skomplikowanymi łańcuchami dostaw.

Opis kierunku

Kierunek Marine Biology - Biologia Morska na Univrsity of Hull zaznajomi cię z organizmami morskimi i ich siedliskami od biegunów po tropiki oraz nauczy cię przeprowadzania badań i analizy danych, aby dać ci narzędzia niezbędne do ochrony zasobów morskich przed globalnymi zmianami klimatu.

Opis kierunku

Kierunek Marine Biology (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Biologia Morska.

Opis kierunku

Kierunek Marketing na University of Hull pozwoli ci zrozumiec zachowania konsumenckie poprzez badania i analizy rynkowe oraz nauczy wykorzystania narzędzi cyfrowych i mediów społecznościowych. Nauczysz się jak równoważyć cele krótko- i długoterminowe firmy z potrzebami społeczeństwa i środowiska.

Opis kierunku

Kierunek Mathematics - Matematyka na University of Hull jest akredytowany przez Institute of Mathematics, dzięki czemu przygotuje cię do przyszłej kariery dając ci takie cenione przez pracodawców umiejętności jak zdolnośc abstrakcyjnego myślenia czy nieszablonowa wyobraźnia.

Opis kierunku

Kierunek Mathematics (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Matematyka.

Opis kierunku

Kierunek Mechanical and Automotive Engineering - Mechanika i Inżynieria Samochodowa na University of Hull pozoli ci rozwinąć umiejętności i zdobyć praktyczne doświadczenie, dzięki czemu dobrze przygotuje cię na wyzwania w branży motoryzacyjnej.

Opis kierunku

Kierunek Mechanical and Automotive Engineering (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Mechanika i Inżynieria Samochodowa.

Opis kierunku

Kierunek Mechanical and Energy Engineering - Mechanika i Inżynieria Energetyczna na University of Hull da ci szeroką wiedzę o mechanice, i pozwoli specjalizować się w dziedzinie energetyki, z naciskiem na odnawialne źródła energii.

Opis kierunku

Kierunek Mechanical and Medical Engineering - Mechanika i Inżynieria Medyczna na University of Hull nauczy cię zasad mechaniki, z naciskiem na wykorzystanie tej wiedzy na potrzeby medycyny. Współpraca z lokalnymi szpitalami gwarantuje, że zdobywana wiedza jest praktyczna i aktualna.

Opis kierunku

Kierunek Mechanical and Medical Engineering (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Mechanika i Inżynieria Medyczna.

Opis kierunku

Kierunek Mechanical Engineering - Mechanika na University of Hull jest najpopularnejszym kierunkiem inżynieryjnym, dającym szeroką wiedzę i umiejetności i pozwala na wybranie specjalizacji zgodnej z twoimi zainteresowaniami.

Opis kierunku

Kierunek Mechanical Engineering (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Mechanika.

Opis kierunku

Kierunek Media Studies - Medioznawstwo na University of Hull pozwoli ci zdobyć praktyczne umiejętności produkcji telewizyjnej czy animacji oraz da ci wiedzę o ekonomicznych, kulturowych i historycznych powiązaniach między mediami i społeczeństwem. Jako jeden z nielicznych programów ni koncentruje się wyłacznie na filmie i telewizji, ale obejmuje także naukę o mediach cyfrowych i grach komputerowych.

Opis kierunku

Kierunek Media Studies (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Medioznawstwo.

Opis kierunku

Kierunek Medicine - Medycyna na University of Hull (Hull York Medical School) to pięcioletni kurs, na którym od samego początku będziesz miał kontakt ze środowiskem medycznym. Od trzeciego roku będziesz poznawał różnorodne schorzenia i przypadki medyczne odbywając praktyki w lokalnych szpitalach. Na ostatnim roku natomiast wybierzesz specjalizację, i odbędziesz staż jako członek zespołu medycznego, pracując zarówno w przychodni jak i w szpitalu.

Opis kierunku

Kierunek Midwifery- Położnictwo na University of Hull oferuje połaczneie zajęć akademickich i praktyki szpitalnej, aby w pełni przygotowac cię do opieki nad kobietami w ciąży i noworodkami.

Opis kierunku

Kierunek Music - Muzyka na University of Hull daje możliwośc wyboru ścieżki: studenci starający się o stopień BMus skupiają się wyłącznie na przedmiotach muzycznych, podczas gdy studenci BA mają możliwość wyboru dodatkowego przedmiotu (np. psychologii, pedagogiki, czy literatury).

Opis kierunku

Kierunek Music (Jazz) - Muzyka (Jazz) na University of Hull nauczy ię zaówno teorii jak i praktyki muzyki jazzowej, a szeroki wybór modułów pozwoli ci dopasować studia do indywidualnych zainteresowań i aspiracji

Opis kierunku

Kierunek Music (Popular) - Muzyka Popularna na University of Hull rozwinie twoje umiejętności komponowania i wykonywania muzyki, z naciskiem na muzykę rozrywkową, i da ci dostęp do nowocześnie wysposażonych sal i studiów nagraniowych.

