Stypendia

Stypendia

STYPENDIA DOSTĘPNE DLA POLSKICH STUDENTÓW NA BRYTYJSKICH UCZELNIACH

shutterstock_394242523Większość uczelni w Wielkiej Brytanii oferuje różnego rodzaju stypendia i pomoce finansowe, które w znacznym stopniu uprzyjemnią studia w UK. Na niektóre stypendia jest określony deadline – aby je dostać, należy złożyć wniosek przed określonym terminem. Natomiast, aby móc wysłać wniosek trzeba mieć już zaakceptowaną ofertę od tej uczelni. Dlatego też warto zaaplikować na studia w Anglii jak najwcześniej, gdyż niektóre stypendia przepadają już w marcu!

Stypendia rozpisaliśmy alfabetycznie dla każdej uczelni, która je oferuje. Wymieniliśmy tylko te najważniejsze – dodatkowo prawie każda uczelnia oferuje stypendia sportowe, za szczególne osiągnięcia w nauce, muzyce itp. Szczegółów na ten temat polecamy szukać bezpośrednio na stronie uczelni :-)

IM WCZEŚNIEJ ZŁOŻYSZ PODANIE NA STUDIA W UK TYM WIĘKSZA SZANSA NA OTRZYMANIE STYPENDIÓW I POMOCY FINANSOWYCH

 

Anglia Ruskin University

Stypendium: Books Plus

Kwota: 400 funtów jednorazowo na pierwszym roku studiów

Warunki: Stypendium otrzymuje większość studentów na pierwszym roku

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi.

Stypendium: Access Bursary

Kwota: 400 funtów jednorazowo na pierwszym roku studiów

Warunki: Jeśli przychód roczny w rodzinie jest poniżej 25 000 funtów, to otrzymasz 400 funtów na pierwszym roku studiów

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi.

BANGOR UNIVERSITY

bangor-uni-logo

Stypendium: Bangor Bursary

Kwota: do 3000 funtów w ciągu 3 lat studiów

Warunki: Jeśli przychód roczny w rodzinie jest poniżej 40 000 funtów, to otrzymasz 1000 lub 500 funtów na każdym roku studiów (zależy jak niskie są dochody) – łącznie do 3000 funtów

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi.


Stypendium: Bangor Merit Bursary

Kwota: 3000 funtów jednorazowo

Warunki: Oferowanych jest tylko 40 stypendiów – otrzymują je najlepsi studenci z poszczególnych dziedzin

Jak zaaplikować: Trzeba zaaplikować do 15 stycznia

BATH SPA UNIVERSITY

Stypendium: BSU Bursary

Kwota: 3500 funtów w ciągu 3 lat

Warunki: Dla EU Students, u których dochód rodziny wynosi poniżej 25000 funtów rocznie, 1 rok: 1000 funtów, 2 rok: 1000 funtów, 3 rok: 1500 funtów. Nie każdy spełniający kryteria dostanie stypendium – ograniczona ilość.

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi.

BEDFORDSHIRE UNIVERSITY

Stypendium: EU Bedfordshire Merit Scholarship

Kwota: 800 funtów rocznie, do 2400 funtów w ciągu 3 lat

Warunki: Trzeba uzyskać średnią z matury co najmniej 65% (w tym 1 przedmiot rozszerzony)

Jak zaaplikować: Przyznawane automatycznie

 

Stypendium: EU Bedfordshire Scholarship – Less than 112 UCAS Tariff points (or equivalent)

Kwota: 500 funtów rocznie (do 1500 funtów w ciągu 3 lat)

Warunki: Jeśli nie uzyskasz tak dobrych wyników na maturze jak przy powyższym stypendium, możesz ubiegać się o to.

Jak zaaplikować: Przyznawane automatycznie

 

Stypendium na foundation year

Kwota: 500 funtów rocznie (do 2000 funtów w trakcie studiów)

Warunki: Możesz się ubiegać o to stypendium jeśli aplikujesz na kierunek z rokiem zerowym. W takim wypadku będziesz mógł otrzymywać 500 funtów co rok, co łącznie daje 2000 funtów.

