fbpx
Coventry University

Coventry University - Kierunki studiów

Dostępne kierunki

Studia Licencjackie (124)

Kierunek Accountancy - Księgowość na Coventry University został pomyślany, aby zapewniać jak najlepsze przygotowanie do zawodu. Program jest przystosowany do wymagań brytyjskich organizacji zrzeszających księgowych, maksymalnie ułatwiając rozpoczęcie kariery zawodowej.

Opis kierunku

Kierunek Accounting and Finance - Księgowość i Finanse na Coventry University daje możliwość specjalizacji zarówno w księgowości, jak i finansach we wspólpracy z brytyjskimi organizacjami zrzeszającymi księgowych, ułatwiając pierwszy krok w budowaniu kariery.

Opis kierunku

Kierunek Adult Nursing - Pielegniarstwo na Coventry University przygotowuje na wyzwania pracy z dorosłymi pacjentami różnych kontekstach opieki medycznej.

Opis kierunku

Kierunek Advertising i Marketing - Reklama i Zarządzanie na Coventry University został pomyślany aby rozwijać umiejętności potrzebne w wielowymiarowym świecie reklamy i marketingu, dając ci możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia w globalnym maketingu i tworzeniu własnych kampanii.

Opis kierunku

Kierunek Analytical Chemistry and Forensic Science - Chemia Analityczna i Kryminalistyka na Coventry University nauczy cię, jak nowoczesne metody analityczne są stosowane w branżach takich jak farmaceutyka, analiza żywności czy ochrona środowiska, jak również w kryminalistyce.

Opis kierunku

Kierunek Architectural Technology - Technologia Budowlana na Coventry University poprzez multidyscyplinarne projekty uczyni z ciebie specjalistę w dziedzinie budownictwa.

Opis kierunku

Kierunek Architecture - Architektura na Coventry University jest innowacyjną odpowiedzia na wyzwania XXI wieku. W trakcie studiów zdobedziesz szeroką wiedzę z zakresu współczesnej architektury, i wykorzystasz ją w praktyce przy interdyscyplinarnych projektach współtworzonych przez studentów innych kierunków i uczelni.

Opis kierunku

Kierunek Automotive and Transport Design - Projektowanie dla Motoryzacji i Transportu na Coventry University jest uznawany przez brytyjski przemysł motoryzacyjny za wiodący kierunek w Wielkiej Brytanii. Przygotowuje do zawodu projektanta wszelkich pojazdów, a więc samochodów, motocykli, łodzi, jachtów, pojazdów budowlanych, a nawet pojazdów elektrycznych.

Opis kierunku

Kierunek Automotive Engineering - Inżynieria Samochodowa na Coventry University pomoże ci w zdoyciu wymarzonych kwalifikacji zawodowych. Mając do dyspozycji nowoczesne wyposażenie uczelni, wykwalifikowaną kadrę i powiązania z lokalnym przemysłem samochodowym zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności niezbędne w karierze inżyniera.

Opis kierunku

Kieruek Aviation - Lotnictwo na Coventry University da ci wiedzę i umiejętności potrzebne w dynamicznym świecie lotnisk i linii lotniczych. Poznasz tajniki transportu lotniczego i logistyki oraz rozwiniesz praktyczne umiejętności zarządzania w lotnictwie.

Opis kierunku

Kierunek Biological and Chemical Sciences - Biologia i Chemia na Coventry University jest odpoiedza na zacierające się granice między naukami ścisłymi, i daje studentóm wiedzę i umiejętności niezbędne w dzisiejszym multidyscyplinarnym środowisku naukowym.

Opis kierunku

Kierunek Biological and Forensic Sciences - Biologia i Kryminalistyka na Coventry University został pomyślany aby dawać wiedzę z zakresu biologii człowieka i zastosowania metod naukowych w dochodzeniach śledczych sądowych.

Opis kierunku

Kierunek Biomedical Science/Applied Biomedical Science - Nauki Biomedyczne/Stosowane Nauki Biomedyczne na Coventry University przygotowuje do kariery zawodowej w dziedzinach takich jak farmacja, biotechnologia, czy diagnostyka medyczna.

Opis kierunku

Kierunek Building Surveying - Inspekcja Budowlana na Covenrty University daje studentom ekspercką wiedzę w zakresie budowy, konserwacji i remontowania budynków. Jako inspektor budowlany masz do wyboru ścieżki kariery od konserwacji zabytkowych budynków do zarządzania wspólczesnymi budynkami użytkowymi.

Opis kierunku

Kierunek Business Administration - Zarządzanie Działalnością Gospodarczą na Coventry University oferuje wachlarz opcji umożliwiających dostosowanie studiów do indywidualnych potrzeb. W czasie studiów nacisk jest położony na rozwijanie umiejętności tworzenia strategii, budowania zespołu, przywództwa i pozyskiwania informacji.

Opis kierunku

Kierunek Business and Finance - Biznes i Finanse na Coventry University daje solidną wiedzę z zakresu finansów, a szerszy biznesowy kontekst umożliwia szeroki wachlarz specjalizacji.

Opis kierunku

Kierunek Business and Human Resources Management - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Coventry University da ci wiedzę i umiejętności niezbędne w zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Opis kierunku

Kierunek Business and Law - Prawo w Biznesie na Coventry University daje połączoną znajomość angielskiego prawa oraz zrozumienie biznesowych struktur i operacji, przygotowując do pracy w administracji i zarządzaniu w sektorze prawnym.

Opis kierunku

Kierunek Business and Marketing - Biznes i Marketing na Coventry University daje ci szeroką znajomość tematyki biznesowej, jak również bardziej węższą specjalizację w dziedzinie marketingu. W trakcie studiów poznasz między innymi zagadnienia marketingu cyfrowego, zarządzania zasobami ludzkimi czy łańcuchów zaopatrzeniowych.

Opis kierunku

Kierunek Business Economics - Ekonomia w Biznesie na Coventry University rozwija umiejętności potrzebne w dynamicznym srodowisku biznesowym, koncentrując się na bieżących zagadnieniach gospdarki brytyjskiej i światowej.

Opis kierunku

Kierunek Business Management - Zarządzanie na Coventry University kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności managerskich, dając wiedzę niezbędną do rozpoczęcia kariery w zarządzaniu. Od początku studiów zdobywasz ogólną wiedzę z zakresu zarządzania, zdobywając rozeznanie które pozwoli ci wybrać specjalizację odpowiednią dla ciebie na późniejszych latach studiów.

Opis kierunku

Kierunek Childhood and Youth Studies - Studia nad Dziećmi i Młodzieżą na Coventry University jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować z dziećmi i młodzieżą w różnych kontekstach, jak również dla osób chcących zdobyć bardziej ogólna wiedzę z tej dzedziny.

Opis kierunku

Kierunek Children and Young People Nursing - Pielęgniarstwo w Pracy z Dziećmi i Młodzieżą na Coventry University daje wiedzę i umiejętności potrzebne do troskliwej opieki nad dziećmi, młodzieżą, i ich rodzinami.

Opis kierunku

Kierunek Civil Engineering - Inżynieria Lądowa (BEng) na Coventry University da ci umiejętności projektowania, analizowania i wdrażania innowacyjnych i złożonych projektów inzynieryjnych.

Opis kierunku

Kierunek Civil Engineering - Inżynieria Lądowa (BSc) na Coventry University kładzie nacisk na zastosowanie teorii w praktyce inżynierskiej i zarządzaniu projektami, przygotowując do wejścia prosto w karierę zawodową.

Opis kierunku

Kierunek Combined Engineering - Inżynieria na Coventry University daje wiedzę i umiejętności umożliwiające zastosowanie nowoczesnych technologii do rozwiązywania problemów współczeności.

Opis kierunku

Kierunek Hardware and Software Engineering - Sprzęt i Oprogramowanie Komputerowe na Coventry University daje wszechstronne techniczne wykształcenie w zakresie opracowywania i konstruowania systemów komputerowych, oprogramowania i aplikacji, łacząc aspekty inzynierii informatycznej i projektowania oprogramowania.

Opis kierunku

Kierunek Computer Science - Informatyka na Coventry University wprowadzi cię do serca najnowszych technologii i nauczy cię najskuteczniejszych strategii rozwiązywania problemów.

Opis kierunku

Kierunek Computing - Technika Komputerowa na Coventry University skupia się na praktycznych zastosowaniach technologii komputerowej, dając umiejętności potrzebne w twojej przyszłej karierze.

Opis kierunku

Kierunek Construction Management - Zarządzanie Budową na Coventry University uczy łaczenia tradycyjnych umiejętności i nowoczesnych technologii, dając wszystkie umiejętności potrzebne, aby wybić się w tym wymagającym środowisku.

Opis kierunku

Kierunek Criminology - Kryminologia na Coventry University daje szeroką wiedzę o wymiarze sprawiedliwości, skupiając sie na przyczynach i sposobach radzenia sobie z przestępczością.