Opis kierunku

Kierunek Music and Film Studies - Muzyka i Filmoznawstwo na University of Hull jest przeznaczony dla osób które pasjonują się obiema tymi sztukami, i skupia się na obszarach, gdzie te dwie dziedziny się przenikają, takie jak utwory audiowizualne czy tworzenie ścieżki dźwiękowej dla filmu.

Opis kierunku

Kierunek Music and Theatre - Muzyka i Teatr na University of Hull rozwinie twoje praktyczne umiejętności reżysterskie, aktorskie i muzyczne poprzez udział w warsztatach, seminariach porwadzonych przez uznanych twórców, koncertach i przedstawieniach.

Opis kierunku

Kierunek Music with a Modern Language - Muzyka z Językiem Nowożytnym na University of Hull da ci wiedzę o muzyce i rozwinie twoje praktyczne umiejętności, a także da ci okazję poznać drugi język obcy do wyboru spośród chińskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego.

Opis kierunku

Kierunek Nurisng (Adult) - Pielęgniarstwo na University of Hull da ciwiedzę medyczna i umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy pielęgniarki, a połowa czasu jest spędzana poza uczelnią na praktykach w ośrodkach służby zdrowia.

Opis kierunku

Kierunek Nursing (Child) - Pielęgniarstwo Dziecięce na University of Hull da ci wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy z małymi pacjentami, a dzięki temu że 50% czasu spędzisz na praktykach w szpitalach i przychodniach, zdobytą wiedze wykorzystasz w praktyce i nauczysz się indywidualnego podejścia do każdego pacjenta.

Opis kierunku

Nursing (Mental Health) - Pielęgniarstwo w Ośrodkach Zdrowia Psychicznego na University of Hull jest praktycznym kursem który da ci wiedze i umiejętności praktyczne, a także rozwinie twoje zdolności interpersonalne i empatię niezbędne w pracy z osobami z zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Opis kierunku

Kierunek Philosophy - Filozofia na University of Hull to 90 lat doświadczeniu w nauczaniu filozofii w jej praktycznym aspekcie, czyli angażując zdobywaną wiedzę i zdolność krytycznego myślenia do problemów i wyzwań współczesności.

Opis kierunku

Kierunek Philozophy and Religion - Filozofia i Religia na University of Hull uczy intelektualnej dycypliny i krytycznego myślenia o ustalonych poglądach, dzięki czemu rozwija cenione przez pracodawców umiejętności analizowania, debatowania i twórczego rozwiązywania problemów.

Opis kierunku

Kierunek Philosophy, Politics and Economics - Filozofia, Politologia i Ekonomia na University of Hull daje rzetelną wiedzę o ekonomii i polityce, a także daje umiejętności krytycznego myślenia i dyskutowania, otwierając drogę do kariery w życiu publicznym i administracji państwowej.

Opis kierunku

Kierunek Physical Geography - Geografia Fizyczna na University of Hull daje wiedzę o fizycznych i biologicznych procesach kształtujących środowisko naturalne, oraz objemuje praktyczną naukę technik analitycznych w laboratorium i w terenie.

Opis kierunku

Kierunek Physical Geography (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Geografia Fizyczna.

Opis kierunku

Kierunek Physics - Fizyka na University of Hull uczy o najważniejszych teoriach współczesnej fizyki i kładzie nacisk na doświadczalne sprawdzenie zdobytej wiedzy w nowocześnie wyposażonych laboratoriach.

Opis kierunku

Kierunek Physics (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Fizyka.

Opis kierunku

Kierunek Physics with Astrophysics - Fizyka i Astrofizyka na University of Hull pozwoli ci poznać tajniki Wszechświata od najbliżych planet w naszym układzie słonecznym aż do odległych galaktyk, pod okiem światowych ekspertów i z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

Opis kierunku

Kierunek Politics - Politologia na University of Hull da ci wiedzę o teoriach i historii polityki, jak równiez o bieżących wydarzeniach w Wielkiej Brytanii i na świecie, otwierając drogę do kariery w instytucjach rządowych, mediach czy organizacjach mędzynarodowych.

Opis kierunku

Kierunek Politics (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Politologia.

Opis kierunku

Kierunek Primary Teaching - Pedagogika Wczesnoszkolna na University of Hull jest tworzony we współpracy z lokalnymi szkołami podstawowymi, dzięki czemu zdobytą wiedzę możesz od razu wykorzystać w praktyce, a po ukończeniu studiów będizesz gotowy do rozpoczęcia kariery nauczyciela.

Opis kierunku

Kierunek Primary Teaching (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna.

Opis kierunku

Kierunek Psychology - Psychologia na University of Hull obejmuje m.in. takie zagadnienia jak pamięć, relacje społeczne, rozwój dziecka czy psychologię sądową, a możliwość wyboru modułów oznacza, że studia są dopasowane do twoch potrzeb i zainteresowań.

Opis kierunku

Kierunek Psychology (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Psychologia.

Opis kierunku

Kierunek Psychology with Criminology - Psychologia i Kryminologia na University of Hull daje szeroką wiedze o funkcjonowaniu ludzkiego umysłu, z naciskiem na zagadnienia zbrodni i przestępczości.

Opis kierunku

Kierunek Psychology with Criminology (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Psychologia i Kryminologia.

Opis kierunku

Kierunek Social Work - Praca Socjalna na University of Hull pozwoli ci rozwinąć wiedzę, umiejętności i cechy charakteru niezbędne w pracy z osobami i społecznościami najbardziej narażonymi.

Opis kierunku

Kierunek Sociology - Socjologia na University of Hull pozwoli ci zrozumieć społeczeństwo w całej jego złożoności i różnorodności kulturowej, i skupia się na bieżących zagadnieniach takich jak toższamość kulturowa, nierówności społeczne, religia, globalizacja czy konflikt.

Opis kierunku

Kierunek Sociology (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Socjologia.

Opis kierunku

Kierunek Spanish and Latin Amecian Studies - Iberystyka i Studia Latynoamerykańskie na University of Hull nauczy cię języka hiszpańskiego oraz kultury, literatury i historii Hiszpanii i krajów Południowej Ameryki. Trzeci rok spędzisz studiując lub odbywając praktyki w wybranym kraju hiszpańskojęzycznym.

Opis kierunku

Kierunek Spanish and Latin Amecian Studies (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Iberystyka i Studia Latynoamerykańskie.

Opis kierunku

Kierunek Sport and Exercise Nutrition - Dietetyka dla Sportu na University of Hull da ci wiedzę o tym, jak właściwe odżywianie wpływa na sprawność fizyczną, a zdobyte wumiejętności wykorzystasz podczas praktycznych zajęć z zawodowymi sportowcami i pacjentami.

Opis kierunku

Kierunek Sport and Exercise Nutrition (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Dietetyka dla Sportu.

Opis kierunku

Kierunek Sport Rehabilitation - Rehabilitacja Sportowa na University of Hull da ci praktyczną wiedze i umiejętności potrzebne do leczenia kontuzji i przywracania sportowcom optymalnej formy fizycznej, a nowoczesnie wyposażone obiekty i współpraca z lokalnymi klubami sportowymi gwarantują, że zdobyta wiedza będzie praktyczna i aktualna.

Opis kierunku

Kierunek Sport Rehabilitation (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Rehabilitacja Sportowa.

Opis kierunku

Kierunek Sports Coaching and Perofrmance Science - Trenerstwo i Nauka o Sporcie na University of Hull łaczy naukę o fizjologicznych i biomechanicznych aspektach sportu z psychologią i umiejętnościami pedagogicznymi niezędnymi w pracy trenera.

Opis kierunku

Kierunek Sports Coaching and Perofrmance Science (foundation) na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Trenerstwo i Nauka o Sporcie.

Opis kierunku

Kierunek Theoretical Physics - Fizyka Teoretyczna na University of Hull da ci szeroką wiedzę o teoriach fizycznych i analizie matematycznej, dzięki czemu otworzy ci drogę do kariery w laboratoriach i instytucjach badawczych.

Opis kierunku

Kierunek War and Security Studies - Studia nad Wojną i Bezpieczństwem na University of Hull da ci wiedzę z zakresu międzynarodowej polityki, z naciskiem na działania wojenne oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe.

Opis kierunku

Kierunek Youth Work and Community Development - Praca z Młodzieżą i Praca Socjalna na University of Hull jest stworzony dla osób które chcą pozytywnie wpływać na życie młodych ludzi i całych społeczności, i rozwinię twoją empatię oraz etykę zawodową.

Opis kierunku

Kierunek Zoology - Zoologia na University of Hull łaczy tradycyjne metody badawcze z najnowszymi osiągnięciami w nauce, i daje wiedzę o życiu zwierząt na poziomach od komórki do ekosystemu. Wyjazdy badawcze są integralną częścią kursu.

Opis kierunku

Kierunek Zoology (foundation) - Zoologia na University of Hull obejmuje dodatkowy rok przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku Zoologia.

Opis kierunku

Studia Magisterskie (73)

Kierunek Finanse i rachunkowość na Hull University zaprojektowany został w taki sposób, by umożliwić Ci zrozumienie rachunkowości i finansów w kontekście międzynarodowych organizacji, poszerzając Twoje perspektywy zawodowe.

Opis kierunku

Kierunek Zaawansowane nauki komputerowe na Hull University przeznaczony jest dla absolwentów kierunków informatycznych, którym zależy na dalszym rozwijaniu swojej wiedzy. Będziesz mógł uczyć się wielu ciekawych przedmiotów, jak sztuczna inteligencja, wizualizacja, robotyka i wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Zaawansowana praktyka medyczna na Hull Univeristy powstał dla pracowników służby zdrowia, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje. Skupia się na zarządzaniu, przywódzwie, komunikacji i ewaluacji.

Opis kierunku

Kierunek Reklamy i marketing na Hull University nauczy Cię w jaki sposób tworzyć reklamę dla w odniesieniu do różnych czynników, np. grup społecznych. Poznasz wszystkie ważne techniki i tajniki tej branży, włączając w to media społecznościowe.