Opis kierunku

Kierunek Criminology and Psychology - Psychologia i Kryminologia na Coventry University obejmuje zagadnienia psychologii, nierówności społecznych, wiktymologii, karania oraz technik śleczych, dając ci praktyczą i teoretyczna wiedze o roli psychologii w ściganiu przestępstw.

Opis kierunku

Kierunek Dance - Taniec na Coventry University pozwoli ci na rozwijanie własnej drogi arystcznej poprzez naukę technik tanecznych, choreografii i historii tańca.

Opis kierunku

Kierunek Digital Marketing - Marketing Cyfrowy na Coventry University skupia się na rozwijaniu praktycznych umiejętności marketingu, komunikacji i technologii, przygotowując do pracy w dynamicznym świecie biznesu.

Opis kierunku

Kierunek Digital Media - Media Cyfrowe na Coventry University daje możlwość poznania kreatywnych możliwości jakie niosą ze sobą współczesne media, pozwalając na samodzielną pracę nad innowacyjnymi projektami.

Opis kierunku

Kierunek Disaster Management and Emergency Planing - Zarządzanie Kryzysowe i Planowanie w Sytuacjach Nadzwyczajnych na Coventry University łączy tradycyjne i nowatorskie metody nauczania aby w pełni przygotować cię na wyzwania w branży.

Opis kierunku

Kierunek Early Childhood Development and Learning - Pedagogika Przedszkolna na Coventry University daje wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne w pracy z dziećmi i ich rodzinami.

Opis kierunku

Kierunek Early Childhood Development and Learning - Pedagogika Przedszkolna na Coventry University (Foundation Year) jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują dodadkowego rocznego przygotowania przed rozpoczęciem studiów licencjackch z pedagogiki.

Opis kierunku

Kierunek Economics - Ekonomia na Coventry Univeristy da ci wiedzę z zakresu matematyki, informatyki i statystyki, aj również umiejętności podejmowania decyzji i analizy informacji.

Opis kierunku

Kierunek Electrical and Electronic Engineering - Inżynieria Elektryczna i Elektroniczna na Coventry University daje studentom dostęp do najnowszych osiągnięć technologicznych, kładąc nacisk na innowację i rozwijanie własnych projektów.

Opis kierunku

Kierunek Electornic Engineering - Inżynieria Elektroniczna na Coventry University przygotowuje do pracy inżyniera w swiecie, gdzie smartfony, komputery i inteligente systemy mają coraz większywpływ na codzienne życie.

Opis kierunku

Kierunek English - Anglistyka na Coventry University daje możliwośc wyboru specjalizacji w językoznastwie, literaturze angielskiej, lub połączonej.

Opis kierunku

Kierunek English and Creative Writing - Anglistyka i Creative Writing na Coventry University da ci wiedzę z zakresu literatury współczesnej oraz mechanizmów języka angielskiego, jak również umożliwi ci tworzenie własnych tekstów na potrzeby czasopism, internetu, teatru, radia, telewizji, kina, a także dla dzieci.

Opis kierunku

Kierunek English and Journalism - Anglistyka i Dziennikarstwo na Coventry University daje ci szansę poznania różnorodnych stylów i kontekstów literackich oraz warsztatu dziennikarza. Studenci mają też okazję zdobyć praktyczne doświadczenie produkując materiały dla różnych mediów.

Opis kierunku

Kierunek English and Teaching English as a Foreign Language - Nauczanie Angielskiego jako Języka Obcego na Coventry University daje ci wiedzę i doświadczenie, które możesz wykorzystać ucząc angielskiego na całym świecie.

Opis kierunku

Kierunek Enterprise and Entrepreneurship - Przedsiębioczość na Coventry University kładzie nacisk na nauke poprzez projekty, dając możliwość zdobycia przewdziwej wiedzy i praktycznego doświadczenia.

Opis kierunku

Kierunek European Business Management - Zarządzanie jest stworzony z myślą o karierze w zarządzaniu w przedsiębiorstwach Europejskich i międzynarodowych.

Opis kierunku

Kierunek Event Management - Zarządzanie Imprezami na Coventry University poprzez współpracę z firmami w branży rozwinie twoje umiejętności podejmowania decyzji, komunikacji, obsługi klienta, pracy zespołowej i przywództwa.

Opis kierunku

Kierunek Fashion - Moda na Coventry University daje studentom możliwość projektowania i tworzenia mody damskiej, męskiej i dziecięcej, jak również akcesoriów takich jak buty, torebki czy biżuteria, dając również umiejętności marketingowe i przygotowując do podjęcia pracy w branży modowej.

Opis kierunku

Kierunek Finance - Finanse na Coventry University łaczy teorię z praktyką, dając wiedzę niezbędną w dynamicznym swiecie finansów. Kadra z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i nacisk na praktyczne projekty zapewnią doskonałe przygotowanie do zawodu.

Opis kierunku

Kierunek Finance and Investment - Inwestycje i Finanse na Coventry University da ci wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, inwestycji, ekonomii, księgowości i marketingu. Umożliwia także zdobycie kwalifikacji zawodowych w trakcie studiów.

Opis kierunku

Kierunek Financial Economics - Ekonomia i Finanse na Coventry University kładzie nacisk na aktualne tematy ze światowych rynków, takie jak stopy procentowe, zarządzanie ryzykiem czy wpływ amerykańskiego kryzysu finansowego na resztę świata.

Opis kierunku

Kierunek Financial Services - Usługi Finansowe na Coventry University daje szeroką wiedzę z zakresu zarządzania i strategii w światowym sektorze usług finansowych. W trakcie studiów możliwe jst także zdobycie angielskich kwalifikacji zawodowych.

Opis kierunku

Kierunek Fine Art - Sztuki Piękne na Coventry University łaczy długą historie z nowoczesnością i oferuje kreatywne studia odzwierciedlające dynamiczny świat sztuki współczesnej. Nauczanie jest maksymalnie zindywidualizowane, aby umożliwić ci odnalezienie własnej drogi ekspresji.

Opis kierunku

Kierunek Fine Art and Illustration - Sztuki Piękne i Ilustracja na Coventry University został pomyślany, aby dawać wiedzę i umiejętności niezbędne w karierze ilustratora. Studenci poznają rozmaite techniki, takie jak rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, a także film i cyfrowe media, a nacisk jest zawsze położony na indywidualne pomysły i kreatywność.

Opis kierunku

Kierunek Food and Nutrition - Żywienie na Coventry University to zintegrowane studia łączące naukę o zdrowiu, żywieniu i żywności.

Opis kierunku

Kierunek Forensic Investigations - Kryminalistyka Śledcza na Coventry University skupia się na technikach dochodzeniowych, dając praktyczne umiejętności interpretowania i prezentowania dowodów w sprawach karnych i cywilnych.

Opis kierunku

Kierunek French - Francuski na Coventry University daje znajomość języka francuskiego i znajomość bieżących kwestii społecznych, politycznych i gospodarczych, pogłębione przez obowiązkowy rok nauki w kraju francuskojęzycznym.

Opis kierunku

Kierunek French and Business - Francuski w Biznesie na Coventry University jest elastycznym programem dającym ci znakomitą znajomość języka oraz wiedzę o historii, kulturze i gospodace Francji, jak również umiejętności managerskie, dzięki czemu dopasujesz program studiów do indywidualnych potrzeb.

Opis kierunku

Kierunek French and International Relations - Francuski i Stosunki Międzynarodowe na Coventry University to łączone studia dające pogłębioną znajomość języka francuskiego, jak również wiedzę o światowej polityce.

Opis kierunku

Kierunek French and Spanish - Francuski i Hiszpański na Coventry Universityrozwija umiejętności językowe i daje wiedzę o kulturze, historii, polityce i gospodarce obu krajów.

Opis kierunku

Kierunek Games Technology - Technologia Gier na Coventry University oferuje praktyczną naukę jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin informatyki, dając ci możliwość realizowania swoich kreatywnych pomysłów w najnowocześniejszej infrastrukturze uczelni.

Opis kierunku

Kierunek Geography and Natural Hazards - Geografia i Klęski Żywiołowe na Coventry University oferuje zintegrowane podejście do nauki o klęskach żywiołowych takich jak trzęsienia ziemi, tornada, tsunami, powodzie i pożary. Wykorzystując wiedzę z zakresu geologii, hydrologii i klimatologii nauczysz się stosować najnowsze technologe do analizowania naturalnych katastrof i przewidywania ich skutków

Opis kierunku

Kierunek Geography - Geografia (BA) na Coventry University bada relacje pomiędzy ludźmi, miejscami i środowiskiem naturalnym, dając ci pogłębione zrozumienie procesów takich jak globalizacja, rozwój czy kwestii nierówności społecznych.

Opis kierunku

Kierunek Geography - Geografia (BSc) na Coventry University bada dynamikę relacji ludzi z ich środowiskiem, dając nową perspektywę na kwestie zmiany klimatu, zrównaoważonego rozwoju i zanieczyszczenia.

Opis kierunku

Kierunek Graphic Design - Grafika na Coventry University da ci umiejętności pracy z drukiem, Internetem, filmem i multimediami oraz rozwinie twoją wyobraźnię i kreatywność, przygotowując cie do kariery grafika.