Opis kierunku

Kierunek Chemia analityczna i śledcza na Hull University powstał z myślą o osobach, które ukończyły studia chemiczne na poziomie licencjatu i chcą kontynuować naukę w obszarze analityki i sądownictwa. Nauczysz się wielu technik analizy laboratoryjnej, umożliwiające m.in. wykrycie niewielkich ilości materiałów wybuchowych, trucizn i narkotyków lub identyfikację włókien, farb, pozostałości po spalaniu czy fragmentów szkła, co może być kluczowe w ustalaniu sprawcy zbrodni.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria biomedyczna na Hul University skupia się na technologiach medycznych i ich wykorzystywaniu w diagnozowaniu, leczeniu i monitorowaniu przebiegu różnych schorzeń i chorób. Jeśli interesujesz się medycyną, pracą w laboratorium i inżynierią oraz technologiami, to będzie idealny wybór.

Opis kierunku

Kierunek Nauki biomedyczne na Hull University powstał głównie z myślą o osobach, które interesują się medycyną i pracą w laboratorium. Nauczysz się w jaki sposób pracować nad nowymi możliwościami wykrywania, monitorowania i leczenia chorób, zdobędziesz również wiedzę na temat fizjologii człowieka, jego układu immunologicznego i wiele więcej.

Opis kierunku

Program Zarządzanie w biznesie na Hull University pozwoli Ci rozwinąć swoją wiedzę biznesową i dowiedzieć się wszystkiego na temat pracy na stanowiskach kierowniczych i sprawowaniu funkcji menedżerskich w świecie biznesu międzynarodowego. Na kurs ten mogą aplikować także osoby, które nie miały wcześniej styczności ze środowiskiem biznesowym.

Opis kierunku

Program Zarządzanie w biznesie (z praktyką zawodową) na Hull University pozwoli Ci rozwinąć swoją wiedzę biznesową i dowiedzieć się wszystkiego na temat pracy na stanowiskach kierowniczych i sprawowaniu funkcji menedżerskich w świecie biznesu międzynarodowego. Na kurs ten mogą aplikować także osoby, które nie miały wcześniej styczności ze środowiskiem biznesowym. Podczas studiów studenci mają okazję by odbyć dodatkowy staż zawodowy.

Opis kierunku

Kierunek Obrazowanie nowotworów na Hull University to unikalny program, jako jedyny w Wielkiej Brytanii skupiający się wyłącznie na obrazowaniu nowotworów przy pomocy najnowszych technologii. Otrzymasz bardzo szeroką wiedzę, od podstawowej fizyki po analizowanie obrazów. Co więcej zyskasz wiedzę na temat biologii nowotworów.

Opis kierunku

Kierunek Rehabilitacja osób chorych na nowotwory na Hull University przeznaczony jest dla osób, które już pracują w sektorze słuzby zdrowia, a także dla tych któzy dopiero chcą zacząć w nim pracę. Dowiesz się w jaki sposób opiekować się osobami chorymi na nowotwory i jak pomagać im w powrocie do zdrowia.

Opis kierunku

Kierunek Rehabilitacja osób układu sercowo-naczyniowego na Hull University powstał we współpracy z British Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nauka stoi na najwyższym poziomie. Jeśli jesteś zainteresowany udzielaniem pomocy, terapiami i rehabilitacją osób zmagających się z chorobami układu sercowo-naczyniowego, wybór tego programu będzie strzałem w dziesiątkę.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria chemiczna na Hull University to możliwość uzyskania wykształcenia w angielskim regionie The Humber, który zajmuje czwarte miejsce w Europie pod względem przemysłu chemicznego i pierwsze w Wielkiej Brytanii. To idealna możliwość by zyskać nie tylko wiedzę i kwalifikacje, ale też kontakty zawodowe.

Opis kierunku

Kierunek Anatomia kliniczna na Hull University skupia się w głównej mierze na anatomii człowieka. Przedmioty są podzielone na: anatomię kliniczną kręgosłupa, kończyn, tułowia, głowy, szyi i mózgu, będziez także prowadzić własne projekty i badania naukowe. Dodatkowo poznasz anatomię tkanek, organów etc.

Opis kierunku

Kierunek Anatomia kliniczna i edukacja na Hull University skupia się w głównej mierze na anatomii człowieka. Przedmioty są podzielone na: anatomię kliniczną kręgosłupa, kończyn, tułowia, głowy, szyi i mózgu, będziez także prowadzić własne projekty i badania naukowe. Dodatkowo poznasz anatomię tkanek, organów etc. Dodatkowy nacisk kładziony jest na pedagogikę.

Opis kierunku

Kierunek Kliniczne zastosowania psychologii na Hull University przeznaczony jest dla absolwentów licencjakich studiów psychologicznych, któych szczególnie zainteresowała psychologia kliniczna i jej zastosowania.