Opis kierunku

Kierunek History - Historia na Coventry University obejmuje naukę zagadnień takich jak wojny, rewolucje, ruchy społeczne i rozwój demokracji na świecie, umożliwiając zrozumienie współczesnego złożonego świata.

Opis kierunku

Kierunek History and Politics - Historia i Politologia na Coventry University to interdyscyplinarne studia łączące dwie uzupełniające się dyscypliny polityki i historii, dając pogłębione zrozumienie obu dziedzin.

Opis kierunku

Kierunek Human Biosciences - Biologia Człowieka na Coventry University daje pogłebione zrozumienie funkcjonowania ludzkiego organizmu na wielu poziomach. Studia rozwijają kompetencje naukowca i laboranta, a także dają możliwość zawężenia specjalizacji.

Opis kierunku

Kierunek Illustration and Graphics- Ilustracja i Grafika na Coventry University jest przeznaczony dla osób, które chcą przekształcić swój kreatywny potencjał w karierę zawodową. Zdobędziesz umiejętności z zakresu ilustracji, grafiki, animacji i mediów otwierające ci drzwi do międzynarodowej kariery.

Opis kierunku

Kierunek Illustration and Animation - Animacja i Ilustracja na Coventry University to ekscytujące połączenie nauki tworzenia ilustracji i animacji, które uczynią z ciebie secjalistę na tym polu.

Opis kierunku

Kierunek Information Technology Practitioner - Informatyka w Praktyce na Coventry University skupia sie na praktycznym zastosowaniu technologii informacyjnej w biznesie. Nauka obejmuje zagadnienia funkcjonalności nowoczesnych technologii w rzedsiębiorstwie, jak również elementy zarządzania, finansów i własności intelektualnej.

Opis kierunku

Kierunek Interior Design - Projektowanie Wnętrz na Coventry University przygotowuje do realizowania projektów dla obiektów mieszkalnych, sklepowych, wystawowych, jak również dla transportu i motoryzacji.

Opis kierunku

Kierunek International Business Management - Zarządzanie w Międzynarodowym Biznesie na Coventry University jest stworzony we współpracy z międzynarodowymi partnerami i obejmuje obowiązkowy rok nauki lub pracy za granicą.

Opis kierunku

Kierunek Disaster Management - Zarządzanie Kryzysowe na Coventry University nauczy się jak postępować w sytuacjach kryzysowych - jak przygotować się, reagować, naprawiać szkody i jak im zapobiegać, dając ci umiejętności planowania, organizacji oraz zarządzania.

Opis kierunku

Kierunek International Economics and Trade - Ekonomia i Handel Zagraniczny na Coventry University został pomyślany, aby uczyć stosowania zdobytej wiedzy ekonomicznej do rozumienia i przewidywania trendów w światowym handlu i polityce.

Opis kierunku

Kierunek International Fashion Management and Marketing - Zarządzanie i Marketing w Branży Modowej na Coventry University otworzy drzwi do kariery osobom, które interesuje moda i chcąpracowac w zarządach międzynarodowich firm odzieżowych.

Opis kierunku

Kierunek International Finance and Accounting - Międzynarodowe Finanse i Księgowość na Coventry University kładzie nacisk na naukę praktycznej strony finansów i rachunkowości, umożliwiając podjęcie pracy jako doardca finansowy, analityk czy w zarządzaniu finansami.

Opis kierunku

Kierunek International Hospitality and Tourism Management - Zarządzanie w Międzynarodowej Turystyce na Coventry University daje ci szansę rozwinięcia umiejętności potrzebnych do objęcia pozycji w zarządzaniu w wielokulturowym srodowisku.

Opis kierunku

Kierunek International Law - Prawo Międzynarodowe na Coventry University powstał, aby dawać wiedzę prawną o międzynarodowych transakcjach finansowych, kwestiach wojny i pokoju oraz odpowiedzialności państw, niezbędną w epoce globalizacji.

Opis kierunku

Kierunek International Relations - Stosunki Miedzynarodowe na Coventry University powtał we współpracy z międzynarodowymi ekspertami i obejmuje zagadnienia międzynarodowego bezpieczeństwa, nalizy poltyki zagranicznej oraz historii myśli politycznej, dając ci możliwość specjalizacji w wybranej dziedzinie.

Opis kierunku

Kierunek Journalism - Dziennikarstwo na Coventry University jest innowacyjnym programem przygotowującym do pracy w zmieniającym się świecie mediów, dając ci możliwość zdobycia doświadczenia w mediach tradycyjnych, internetowych i społecznościowych.

Opis kierunku

Kierunek Languages for International Business - Języki w Biznesie na Coventry University został pomyślany, aby przygotowywać ekspertów do pracy w dzisiejszym wielojęzycznym świecie biznesu. Twoim głównym językiem będzie francuski lub hiszpański, dodatkowo poznasz też specyfikę kulturową biznesu w Azji i na Bliskim Wschodzie, a także podstawy mandaryńskiego i arabskiego. W późniejszym czasie będziesz mógł rozwinąć jeden z tych języków, lub zacząć nowy, jak włoski, niemiecki czy japoński. Umiejętności językowe uzupełnisz o wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu.

Opis kierunku

Kierunek Law - Prawo na Coventry University zapewnia gruntowne prawnicze wykształcenie oraz rozwija umiejętności praktyczne które możesz wykorzystać w karierze tak w branży prawniczej, jak i poza nią.

Opis kierunku

Kierunek Law and Practice - Prawo w Praktyce na Coventry University obejmuje przede wszystkim prawo europejskie, prawo pracy i prawo handlowe, i otwiera ci drogę do zdobycia dalszych kwalifikacji zawodowych.

Opis kierunku

Kierunek Learning Disabilities Nursing - Pielęgniarswtwo w Pracy z Osobami Niepełnosprawnymi Intelektualnie na Coventry University przygotowuje cię do ważnej roli w opiece nad osobami z jednej z najbardziej wykluczonych grup społecznych, dając bogate możliwości zatrudnienia w służbie zdrowia i opiece społecznej.

Opis kierunku

Kierunek Management and Leadership - Zarządzanie i Przywództwo na Coventry University skupia się na zarządzaniu ludźmi i projektami, przygotowując cię do zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Opis kierunku

Kierunek Management and Professional Accounting - Zarządzanie i Księgowość na Coventry University obejmuje przedmioty z zakresu ubezpieczeń, podatków i zarządzania finansami, dając wiedzę i umiejętności potrzebne do zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Opis kierunku

Kierunek Manufacturing Engineering - Inżynieria Produkcji na Coventry University łączy teorię z jej praktycznymi zastosowaniami, dając umiejętności nawigowania w złożonym świecie produkcji.

Opis kierunku

Kierunek Marketing na Coventry University obejmuje tematy z zakresu reklamy, badań rynku, zachowań konsumenckich czy brandingu, wszechstronnie przygotowując do kariery w marketingu.

Opis kierunku

Kierunek Mathematisc and Physics - Matematyka i Fizyka na Coventry University uczy zastosowania najnowszych osiągnięć matematyki w dziedzinach takich jak astrofizyka, elektryczność czy magnetyzm, przygotowując do pracy w tak różnorodnych dziedzinach jak księgowość, analityka systemów informatycznych czy wzornictwo przemysłowe.

Opis kierunku

Kierunek Mechanical Engineering - Mechanika na Coventry University daje wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne w wielu dziedzinach przemysłu.

Opis kierunku

Kierunek Media and Communications - Media i Komunikacja na Coventry University skupia sie na nowych mediach otwartych, mobilnych i społecznościowych, jak również na dynamicznie zmieniających się mediach tradycyjnych, dając możliwość wyboru wielu ścieżek kariery.

Opis kierunku

Kierunek Media Production - Produkcja Medialna na Coventry University nauczy cię tworzyć innowacyjne projekty medialne oraz promować swoją pracę w branży.

Opis kierunku

Kierunek Medical and Pharmacological Sciences - Nauki Medyczne i Farmakologicznena Coventry University daje solidne wykształcenie w zakresie technik diagnostycznych, biologii ciała człowieka i produkcji leków.

Opis kierunku

Kierunek Mental Health Nursing - Pielęgniarstwo w Ośrodkach Zdrowia Psychicznego na Coventry University daje umiejętności i wiedze potrzebne w opiece nad pacjentami ośrodków zdrowia psychicznego i ich rodzinami.

Opis kierunku

Kierunek Midwifery - Położnictwo na Coventry University to innowacyjny kierunek, na którym pod opieka doświadczonych położnych zdobędziesz doświadczenie umozliwiające ci praktykowanie zawodu na całym świecie.

Opis kierunku

Kierunek Motorsport Engineering - Inżynieria Sportów Samochodowych na Coventry University jest tworzony we współpracy z brytyjskim przemysłem aby zapewnić stdentom dostęp do najnowszych technologii i i ch zastosowania w sportach samochodowych.

Opis kierunku

Kierunek Multimedia Computing - Technologie Multimedialne na Coventry University da ci umiejętności wykorzystania najnowszych technologii i projektowania aplikacji na smartfony, dynamicznych treści internetowych oraz animacji.

Opis kierunku

Kierunek Music - Muzyka na Coventry University kształci wszechstronnych muzyków potrafiących zarówno komponować, jak i wyknoywać muzykę w różnych życiowych sytuacjach. W trakcie studiów zdobędziesz też umiejętności managerskie, oganizacyne i realizatorskie.

Opis kierunku

Kierunek Music Technology - Technologia Muzyczna na Coventry University uczy tworzenia i nagrywania dźwięku i muzyki poprzez współpracę z zawodowymi muzykami, kompozytorami i producentami.

Opis kierunku

Kierunek Occupational Therapy - Terapia Zajęciowa na Coventry University przygotowuje do samodzielnej pracy z ludźmi z wielu środowisk w różnorodnych kontekstach, rozwijając twoje umiejętności komunikacji, przedsiębiorczości i interwencji terapeutycznych.

Opis kierunku

Kierunek Oil, Gas and Energy Management - Zarządzanie w Przemyśle Energetycznym na Coventry University powstał, aby uczyć o procesch, zagrożeniach i możliwościach w światowym sektorze energetycznym, przygotowując do podjęcia pracy w zarządach międzynarodowych konernów energetycznych i agencjach rządowych.

Opis kierunku

Kierunek Photography - Fotografia na Coventry University jest tworzony przy współpracy zawodowych fotografów, redaktorów i kuratorów sztuki, aby pomóc rozwijac twoją kreatywność i profesjonalizm.

Opis kierunku

Kierunek Physiotherapy - Fizjoterapia na Coventry University kładzie nacisk na indywidualny rozwój umiejętności praktycznych, analitycznych i interpersonalnych.

Opis kierunku

Kierunek Policing - Porządek Publiczny na Coventry University nauczy cię o źródłach i definicjach przestępczości oraz sposobach działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Opis kierunku

Kierunek Politics - Politologia na Coventry University jest nowoczesnym, ekscytuącym programem podejmującym wiele bieżących kwestii politycznych, pomagając ci zrozumieć współczesny świat.

Opis kierunku

Kierunek Product Design - Wzornictwo na Coventry University daje stdentom możliwość tworzeia, odkrywania i rozwoju w eksytującym środowisku pod okiem kadry o bogatym doświadczeniu w projektowaniu i nauczaniu.

Opis kierunku

Kierunek Psychology - Psychologia na Coventry University daje wszechstronną wiedzę o teoriach i metodach badawczych stosowanych w psychologii z uwzględnieniem różnorodnych perspektyw.

Opis kierunku

Kierunek Public Health and Community Studies - Zdrowie Publiczne i Społeczeństwo na Coventry University został pomyślany aby rozwijać umiejętności pracy z osobami, grupami i agencjami w celach promocji zdrowia.

Opis kierunku

Kierunek Quantity Surveing and Commercial Management - Kontrola Kosztów Budowy na Coventry University uczy łaczenia tradycyjnych umiejętności i nowoczesnych technologii, dając wszystkie umiejętności potrzebne, aby wybić się w tym wymagającym środowisku.

Opis kierunku

Kierunek Social Work - Praca Socjalna na Coventry University jest odpowiedzią na wyzwania nowoczesnego modelu pracy socjalnej, stawiając przede wszystkim na umiejętności praktyczne i samodzielne badania naukowe.

Opis kierunku

Kierunek Sociology - Socjologia na Coventry University łączy ugruntowane teorie i nowoczesne podejścia, dając ci wiedzę, którą możesz wykorzystać w wybranej ścieżce kariery.

Opis kierunku

Kierunek Sociology and Criminology - Socjologia i Kryminologia na Coventry University nauczy cię nie dawać wiary uprzedzeniom i rozwinie twoje zdolności analityczne, dając ci szeroką wiedzę o teoriach i metodach badawczych.

Opis kierunku

Kierunek Spanish - Hiszpański na Coventry University daje znajomość języka hiszpańskiego i znajomość bieżących kwestii społecznych, politycznych i gospodarczych, pogłębione przez obowiązkowy rok nauki w kraju hiszpańskojęzycznym.

Opis kierunku

Kierunek Sport and Exercise Science - Nauki o Sporcie na Coventry University jest praktycznym programem na którym uczysz się na prawdziwych przypadkach, popierając się wiedzą zdobytą podczas zajęć w laboratoriach.

Opis kierunku

Kierunek Sport Psychology - Psychologia Sportu na Coventry University wprowadzi cię w zagadnienia ludzkich myśli, uczuć i zachowań w kontekscie aktywności fizycznych, ucząc cię jak pomagać optymalizować osiągi sporowców.

Opis kierunku

Kierunek Sport Management - Zarządzanie w Sporcie na Coventry University rozwija wiedzę i umiejętności managerskie ze szczególnym uwzględnieneim kontekstu sportowego, dając ci mozliwość obcowania z branżą od pierwszego dnia na uczelni.

Opis kierunku

Kierunek Sport Marketing - Marketing w Sporcie na Coventry University daje ci głęboką wiedzę o branży sportowej, rozwijając jednocześnie twoje zdolności marketingowe i managerskie.

Opis kierunku

Kierunek Sports Therapy - Terapia Sportowa na Coventry University da ci specjalistyczne umiejętności potrzebne do pracy przy zapobieganiu kontuzjom i przywracania optymalnej sprawności sportowcom.

Opis kierunku

Kierunek Strategic Sales and Marketing - Sprzedaż Strategiczna i Marketing na Coventry University daje praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania sprzedażą i marketingiem, ze szczególnym naciskiem na pracę w środowisku międzynarodowym.

Opis kierunku

Kierunek Strategic Tourism and Hospitalty Management - Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Coventry University skupia się na strategicznych aspektach branży, przygotowując cię do zmierzenia się z wyzwaniami w twojej wybranej karierze.

Opis kierunku

Kierunek Theatre and Applied Practice - Teatr Stosowany jest przeznaczony dla osob, które chcą łączyć aktorstwo z nauczaniem lub pracą społeczną. Podczas praktycznych zajęć nauczysz się tworzenia teatru dla i z osobami z wykluczanych społeczności oraz w różnych kontekstach edukacyjnych.

Opis kierunku

Kierunek Theatre and Professional Practice - Aktostwo Teatralne został pomyślany, aby dawać wiedzę i doświadzenie potrzebne w świecie teatru. Nacisk jest połozony na praktykę, umożliwiając ci znalezienie własnej drogi artystycznej.

Opis kierunku

Studia Magisterskie (124)

Kierunek Komunikacja, media i kulturoznawstwo na Coventry University to ekscytujący program, który skupia się na zrozumieniu mediów i ich wpływów na dzisiejszy świat, szczególnie na komunikację, społeczeństwo i kulturę. O przyjęcie się na ten kierunek mogą ubiegać się absolwenci rozmaitych studiów humanistycznych.

Opis kierunku

Kierunek Pisarstwo naukowe na Coventry University oferuje nowy rodzaj kwalifikacji i przeznaczony jest dla absolwentów i profesjonalistów zainteresowanych nauką, badaniem i nauczaniem pisarstwa.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie w rachunkowości i finansach na Coventry University to propozycja dla osób, które chcą specjalizować się w pracy w sektorach finansowych i księgowości.

Opis kierunku

Kierunek Zaawansowane praktyki kliniczne na Coventry University powstał z myślą o pracownikach słuzby zdrowia, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę i kompetencje. Dzięki ukończeniu go możliwe bedzie uzyskanie tytułu "Advanced Practitioner".

Opis kierunku

Kierunek Zaawansowana informatyka na Coventry university pozwoli Ci zdobyć dalsze, specjalistyczne wykształcenie informatyczne. Zagadnienia obejmują tematy takie jak przetwarzanie bez granic (przetwarzanie rozpowszechnione) czy obliczenia rozproszone.

Opis kierunku

Kierunek Praktyka fizjoterapeutyczna na Coventry University skupia się na klinicznych zagadnieniach fizjoterapii i powstał z myślą o osobach, które posiadają fizjoteraputyczne wykształcenie i zależy im na poszerzeniu swojej wiedzy i perspektyw zawodowych.

Opis kierunku

Kierunek Reklama i marketing na Coventry University skupia się na relacjach między przedsiębiorstwem i jej produktem a klientem. Dzięki temu programowi lepiej zrozumiesz aspekty komunikacji w marketingu oraz znaczenie dobrego przekazu. Studenci będą mieli okazję pracować nad prawdziwymi zleceniami i projektami w trakcie studiów.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria lotnicza na Coventry University rozwinie Twoją wiedzę na temat inżynierii lotniczej i jej głównych zastosowań. Szczególną uwagę przywiązuje sie tutaj do zaawansowanych materiałów stosowanych w lotnicwie, metod i technik eksperymentalnych, dynakimi płynów, strukturalnej analizy i symulacji, dynamiki lotu i zaawansowanych systemów lotniczych, szczególnie UAV.