Opis kierunku

Kierunek Kliniczja fizjologia na Hull University skupia się na fizjologii kliniczej człowieka w odniesieniu do ćwiczeń fizycznych i wydajności organizmu. Tematy obejmują m.in. badania wysiłkowe, biochemiczną analizę zdrowia i choroby, patofizjologię chorób kardiometabolicznych i wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Kolonoskopia na Hull University przeznaczony jest dla wykwalifikowanych pielęgniarek a także innych pracowników służby medycznej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe. Nauka skupia się na zabiegach kolonoskopii i endoskopii, skupiając się zarówno na praktycznych zajęciach, jak i na teorii i wiedzy odnośnie układu pokarmowego.

Opis kierunku

Program Informatyka - systemy wbudowane na Hull University pozwoli Ci uzyskać wykształcenie w dziedzinie, która ma zastosowanie w niemal wszystkich aspektach naszego życia, od sprzęgu AGD po motoryzację. Jest to kurs na pograniczu software i hardware, przeznaczony dla absolwentów licencjackich kierunków informatycznych.

Opis kierunku

Kierunek Informatyka - urządzenia mobilne na Hull University umożliwia wyspecjalizowanie się w urządzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe czy tablety. Zapoznasz się z różnymi platformami, jak Android, iOS, Windows, oraz nauczysz tworzyć aplikacje i systemy od podstaw.

Opis kierunku

Kierunek Informatyka - bezpieczeństwo i obliczenia rozproszone na Hull University dostarczy Ci wiedzy w jaki sposób wykorzystywać potencjał systemów rozproszonych, a także jak radzić sobie z kwestiami bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami.

Opis kierunku

Kierunek Informatyka - inżynieria oprogramowania na Hull University koncentruje się na praktycznych aspektach programowania. Program powstał w bliskiej współpracy m.in. z Microsoft, Sony oraz IBM.

Opis kierunku

Program Informatyka - gry komputerowe na Hull University to szansa by uzyskać wykształcenie w najszybciej rozwijającej się dziedzinie rozrywki na świecie. To doskonały wybór jeśli posiadasz już wykształcenie informatyczne i chcesz wyspecjalizować się w tworzeniu gier komputerowych.

Opis kierunku

Kierunek Przetwarzanie danych na Hull University skupia się na rozwoju programowania i sposobach modelowania procesów biznesowych. Tylko dwa przedmioty są obowiązkowe, resztę wybiera się samemu, a propozycji jest bardzo dużo, np.: wizualizacja, aplikacje rozproszone i wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Sprawiedliwość karna i kontrola przestępczości na Hull University nauczy Cię w jaki sposób badać przyczyny, konsekwencje i reakcje na przestępczość, a także w jaki sposób tworzyć strategie walki z przestępczością.

Opis kierunku

Program Media cyfrowe na Hull University oferuje Ci możliwość zrozumienia w jaki sposób działają media cyfrowe i jaką odgrywają rolę w różnych dziedzinach, skupiając się na biznesie i marketingu.

Opis kierunku

Kierunek Ekonomia i biznes na Hull University dostarczy Ci wiedzy na ważne tematy, skupiając się na wzajemnych powiązaniach przedsiębiorstw i rynków na szczeblu lokalnym i globalnym. Dzięki temu dowiesz się w jaki sposób podejmować ważne decyzje biznesowe. To unikalna okazja by jednocześnie dowiedzieć się najważniejszych rzeczy na temat ekonomii, biznesu i ich korelacji.

Opis kierunku

Kierunek Edukacja na HUll University przeznczony jest dla wszystkich osób, które ukończyły pedagogiczne studia licencjackie i które chcą dalej się kształcić w tym obszarze i poszerzać swoją wiedzę. Dużą wagę przywiązuje się tutaj do problemów we współczesnej edukacji i do systemu szkolnictwa.

Opis kierunku

Kierunek Edukacja i technologie cyfrowe na Hull University to nietypowy program, który pozwoli Ci odkryć rozwój technologii i ich wpływ oraz zastosowanie na sektor edukacji. To propozycja głównie dla nauczycieli, wykładowców, a także np. kuratorów sztuki.

Opis kierunku

Kierunek Edukacja i wczesne dzieciństwo na Hull University to propozycja dla osób, które chcą pracować w obszarze edukacji z małymi dziećmi, przekazując im wiedzę od najmłodszych lat życia. Główny nacisk kładzie się na nauczanie dzieci w wieku od 1 do 5 lat.

Opis kierunku

Kierunek Edukacja i przywództwo na Hull University przeznaczony jest dla osób, którym zależy na sprawowaniu kierowniczych stanowisk w sektorze edukacji - dla tych, którzy nie tyle chcą nauczać, co kształtować system edukacji. Uzyskasz wiele przydatnych umiejętności przywódczych, zarządzania oraz szczegółowych informacji na temat funkcjonowania systemu edukacji i możliwości wprowadzania w nim zmian.

Opis kierunku

Kierunek Edukacja, marginalizacja i potrzeby specjalne na Hull University to specjalistyczna ścieżka w pedagogice, skupiająca się na udzielaniu pomocy osobom wyłączonym ze społeczeństwa oraz takim, które mają specjalne potrzeby. Bardzo duży nacisk kładzie się na nauczanie integracyjne.

Opis kierunku

Program Inżynieria elektryczna i elektroniczna na Hull University to szansa by uzyskać specjalistyczne wykształcenie w zawodzie bardzo pożądanym na rynku pracy - urządzenia elektryczne wciąż się rozwijają i odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu, mimo ze już teraz rola ta jest olbrzymia. Od telefonów komórkowych po sygnalizację swietlną - uzyskana tutaj wiedza pozwoli Ci na pracę w niezliczonej ilości zawodów.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria energetyczna na Hull University skupia się na zagadnieniach związanych z uzysykiwaniem energii, głównie z odnawialnych źródeł energii. Kurs obejmuje również takie zagadnienia jak zmiany klimatyczne i wpływ energetyki na środowisko. Przemysł energetyczny rozwija się bardzo dynamicznie i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, stąd wybór tego programu to bardzo perspektywiczna decyzja.

Opis kierunku

Kierunek Technologie energetyczne na Hull University powstał we współpracy z lokalnymi dostawcami energii i przedsiębiorstwami z obszaru energetyki. Kurs skupia się na technologiach stosowanych przy uzyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł.

Opis kierunku

Kierunek Język angielski: pisarstwo i literatura na Hull University to kompleksowe studium na temat języka angielskiego, angielskiej literatury i sztuki pisania. Poza wiedzą na temat ważnych brytyjskich twórców i ich dzieł nauczysz się także tworzyć teksty literackie, od poezji po powieści.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie i monitorowanie zmian klimatycznych na Hull University dostarczy Ci wiedzy na temat walki ze zmianami klimatycznymi, zanieczyszczeniem środowiska i gatunkami inwazyjnymi. Nauczysz się monitorować te zjawiska i zmniejszać ich skutki.

Opis kierunku

Program Zarządzanie środowiskowe na Hull University dostarczy Ci wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do walki z zanieczyszczeniem środowiska. Na studentów czeka wiele ciekawych możliwości specjalizacji, a także możliwość obrania dodatkowych przedmiotów, jak zarządzanie katastrofami.

Opis kierunku

Kierunek Finanse i inwestycje na Hull University obejmuje m.in. zarządzanie funduszami, inwestycje finansowe, kładzie także duży nacisk na instrumenty finansowe i rynki. Zdobyta wiedza i kwalifikacje umożliwią pracę na wyższych stanowiskach i szersze możliwości zatrudnienia w sektorze finansów i inwestycji.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie finansowe na Hull University zapewni Ci solidne podstawy wiedzy związanej z rachunkowością i finansami w kontekście pracy w korporacjach. Nauczysz się analizować informacje finansowe, zarządzać finansami korporacji, inwestycjami, ryzykiem i wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Gastrologia na Hull University pozwoli Ci wyspecjalizować się w obszarze chorób układu pokarmowego człowieka. Program przeznaczony jest w głównej mierze dla pielęgniarek, które chcą rozwinąć swoje kwalifikacje zawodowe.

Opis kierunku

Kierunek Zdrowie i edukacja na Hull University powstał z myślą o osobach, które posiadają wykształcenie medyczne i pracują w sektorze edukacji bądź przymierzają się do prcy w nim. Niezależnie od tego, czy pracujesz w medycynie, pielęgniarstwie, stomatologii, farmacji, fizjoterapii, radiografii czy jakiejkolwiek innej dziedzinie związanej ze służbą zdrowia, będzie to dla Ciebie bardzo przydatny kierunek otwierający dodatkowe możliwości zawodowe.

Opis kierunku

Program Psychologia zdrowia na Hull University jest akredytowany przez BPS - British Psychological Society. Jego ukończenie umożliwi Ci zarejestrowanie się w Health and Care Professions Council jako wykwalifikowany psycholog zdrowi. Dowiesz się wszystkiego o psychologicznych metodach wykorzystywanych do badania i promowania zmian w postawach, zachowaniach i myśleniu ludzi o zdrowiu i chorobie.

Opis kierunku

Kierunek Zdrowie na Hull University powstał z myślą o pracownikach słuzby zdrowia, którzy chcą dalej się rozwijać w tym obszarze i poszerzać swoje perspektywy zawodowe. Jest to bardzo elastyczny program który można dopasować do własnych potrzeb.

Opis kierunku

Kierunek Poprawa opieki zdrowotnej i przywództwo na Hull University dostarczy Ci wiedzy odnośnie pracy na kierowniczych stanowiskach w służbie zdrowia. Nauczysz się jak działa system zdrowotny i w jaki sposób można wprowadzać w nim zmiany.

Opis kierunku

Kierunek Historia na Hull University będie dobrym wyborem jeśli ukończyłeś studia z zakresu historii na poziomie licencjatu i chcesz dalej się rozwijać w tym obszarze.

Opis kierunku

Kierunek Anatomia i ewolucja człowieka na Hull University skupia się na anatomii, morfologii i ewolucji człowieka na przestrzeni wieków, włączając w to dostosowywanie się do środowiska i ekologii.