Opis kierunku

Kierunek Agroekologia i bezpieczna żywność na Coventry University da Ci okazję rozpocząć karierę w przemyśle żywnościowym, który stanowi bardzo ważną gałąź gospodarki każdego kraju. Zagadnienia obejmują produkcję żywności i zarządzanie nią, zmiany klimatyczne i ich wpływ na ekonomię i środowisko czy systemy rolnicze.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie ruchem lotniczym na Coventry University pozwoli Ci się wyspecjalizować w zagadnieniach związanych z transportem lotniczym i zarządzaniem nim. Całość jest zrealizowana bardzo praktycznie.

Opis kierunku

Kierunek Psychologia stosowana na Coventry University pozwoli Ci studiować wszystkie aspekty psychologii i sam wybierzesz w jakiej dziedzinie chcesz się spechalizować: edukacji, psychologii dziecięcej, klinicznej czy rozwojowej. Na studentów czeka możliwość odbycia krótkiego, profesjonalnego stażu w trakcie studiów.

Opis kierunku

Kierunek Marketing sportowy na Coventry University powstał głównie dla absolwentów kierunków związanych z marketingiem bądź sportem. Zapewnia specjalistyczny trening i kwalifikacje dla osób, które pragną zajmować się marketingiem w świecie sportu.

Opis kierunku

Kierunek Projektowanie motoryzacyjne na Coventry University to wyspecjalizoany program dla osób, które chcą zajmować się projektowaniem samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli i innych pojazdów. Duży nacisk kładziony jest tutaj na CAD - projektowanie wspomagane komputerowo.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria motoryzacyjna na Coventry University pozwoli Ci się wyspecjalizować w tej dziedzinie, dzięki czemu łatwiej zdobędziesz wyższe stanowiska w przemyśle motoryzacyjnym, np. przy produkcji motocyklów, samochodów osobowych czy ciężarowych.

Opis kierunku

Kierunek Dziennikarstwo motoryzacyjne przeznaczony jest głównie dla absolwentów kierunków dziennikarskich i umożliwi Ci wyspecjalizowanie się w mediach i przemyśle motoryzacyjnym.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie lotami na Coventry University powstał we współpracy z Emirates Aviation University. Absolwenci tego kierunku uzyskają podwójny dyplom MBA (Master in Business Administration) od tych dwóch instytucji.

Opis kierunku

Kierunek Bankowość i finanse na Coventry University jest idealnym wyborem dla tych, którzy rozważają rozpoczęcie kariery w szybko rozwijającym się sektorze bankowym i finansowym. Kurs pozwoli na uzyskanie głębszego zrozumienia dzisiejszej bankowości i rozwoju finansowów z perspektywy globalnej i korporacji.

Opis kierunku

Kierunek Nauki biomedyczne na Coventry University zapewni Ci szczegółową wiedzę i kwalifikacje z zakresu nowoczesnej medycyny, w tym diagnozowania chorób, monitorowania leczenia i badania mechanizmów patogenów i chorób. Studenci będą mieli okazję skupić się na zagadnieniach związanych z transfuzją krwi, biochemią kliniczną, immunologią czy zakażeniami.

Opis kierunku

Kierunek Biotechnologia na Coventry University skupia się na zagadnieniach związanych z genetyką, DNA, opracowywaniem leków, przeciwciałach, biologii molekularnej oraz stosowaniu biotechnologii w diagnozowaniu i leczeniu chorób.

Opis kierunku

Program Analityka biznesowa na Coventry University to kierunek na pograniczu nauk ścisłych i biznesowych. Powstał z myślą o rozwinieciu praktycznych umiejętności analitycznych, tak bardzo potrzebnych w dzisiejszym biznesie pełnym dużej ilości danych i zmiennych.

Opis kierunku

Kierunek Psychologia biznesu i organizacji na Coventry University pozwoli Ci zrozumieć psychologię w odniesieniu do biznesu, tj. zachowania konsumentów, problemy związane z globalizacją, zaangażowanie pracowników i ich motywacje i wiele więcej. Kierunek akredytowany przez Assocation of Business Psychology.

Opis kierunku

Kierunek Coaching kariery na Coventry University powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie wśród m.in. pracowników dużych korporacji i przedsiębiorsw, którzy chcą zarządzać swoją karierą bardziej efektywnie.

Opis kierunku

Kierunek Coaching kariery na Coventry University powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie wśród m.in. pracowników dużych korporacji i przedsiębiorstw, którzy chcą zarządzać swoją karierą bardziej efektywnie.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria strukturalna i lądowa na Coventry University przeznaczony jest głównie dla osób, które ukończyły kierunki związane z budownictwem i inżynierią lądową, a także technologią architektoniczną. Główną wagę przykłada się tutaj do zagadnień związanych z projektowaniem, modelowaniem i zaawansowaną analizą.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria lądowa na Coventry University zaprojektowany został z myślą zarówno o osobach pracujących w sektorach budownictwa i inżynierii lądowej, jak i studentach, którym zależy na dalszym rozwoju i edukacji. Program powstał we współpracy z przedsiębiorstwami zajmującymi się inżynierią lądową.

Opis kierunku

Kierunek Teatr na Coventry University jest otwarty dla wielu studentów, włączając w to osoby specjalizujące się w reżyserii, scenariuszu, tańcu, aktorstwie, komponowaniu muzyki itp. Uzyskasz profesjonalne kwalifikacje pozwalające na pracę w Europie, Australii, Azji i Północnej Ameryce.

Opis kierunku

Kierunek Nauki komputerowe na Coventry University będzie świetnym rozwiązaniem jeżeli pracowałeś w przemyśle komputerowym lub kończyłeś studia informatyczne i zależy Ci na dalszym rozwoju, który umożliwi Ci pracę na lepszych stanowiskach.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie budową na Coventry University skupia się wokół zagadnień związanych z przemysłem budowlanym. Skierowany jest dla osób, które chcą zwiększyć swoje możliwości zatrudnienia i posiadają wykształcenie związane z budownictwiem, technologią achitektury, inżynierią czy kosztorysowaniem.

Opis kierunku

Kierunek Budownictwo - zarządzanie i kosztorysowanie na Coventry University przeznaczony jest dla osób ze swieżym wykształceniem licencjackim oraz średnio doświadczonych. Zapewni Ci kompleksowe wykształcenie w zakresie nadzorowania budowy różnych obiektów oraz możliwość pracy w wielu obszarach, od technologii achitekturalnej po inżynierię lądową.

Opis kierunku

Kierunek Sztuka współczesna na Coventry University pozwoli Ci się rozwinąć jeszcze bardziej w różnych nurtach sztuki współczesnej, w tym m.in. w sztuce cyfrowej. Tematy obejmują m.in. malowanie, sztukę na żywo, rysunek, rzęźbę, fotografię, wideo i wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria systemów sterowania na Coventry University obejmuje wszystkie główne aspekty inżynierii systemów automatycznego sterowania, począwszy od klasycznej konstrukcji systemu sterowania do inteligentnych systemów, w tym wprowadzenie do sztucznych sieci neuronowych i obliczeń ewolucyjnych.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie cyberbezpieczeństwem na Coventry University przeznaczony jest zarówno dla osób, które studiowały przedmioty z zakresu nauki, technologii, matematyki i inżynierii, jak i również dla tych, którzy mieli na studiach do czynienia z biznesem i zarządzaniem.

Opis kierunku

Kierunek Nauka o danych i inteligencja obliczeniowa na Coventry University pozwoli Ci nabyć wiedzę, umiejętności i doświadczenie wymagane do analizy, interpretacji i wizualizacji złożonych danych o dużym rozmiarze z różnych źródeł.

Opis kierunku

Kierunek Transport i projektowanie na Coventry University pozwoli Ci studiować specjalistyczne zagadnienia związane z przemysłowym projektowaniem transportu. Jeśli studiowałeś na kierunku związanym z motoryzacją, transportem, inżynierią, projektowaniem czy logistyką - to może być idealna propozycja dla Ciebie.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie i projektowanie na Coventry University powstał z myślą o osobach, które chcą pracować na kierowniczych stanowiskach w przemysłach zajmujących się projektowaniem.

Opis kierunku

Kierunek Marketing cyfrowy na Coventry University wyposaży Cię w wiedzę na temat nowych technologii, głównie cyfrowych, dzięki którym możliwe jest efektywniejsze dotarcie do konsumentów. Wiele organizacji i firm poszukuje osób, które posiadają aktualną wiedzę i umiejętności do rozwijania twórczych rozwiązań marketingowych w świecie cyfrowym.

Opis kierunku

Kierunek Dyplomacja, prawo i zmiany globalne na Coventry University skupia się na dwóch głównych zagadnieniach: dyplomacji i stosunków międzynarodowych oraz na prawie międzynarodowym w dzisiejszym świecie. Świetnie przygotuje Cię do pracy m.in. w dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, pozarządowych czy w biznesie międzynarodowym.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie kryzysowe na Coventry University zapewni Ci przyszłościowe wykształcenie, szczególnie w okresie gdy globalne ocieplenie staje się najważniejszym tematem dla wielu państw na świecie. Absolwenci tego kierunku są bardzo pożądani na rynku pracy, zarówno przez organizacje rządowe, pozarządowe jak i sektory prywatne.