Opis kierunku

Program Zarządzanie zasobami ludzkimi na Hull university to wykształcenie przydatne w niemal każdym biznesie - w końcu wszędzie w głównej mierze za wyniki firmy odpowiadają ludzie. Nauczysz się w jaki sposób nimi zarządzać tak, by byli maksymalnie efektywni, a przy tym zadowoleni z pracy.

Opis kierunku

Program Biznes międzynarodowy na Hull University będzie świetnym uzupełnieniem licencjackich studiów z zakresu biznesu. Dostarczy Ci wiele kluczowych informacji na temat biznesu międzynarodowego, zarządzania, pracy w różnorodnych kulturach, różnic politycznych i ekonomicznych i wiele więcej.

Opis kierunku

Program Ekonomia międzynarodowa na Hull University to zaawansowany, specjalistyczny kierunek który odzwierciedla znaczenie ekonomii w kształtowaniu gospodarki krajów całego świata. Zdobędziesz wiedzę na temat mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii, a także makroekonomii i finansów w ujęciu globalnym.

Opis kierunku

Kierunek Prawo międzynarodowe na Hull University umożliwi Ci zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego. Dowiesz się w jaki sposób prawo jest respektowane w różnych państwach na świecie. Kurs stanowi idealną przepustkę do pracy w organizacjach międzynarodowych, korporacjach czy dyplomacji.

Opis kierunku

Kierunek Polityka międzynarodowa na Hull University to szansa na uzyskanie przyszłościowego wykształcenia, które otworzy przed Tobą szereg możliwości zawodowych, od dyplomacji, po biznes. Jeśli interesują Cię problemy związane z globalną polityką i wzajemne relacje różnych państw, to będzie doskonały wybór.

Opis kierunku

Kierunek Przywództwo w sektorze zdrowotnym i opiece społecznej na Hull University to propozycja zarówno dla absolwentów kierunków związanych ze służbą zdrowia, jak i opieką społeczną, którym zależy na pracy na stanowiskach kierowniczych. Jeśli posiadasz umiejętności przywódcze i umiesz dobrze zarządzać - to może być strzał w dziesiątkę.

Opis kierunku

Program Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw na Hull University jest akredytowany przez profesjonalne oganizacje zajmujące się przemysłem transportu i logistyki: Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) oraz Chartered Institute of Pruchasing and Supply (CIPS). Kurs obejmuje wyjazdy naukowe, wykłady prowadzone przez specjalistów z branży oraz duży nacisk na praktykę i rozwiązywanie problemów.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie i marketing na Hull University skupia się na nauce podejmowania ważnych decyzji, nadzorowaniu pracy grupy, umiejętnościach przywódczych i menedżerskich, a także na handlu międzynarodowym, marketingu cyfrowym, badaniu rynków oraz marketingu międzynarodowym.

Opis kierunku

Kierunek Master of Business Administration na Hull University jest akredytowany przez organizację AMBA. To doskonały wybór dla osób pracujących w biznesie, korporacjach etc, którym zależy na rozwoju zawodowym - niewiele jest kierunków magisterskich które rozwiną Twoją wiedzę i umiejętności tak jak ten. Dowiesz się w jaki sposób pracować jako odpowiedzialny i efektywny lider.

Opis kierunku

Program Inżynieria mechaniczna na Hull University zapewni Ci możliwość pracy w większości sektorów przemysłu, jako że inżynieria mechaniczna ma bardzo szerokie zastosowanie. Jeśli uzyskałeś wykształcenie inżynierskie i pragniesz dalej się rozwijać, to będzie doskonały wybór.

Opis kierunku

Kierunek Pieniądze, bankowość i finanse na Hull University powstał z myślą o wszystkich osobach, które chcą kontynuować karierę w sektorze finansowym, a także dla tych, którzy szukają możliwości rozpoczęcia kariery w biznesie bądź instytucjach publicznych. Kurs skupia się na sektorze finansów i bankowości oraz ich znaczeniu w ekonomii i rynkach całego świata.

Opis kierunku

Kierunek Muzyka na Hull University obejmuje wszystkie ważne aspekty nauki o muzyce: muzykologię, komponowanie, performance i technologie muzyczne, dzięki czemu jest elastyczny i możesz go łatwo dopasować do swoich potrzeb. Możesz skupić się na akustyce, elektroakustyce, produkcji muzycznej, nagrywaniu, muzyce filmowej, jazzie, muzyce popularnej i wiele, wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Pedagogika na Hull University skupia się na trzech obszarach: współczesnych metodach i perspektywach edukacji, metodologii badań w edukacji a także edukacji międzykulturowej i międzynarodowej. Dodatkowo otrzymasz możliwość obrania dodatkowego przedmiotu odnoszącego się do edukacji we wczesnym dzieciństwie.

Opis kierunku

Program Ropa naftowa, olej i gaz na Hull University to naprawdę świetny wybór: nauczanie odbywa się w regionie Humber, który jet największym ujściem handlowym Wielkiej Brytanii, a sam przemysł chemiczny przynosi 6 miliardów funtów przychodu każdego roku. Uczelnia posiada bardzo dużo powiązań z różnymi firmami, jak BP Chemicals, Croda, Total, Novartis, Philips66, Reckitt Benckiser i wiele, wiele więcej. Ciężko o lepszą lokalizację do nauki o paliwach i ropie naftowej.

Opis kierunku

Kierunek Asystent lekarza na Hull University umożliwi Ci uzyskanie stosunkowo nowej specjalizacji w WIelkiej Brytanii - asystenta lekarza. Nie będziesz w pełni wykwalifikowanym lekarzem, lecz również będziesz brał udział w diagnozowaniu chorób, leczeniu etc.

Opis kierunku

Z racji, że sektor energii odnawialnej wciąż rośnie i rozwija się, istnieje wysokie zapotrzebowanie na pracowników wyszkolonych w zakresie planowania, wdrażania i zarządzania nowymi projektami energii odnawialnej. Z tego też względu polecamy kierunek Odnawialne źródła energii na Hull University, szczególnie osobom, które posiadają licencjackie wykształcenie w zakresie ekologii, środowiska, budownictwa itp.

Opis kierunku

Program Praca społeczna na Hull University przeznaczony jest dla pracowników społecznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje. Kurs trwa dwa lata, w jego trakcie odbędziesz wiele szkoleń i praktyk zawodowych.

Opis kierunku

Kierunek Strategiczne zarządzanie marką na Hull University skupia się w głównej mierze na zarządzaniu marką ze strategicznego punktu widzenia. Łączy naukę tradycyjnych zagadnień z innowacyjnymi pozycjami jak tribal marketing czy media społecznościowe.

Opis kierunku

Kierunek Bezpieczeństwo i strategie międzynarodowe na Hull University skupia się na zagadnieniach związanych z wojną, konfilktami i ich wykorzystaniem w polityce. Kurs obejmuje naukę na temat strategii lądowych, morskich i powietrznych, nauczysz się w jaki sposób problem polityczny może eskalować w konflikt zbrojny, poznasz dogłębnie jak działa terroryzm i walka z nim, strategie nuklearne oraz wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek TESOL - nauczanie języka angielskiego osób mówiących innymi językami na Hull University dostarczy Ci wiedzy i umiejętności potrzebnych by móć nauczać języka angielskiego na całym świecie. Wybierz ten program jeśli posiadasz już wykształcenie językowe i chcesz poszerzyć swe możliwości pracy.

Opis kierunku

Kierunek TESOL i tłumaczenie na Hull University pozwoli Ci zdobyć jednocześnie dwie kwalifikacje: nie tylko uzyskasz możliwość nauczania języka angielskiego osób mówiących innymi językami na całym świecie, ale też dowiesz się na czym dokładnie polega praca tłumacza i nauczysz się wykonywać ten zawód efektywnie.

Opis kierunku

Kierunek Teatr na Hull University to praktyczny program, który pozwoli Ci odkryć różne możliwości tworzenia sztuki we współczesnym teatrze. Rozwiniesz się we wszystkich aspektach sztuki teatralnej zyskując bardzo ważne doświadczenie.

Opis kierunku

Kierunek Tłumaczenie językowe na Hull University to doskonała okazja by uzyskać przyszłościowe wykształcenie. W dzisiejszych czasach, w dobie globalizacji i kryzysów migracyjnych, zapotrzebowanie na tłumaczy jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Ukańczając ten kurs bardzo istotnie poszerzysz swoje perspektywy zawodowe.

Opis kierunku

Kierunek Tłumaczenie i TESOL na Hull University to nauka z zakresu dwóch dziedzin: tłumaczenia językowego oraz nauczania języka angielskiego osób, które posługują się innymi językami. Główny nacisk jest tutaj kładziony na kwestie związane z tłumaczeniem.

Opis kierunku

Kierunek Onkologia na Hull University umożliwi Ci zdobycie specjalizacji z zakresu leczenia pacjentów chorujących na nowotwory. Dowiesz się wszystkiego na temat nowoczesnych metod leczenia i wykrywania nowotworów.

Opis kierunku

Kierunek Studia kobiet i płci na Hull University to pierwszy taki kurs w Wielkiej Brytanii. Skupia się na zagadnieniach związanych z dyskryminacją kobiet i jest zatwierdzony przez Unię Europejską, dzięki czemu jego studenci mogą liczyć na dodatkowe pomoce finansowe i stypendia.

Opis kierunku

Myślisz o studiach w Wielkiej Brytanii lub Holandii? Masz pytania?

Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub bezpośrednio na nasz adres e-mail: info@globedu.pl lub zadzwoń do nas na: 795 045 573

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przygotujemy Ci indywidualny plan aplikacji na studia w UK lub studia w Holandii!
Z naszą bezpłatną pomocą nie ma przed Tobą rzeczy niemożliwych!


Masz pytania?

Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub bezpośrednio na nasz adres e-mail: info@globedu.pl

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przygotujemy Ci indywidualny plan aplikacji na studia w UK lub studia w Holandii!
Z naszą bezpłatną pomocą nie ma przed Tobą rzeczy niemożliwych!