Opis kierunku

Kierunek Polityka gospodarcza i handel międzynarodowy na Coventry University skupia się na zastosowaniu zasad ekonomii do analizy praktycznych problemów i efektywności gospodarki. Kurs ma na celu pomóc w rozwoju wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych ekonomistów z zakresem umiejętności analitycznych i technicznych.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria elektryczna i elektroniczna na Coventry University skupia się głównie na elektrycznych systemach zasilania, robotyce, czujnikach i sensorach elektrycznych, przetwarzaniu sygnału i systemach cyfrowych VHDL.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria elektroniczna na Coventry University to propozycja dla osób, które posiadają wykształcenie licencjackie z zakresu inżynierii elektronicznej. Umożliwi Ci dalsze zdobywanie wiedzy i kształcenie się m.in. w zakresie matematyki, sensorów, mikroleketroniki czy projektowania systemów cyfrowych.

Opis kierunku

Kierunek Mikroelektronika wbudowana i systemy bezprzewodowe na Coventry University to specjalistyczny kierunek ścisły, który zapewni Ci wykształcenie i wiedzę pozwalające na pracę w rozwijającym się dziale mikroelektroniki i systemów bezprzewodowych. Program przeznaczony dla osób, które ukończyły kierunki informatyczne lub związane z inżynierią elektroniczną i elektryczną.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria i zarządzanie na Coventry University pozwoli Ci rozwinąć w sobie umiejętności przywódcze i zarządzania projektami, dzięki czemu będziesz mógł łatwiej otrzymać pracę na wyższych stanowiskach. Program przeznaczony dla absolwentów większości inżynieryjnych kierunków.

Opis kierunku

Kierunek Biznes i inżynieria - zarządzanie na Coventry University to doskonały wybór dla osób, które pragną sprawować kierownicze stanowiska w sektorze inżynieryjnym. Jeżeli uzyskałeś wykształcenie inżynierskie i pragniesz piąć się w górę po szczeblach kariery - powinieneś wybrać ten kierunek.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria - zarządzanie projektami na Coventry University będzie świetnym uzupełnieniem każdych studiów inżynieryjskich. Poznasz techniki i narzędzia potrzebne do pracy przy zarządzaniu projektami, dzięki czemu łatwiej dostaniesz się na stanowiska kierownicze.

Opis kierunku

Kierunek Nauczanie języka angielskiego i lingwistyka stosowana na Coventry University zapewnia rozwój zawodowegy nauczycielom języka angielskiego, skupia się na teorii i praktyce nauczania go w różnych kontekstach, w oparciu o innowacyjne badania przeprowadzone przez członków Szkoły Humanistycznej, która obejmuje Mobile Assisted Language Learning (MALL), językoznawstwo korpusowe i język angielski akademicki.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie środowiskowe na Coventry University w znacznym stopniu pomoże Ci rozpocząć karierę m.in. w organizacjach rządowych, komercyjnych, niezależnych organizacjach środowiskowych, uniwersytetach czy w instytutach badawczych.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowa turystyka i zarządzanie na Coventry University to doskonała okazja by uzyskać przyszłościowe wykształcenie - szacuje się, że do 2020 roku sektor turystyczny zostanie jedną z największych gałęzi światowej ekonomii. Ciągle obserwuje się zapotrzebowanie na rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników, którzy są w stanie odnaleźć się w tym sektorze.

Opis kierunku

Kierunek Finanse na Coventry University zapewni Ci specjalistyczną wiedzę i umiejętności finansowe, od strategii finansowej po sprawowanie funkcji kierowniczych. Nacisk kładzie się tutaj na praktycznym zastosowaniu finansowych teorii, pojęć i zasad.

Opis kierunku

Kierunek Informatyka sądowa na Coventry University przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kierunek związany z informatyką bądź kryminologią.

Opis kierunku

Kierunek Psychologia sądowa na Coventry University jest akredytowany przez British Psychological Society, a jego absolwenci mogą się ubiegać o członkowstwo w UK Health & Care Professions Council (HCPC). Program skierowany dla osób z wykształceniem z zakresu psychologii lub kryminologii.

Opis kierunku

Kierunek Psychologia sądowa i przestępczość na Coventry University trwa trzy lata - dostępny jest tylko w formacie part-time, a wiele zajęć odbywa się online. To oznacza, że kierunek łatwo pogodzisz z pracą.

Opis kierunku

Kierunek Biznes międzynarodowy na Coventry University pozwoli Ci zdobyć wyższe stanowiska w firmach i przedsiębiorstwach o globalnym zasięgu. Będzie to także świetnym uzupełnieniem studiów licencjackich, np. z zakresu biznesu czy handlu.

Opis kierunku

Kierunek Globalne zarządzanie energią i zrównoważony rozwój na Coventry University pozwoli Ci uzyskać dyplom MBA - Master in Business, co oznacza że duży nacisk kładziony jest tutaj nie tylko na zagadnienia ekologiczne i środowiskowe, ale także biznesowe i na zarządzanie.

Opis kierunku

Kierunek Przedsiębiorczość międzynarodowa na Coventry University powstał głównie z myślą o osobach, które próbują założyć własną firmę. Możesz na niego aplikować jeśli jesteś świeżo po studiach związanych z biznesem, pracujesz w dużej firmie bądź chcesz założyć własną działalność.

Opis kierunku

Kierunek Finanse międzynarodowe na Coventry University umożliwi Ci zdobycie doświadczenia i umiejętności wymaganych od pracowników przez globalne instytucje finansowej.

Opis kierunku

Program Międzynarodowe usługi finansowe na Coventry University odbywa się w londyńskim kampusie uczelni Coventry - nie ma lepszego miasta na wyspecjalizowanie się w tej dziedzinie. W większości nauka skupia się na tematach związanych z finansami oraz z zarządzaniem.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowy handel i finanse na Coventry University stworzony został z myślą o osobach, które szczególnie mocno interesują się obrotem finansowym w zintegrowanych rynkach finansowych.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowe zarządzanie opieką zdrowotną na Coventry University pozwoli Ci rozwinąć swoją karierę w słuzbie zdrowa, opiece społecznej i organizacjach pozarządowych. Dzięki niemu łatwiej uzyskasz stanowiska kierownicze.

Opis kierunku

Zwiększenie dostępu ludzi do podstawowych usług, takich jak woda, kanalizacja, schronienie, energetyka czy transport pozostaje znaczącym wyzwaniem globalnym. Kierunek Międzynarodowa inżynieria humanitarna na Coventry University pozwoli Ci specjalizować się w tego typu pracach.

Opis kierunku

Kierunek Dziennikarstwo międzynarodowe na Coventry University obejmuje wszystkie ważne aspekty dziennikarstwa, od kwestii prawnych, przeprowadzania wywiadów, po umiejętności internetowe i pracę w mediach - prasie, telewizji, radiu, internecie.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowa logistyka na Coventry University będzie świetnym uzupełnieniem licencjackich studiów związanych z logistyką. Bliska współpraca uczelni z przemysłem logistycznym ułatwi Ci edukację i sprawi, że Twoja studia będą bardziej wartościowe i praktyczne.

Opis kierunku

Kierunek Grafika na Coventry University to nie tylko szansa na udoskonalenie swojego portfolio, ale także lepsze zrozumienie kwestii związanych z projektowaniem graficznym, grafiką i jej zastosowaniem w różnych dziedzinach. Poza nauką teorii bardzo duzy nacisk kładzie się na praktykę.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie opieką zdrowotną na Coventry University skupia się na zarządzaniu usługami opieki zdrowotnej i społecznej w szpitalach i powiązanych z nimi placówkach słuzby zdrowia.

Opis kierunku

Kierunek Psychologia zdrowia na Coventry University pozwoli CI dogłębnie zbadać wpływ zjawisk psychicznych na ogólny stań jednostki i społeczeństwa, a także wpływ zdrowia na stan psychiczny. Kierunek dostępny zarówno w firmie full-time, jak i również part-time.

Opis kierunku

Kierunek Hortiterapia (terapia ogrodnicza) na Coventry University powstał z myślą o osobach, które pracują w ogrodnictwie bądź też są z wykształcenia terapeutami i chcieliby dalej rozwijać swoją wiedzę i kwalifikacje.

Opis kierunku

Kierunek Zdrowie na Coventry University skupia się na rozwinięciu wiedzy studentów na temat opeki zdrowotnej i społecznej. Jeśli pracujesz w tych sektorach - pogram ten umożliwi Ci dalszy rozwój zawodowy.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria autostrad i transportu na Coventry University powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby rozwoju infrastruktury transportowej. Głównie skierowany jest do osób, które ukończyły inżynierię lądową lub jej odpowiednik.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi na Coventry University pozwoli Ci się lepiej wyspecjalizować w kwestiach motywacji i zarządzania ludźmi w dużych firmach i korporacjach. Wraz ze wzrostem znaczenia technologii w biznesie i globalizacją osoby o takim wykształceniu mają coraz większe znaczenie.

Opis kierunku

Kierunek Animacja i ilustratorstwo na Coventry University pozwoli Ci znacznie ulepszyć swoje portfolio oraz poszerzyć wiedzę i umiejętności praktyczne. Sukces w tej dziedzinie zależy m.in. od zrozumienia konieczności dostosowania się do potrzeb rynku, własnej motywacji i niezależności twórczej.

Opis kierunku

Kierunek Wzornictwo przemysłowe na Coventry University nauczy Cię szczegółów m.in. brandingu, czynników społecznych, zarządzania, innowacji, technologii i czynników międzynarodowych we wzornictwie.

Opis kierunku

Kierunek Technologia informacyjna na Coventry University to idealna opcja dla tych, którzy chcą rozwijać kompetencje zawodowe i techniczne w zakresie technologii informatycznych. Kierunek zajmuje się także aktualnymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem informacji oraz zarządzaniem systemami informatycznymi w organizacjach biznesowych.

Opis kierunku

Kierunek Architektura wnętrz na Coventry University przeznaczony jest dla osób, które mają już wykształcenie w zakresie wystroju wnętrz lub projektowaniu, lecz chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć bardziej specjalistyczne wykształcenie.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowa ekonomia i biznes na Coventry University przeznaczony jest dla absolwentów kierunków ekonomicznych i biznesowych, a także stosunków międzynarodowych i polityki. Wybierając go zgłębisz swoją wiedzę na temat gospodarki, handlu, ekonomii i biznesu na całym świecie, a także światowych problemów w tych kwestiach.

Opis kierunku

Kierunek Prawo w międzynarodowym biznesie na Coventry University powstał z myślą o studentach, którzy ukończyli kierunki prawnicze, biznesowe, ekonimiczne czy z zakresu zarządzania i administracji. W głównej mierze zajmuje się zagadnieniami handlu międzynarodowego oraz prawa regulującego ten handel w tym sprzedaż, własność intelektualną czy ład korporacyjny.

Opis kierunku

Obecne środowisko biznesowe można określić jako w pełni międzynarodowe, z łańcuchami dostaw i dystrybucji rozciągającymi się na całym świecie. Kierunek Międzynarodowy biznes i logistyka na Coventry University da Ci szansę pracy na wysokim stanowisku w tej dziedzinie.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowe zarządzanie w biznesie na Coventry University dostępny jest dla wielu osób. Aby dostać się nie musisz koniecznie mieć na swoim końcie ukończonych studiów licencjackich w zakresie biznesu i zarządzania - wszystkie potrzebne umiejętności z tej dziedziny nabędziesz na tym kursie.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowa turystyka i zarządzanie na Coventry University to doskonała okazja by uzyskać przyszłościowe wykształcenie - szacuje się, że do 2020 roku sektor turystyczny zostanie jedną z największych gałęzi światowej ekonomii. Ciągle obserwuje się zapotrzebowanie na rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników, którzy są w stanie odnaleźć się w tym sektorze.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowe zarządzanie modą na Coventry University rozwinie w Tobie umiejętności zarządzania i kierowania zespołem ludzi. Będzie to doskonała opcja jeśli kończyłeś studia licencjackie z zakresu mody i chciałbyś rozwinąć się zawodowo.

Opis kierunku

Kierunek Media XXI wieku na Coventry University skupia się na mediach i produkcji medialnej w XXI wieku, włączając w to jej aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i etyczne. Będzie to swietne uzupełnienie np. studiów dziennikarskich czy telewizyjnych.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi w Coventry University stawia większy nacisk na aspekty międzynarodowe w biznesie i w zarządzaniu siłami ludzkimi w organizacjach i przedsiębiorstwach o zasięgu globalnym.

Opis kierunku

Kierunek Prawo międzynarodowe na Coventry University pozwoli Ci uzyskać zawód, który ma zastosowanie w biznesie, rządzie, polityce. Przeznaczony jest głównie dla absolwentów kierunków prawniczych.

Opis kierunku

Kierunek Międzynarodowy marketing na Coventry University pomoże Ci zrozumieć ekonomiczne, społeczne, technologiczne i geopolityczne zmiany, które aktualnie zachodzą w środowisku międzynarodowego biznesu i marketingu.

Opis kierunku

Kierunek Marketing i zarządzanie na Coventry University to propozycja dla osób, które ukończyły studia licencjackie w zakresie biznesu, zarządzania lub marketingu, a także dla tych, którzy pracują już w tej branży kilka lat i pragną rozwinąć swą wiedzę by poszerzyć swoje możliwości zawodowe.

Opis kierunku

Kierunek Stosunki międzynarodowe na Coventry University przeznaczony jest dla absolwentów kierunków politycznych, ekonomicznych czy biznesowych. Pozwoli Ci zgłębić zagadnienia związane z prawem międzynarodowym, konfilktami, pokojem, dyplomacją i globalizacją.

Opis kierunku

Kierunek Hotelarstwo, turystyka międzynarodowa i zarządzanie na Coventry University na Coventry University zapewni Ci doskonałe perspektywy pracy w niezwykle szybko rozwijajacej sie branży turystyczno-hotelarskiej, w której już teraz pracuje ponad 2 miliony osób (w samej tylko Wielkiej Brytanii). Przewiduje się dalszy wzrost zapotrzebowania na pracowników w tym sektorze.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie inwestycjami na Coventry University to propozycja dla osób, które chcą rozpocząć lub kontynuować karierę w rosnącym sektorze usług finansowych.

Opis kierunku

Kierunek Prawo na Coventry University przeznaczony jest w głównej mierze dla absolwentów licencjackich studiów prawniczych. Umożliwi Ci szersze zrozumienie zagadnień związanych z prawem międzynarodowym, prawach człowieka oraz zastosowaniem prawa w biznesie.

Opis kierunku

Kierunek Przywództwo i zarządzanie na Coventry University przeznaczony jest dla osób, którym zależy na uzyskaniu stanowisk kierowniczych w dużych firmach i przedsiębiorstwach.

Opis kierunku

Absolwenci kierunku Zarządzanie systemami informacyjnymi na Coventry University są bardzo cenieni na rynku pracy - niemal każda organizacja i przedsiębiorstwo swą działalność opiera na analizie i przetwarzaniu dużych ilości danych, a ten kierunek wyposaży Cię w wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci tworzyć i nadzorować takie systemy.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie technologią informacyjną na Coventry University umożliwi Ci pracę m.in. w przemyśle, marketingu czy organizacjach rządowych, których działalność opiera się na informatyce, lecz brakuje im pracowników znających się zarówno na niej, jak i na biznesie.

Opis kierunku

Kierunek Terapia manualna na Coventry University powstał z myślą o terapeutach sportowych i fizjoterapeutach. Dzięki tym studiom rozwiniesz swoją wiedzę i będziesz w stanie zapewnić swoim pacjentom bardziej kompleksową opiekę i pomoc w powrocie do zdrowia.

Opis kierunku

Kierunek Marketing i zarządzanie na Coventry University to propozycja dla osób, które ukończyły studia licencjackie w zakresie biznesu, zarządzania lub marketingu, a także dla tych, którzy pracują już w tej branży kilka lat i pragną rozwinąć swą wiedzę by poszerzyć swoje możliwości zawodowe.

Opis kierunku

Kierunek Master in Business Administration (MBA) na Coventry University oferuje wiele dostępnych specjalizacji, do wyboru: finanse, zarządzanie, biznes międzynarodowy, międzynarodowy sport i zarządzanie, marketing.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria mechaniczna na Coventry University to możliwość zdobycia kwalifikacji uznawanych na całym świecie. Będzie to świetnym uzupełnieniem studiów licencjackich z zakresu inżynierii mechanicznej.

Opis kierunku

Kierunek Biologia molekularna na Coventry University pozwoli Ci się wyspecjalizować w kierunku budowy wirusów, bakterii i komórek eukariotycznych poprzez analizę ich funkcji i struktury na poziomie molekularnym.

Opis kierunku

Kierunek Sieci komputerowe na Coventry University naucza o technologicznych, operacyjnych i strategicznych aspektach rozproszonych i sieciowych systemów komputerowych. Nacisk kładzie się na wsparcie techniczne i projektowanie oprogramowania.

Opis kierunku

Kierunek Studia pielęgniarskie na Coventry University przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia licencjackie z pielęgniarstwa ogólnego, dziecięcego, osób dorosłych lub osób z zaburzeniami psychicznymi.

Opis kierunku

Kierunek Psychologia i terapia zajęciowa na Coventry University jest akredytowany przez British Psychological Society. Na studiach nauczysz się wszystkiego o powiązaniu psychologii z różnymi środowiskami pracy, motywacji, oceną psychologiczną w pracy i wiele więcej.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie w przemyśle paliwowym i gazowym na Coventry University to niezwykle przyszłościowa propozycja, opracowana wspólnie przez Coventry oraz Chartered Management Institute - CMI.

Opis kierunku

Kierunek Ropa, gaz i prawo energetyczne na Coventry University łączy w sobie zagadnienia za pograniczu prawa, ekologii, środowiska, energetyki i źródeł energii. To zarówno propozycja dla tych, którzy chcą rozpocząć pracę w tych sektorach, jak i dla osób, którym zależy na pogłębieniu swojej wiedzy w tej materii i uzyskaniu lepszych perspektyw zawodowych.

Opis kierunku

Kierunek Malarstwo na Coventry University da Ci szansę zwiększyć swoją wiedzę na temat malarstwa i zyskać mnóstwo umiejętności praktycznych. Przez niektórych malarstwo uważane jest za sztukę przestarzałą, tymczasem zyskuje w ostatnim czasie coraz większe znaczenie.

Opis kierunku

Kierunek Nauki o pokoju i wojnie na Covnetry University będą świetnym uzupełnieniem studiów licencjakich o polityce czy też stosunkach międzynarodowych. Jeżeli interesują Cię zagadnienia związane z genezą konfliktów i działaniami w kierunku uzyskania pokoju - to będzie idealny kurs dla Ciebie.

Opis kierunku

Kierunek Technologia środowiskowa i ropy naftowej na Coventry University pozwoli Ci łatwo rozpocząć pracę w zawodach związanych z segmentem paliwowym, ropą naftową, źródłami energii i środowiskiem. Specjaliści tego typu są niezwykle cenni na rynku pracy.

Opis kierunku

Kierunek nauki o ziemi - ropa naftowa na Coventry University w głównej mierze obejmuje zagadnienia związane z przemysłem paliwowym, ropą naftową, poszukiwaniem jej złóż i pozyskiwaniem jej. Program przeznaczony głównie dla absolwentów kierunków związanych z naukami o ziemi, geologią czy geografią fizyczną.

Opis kierunku

Kierunek Farmakologia i tworzenie leków na Coventry University przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować nad projektowaniem i tworzeniem nowych leków, które będą w stanie efektywnie zwalczać choroby. W dobie wzrastającego znaczenia tzw. Translational Medicine jest to szczególnie warty uwagi kierunek.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria projektowania produktów na Coventry University pozwoli Ci w większym stopniu zrozumieć aspekty związane z materiałami, produkcją, funkcjonalnością i projektowaniem produktów. Ponadto uzyskasz ważne umiejętności w zakresie zarządzania projektami i grupą ludzi. Co więcej, zajęcia obejmują zaganienia związane z CAD (wspomaganym komputerowo programowaniem) oraz szybkim prototypowaniem.

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria produkcyjna i zarządzanie operacjami na Coventry University pozwoli Ci zdobyć kierownicze stanowiska w firmach produkcyjnych. Dzisiejsze przedsiębiorstwa muszą tworzyć wysokiej jakości, korzystne finansowo pdorukty w krótkim czasie w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów. W tym celu, firmy produkcyjne które chcą osiągnąć sukces, muszą posiadać w swych szeregach osoby o umiejętnościach i wiedzy z zakresu inżynierii, biznesu i zarządzania

Opis kierunku

Program Księgowość specjalistyczna na Coventry University przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia licencjackie w zakresie rachunkowości oraz dla wykwalifikowanych księgowych, którzy chcą zwiększyć swoje możliwości zawodowe.

Opis kierunku

Program Zarządzanie projektami na Coventry University to kolejny z biznesowych kierunków dostępnych na tej uczelni. Uzyskasz na nim wiedzę i doświadczenie jak radzić sobie jako osoba stojąca na czele projektów w dużej firmie.

Opis kierunku

Kierunek Psychologia na Coventry Universitypowstał głównie z myślą o osobach, które NIE ukończyły studiów licencjackich z dziedziny psychologii. Wybierając go otrzymasz wiedzę na temat wszystkich głównych zagadnień związanych z psychologią i umożliwi członkowstwo w Graduate Basis for Chartered Membership.

Opis kierunku

Program Zdrowie publiczne - odżywianie na Coventry University łączy w sobie zagadnienia związane z biznesem oraz z odżywianiem by umożliwić studentom spojrzenie poza tradycyjne ramy tych zagadnień.

Opis kierunku

Kierunek Praca socjalna na Coventry University to propozycja dla tych, którzy lubią pracować z ludźmi, a także chcieliby pełnić kluczową rolę w ochronie dzieci i młodzieży przed złym wpływem społeczeństwa. Nauczysz się ulepszać życie innych ludzi i ich rodzin - jest to bardzo satysfakcjonująca praca.

Opis kierunku

Kierunek Siła i kondycja na Coventry University to program przeznaczony dla osób zajmujących się sportem oraz dla absolwentów kierunków sportowych. Zdobędziesz wiedzę, dzięki której będziesz w stanie efektywniej pomagać innym ludziom w osiągnieciu maksimum.

Opis kierunku

Kierunek Rozwój oprogramowania na Coventry University odnosi się do specyfikacji, projektowania, rozwoju i wdrażania systemów informatycznych na dużą skalę.

Opis kierunku

Kierunek Sport i ćwiczenia na Coventry University jest akredytowany przez British Association of Sport and Exercise Sciences - BASES. Zajęcia skupiają się wokół zagadnień związanych z fijologią, odżywianiem, ćwiczeniami, otyłością, a także zajmują się psychologią sportu i ćwiczeń.

Opis kierunku

Kierunek Organizowanie wydarzeń na Coventry University pozwoli Ci wyspecjalizować się w pracy przy organizowaniu festiwali i wydarzeń, co stanowi jeden z najszybciej rozwijających się sektorów zarówno w Wielkiej Brytanii jak i na całym świecie. Wraz z rozwojem rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników znających się na tym fachu.

Opis kierunku

Kierunek Marketing strategiczny na Coventry University umożliwi Ci zrozumienie zagadnienia strategicznego planowania i strategicznego zarządzania. Otrzymasz wiedzę i kwalifikacje, dzięki którym będziesz mógł pomagać przedsiębiorstwom w przystosowywaniu się do zmian zachodzących na rynku.

Opis kierunku

Kierunek Sport i zarządzanie na Coventry University w głównej mierze przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia licencjackie z zakresu sportu i chciałyby uzyskać dalsze kwalifikacje, które pozwolą na pracę na stanowiskach kierowniczych. Przemysł sportowy rośnie z roku na rok i jego wartość szacowana jest na wiele miliardów funtów, stąd wybór tego kierunku to mądra i przyszłościowa decyzja.

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie łańcuchem dostaw na Coventry University to okazja na wyspecjalizowanie się w dziale logistyki, która w dobie rosnącej globalizacji zyskuje coraz większe znaczenie, zaś wiele firm i przedsiębiorstw potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, znających się m.in. na strategii, e-commerce, pozyskiwaniu i zarządzaniu umowami.

Opis kierunku

Kierunek Systemy komputerowe i obsługa na Coventry University obejmuje tematy związane ze sztuczną inteligencją i jej kontrolą, przetwarzaniem obrazu i sygnału, akwizycją danych y systemami wbudowanymi.

Opis kierunku

Kierunek Nauczanie języka angielskiego dla celów akademickich na Coventry University zapewni dalszy rozwój i możliwości pracy na nowych stanowiskach nauczycielom języka angielskiego. Przedmioty obejmują m.in. językoznawstwo korpusowe i lexykografię.

Opis kierunku

Program Terroryzm, międzynarodowa przestępczość i bezpieczeństwo na Coventry University pozwoli Ci rozpocząć pracę w przyszłościowym zawodzie. Obecnie terroryzm i bezpieczeństwo narodowe stanowią bardzo ważne zagadnienia i najprawdopodobniej ten stan utrzyma się przez wiele następnych lat.

Opis kierunku

Kierunek Technologia ropy naftowej na Coventry University zapewni Ci profesjonalne wykształcenie, które pomoże Ci znaleźć pracę w tym dobrze płatnym i szybko rozwijającym się przemyśle. Wraz ze wzrastającymi potrzebami energetycznymi i malejącymi rezerwami ropy naftowej, nowoczesne technologie jej pozyskiwania i eksploatacji są kluczowe dla tej branży.

Opis kierunku

Myślisz o studiach w Wielkiej Brytanii lub Holandii? Masz pytania?

Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub bezpośrednio na nasz adres e-mail: info@globedu.pl lub zadzwoń do nas na: 795 045 573

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przygotujemy Ci indywidualny plan aplikacji na studia w UK lub studia w Holandii!
Z naszą bezpłatną pomocą nie ma przed Tobą rzeczy niemożliwych!


UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE!

Planujesz studia za granicą? Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przygotujemy Ci indywidualny plan aplikacji na studia w wybranym kraju!


Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub bezpośrednio na nasz adres e-mail: info@globedu.pl


Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, aby zaplanować spotkanie.