Jak zaaplikować: Przyznawane automatycznie

 

BRUNEL UNIVERSITY

brunel_blue_logo

Stypendium: Brunel Bursary

Kwota: 3000 funtów w ciągu 3 lat

Warunki: Jeśli przychód roczny w rodzinie jest poniżej 25 000 funtów, to otrzymasz 1000 funtów na każdym roku studiów – łącznie do 3000 funtów. Poza niskim przychodem trzeba spełnić jeszcze jeden z poniższych warunków:

 • niepełnosprawność (włączając w to m.in. dysleksję)
 • osoba dojrzała (powyżej 25 lat)
 • rodzice nie mają wyższego wykształcenia
 • niski poziom socjoekonomiczny życia
 • uczęszczało się do jednej ze szkół partnerskich Brunel University
 • low participation neighbourhood” – polecamy kontakt z uczelnią, aby dowiedzieć się, czy się kwalifikuje

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji, stypendium jest automatycznie przyznawane

Pozostałe stypendia na Brunel University

Pod poniższym linkiem znajdziecie cała listę stypendiów oferowanych przez Brunel University

BUCKS NEW UNIVERSITY

Stypendium: Redukcja czesnego o 2700 funtów

Warunki: Musisz zaaplikować na któryś z kierunków dostępnych na tej liście

Jak zaaplikować: Stypendium przyznawane automatycznie po zaaplikowaniu na powyższe kierunki

Stypendium: Bucks Scholarship Programme

Kwota: 3000 funtów w ciągu 3 lat studiów

Warunki:

 • Dochód rodziców nie przekracza 25,000 funtów rocznie
 • Bucks to twoje pierwsze studia licencjackie
 • Wybrałeś Bucks jako FIRM choice
 • Zaaplikowałeś do SFE o pożyczkę na czesne

Jak zaaplikować: Trzeba wypełnić formularze, które znajdziesz w linku

Canterbury Christ Church University

cantebury_logo

Stypendium: The Canterbury Christ Church University Bursary Scheme

Kwota: 3000 funtów w ciągu 3 lat studiów

Warunki: dochód roczny w rodzinie poniżej 25 000 funtów

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi.

Pozostałe stypendia tej uczelni sprawdźcie wchodząc na ten link – jest ich do wyboru do koloru :-)

Chester University

Stypendium: Chester Bursary

Kwota: 1500 funtów w ciągu 3 lat studiów

Warunki: 500 funtów na każdym roku studiów jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 25 000 funtów rocznie

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi.

Chichester University

Stypendium: Household income bursary

Kwota: 2000 funtów w ciągu 3 lat studiów

Warunki: 1000 funtów na 1 roku, 500 na drugim i trzecim jeśli roczny dochód nie przekracza 42 000 funtów rocznie

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji, stypendium jest automatycznie przyznawane, uczelnia zaleca bezpośredni kontakt.

Coventry University

Stypendium: Poland High Achievers Scholarship

Kwota: 2000 funtów dla 5 polskich studentów

Warunki:

 • Trzeba zdać 2 przedmioty rozszerzone na min 65% oraz osiągnąć średnią z matury 70%
 • Motywacja oraz zademonstrowana pasja studiowania na Coventry
 • Wyjątkowe doświadczenie zawodowe

Jak zaaplikować: Aby aplikować o stypendium przyznawane w styczniu 2017, należy złożyć podanie do 23. grudnia 2016

Stypendium: EU Academic Excellence Scholarship

Kwota: 1250 funtów

Warunki: 

 • Trzeba zdać 2 przedmioty rozszerzone na min 65% oraz osiągnąć średnią z matury 65%
 • Motywacja oraz zademonstrowana pasja studiowania na Coventry
 • Wyjątkowe doświadczenie zawodowe

Jak zaaplikować: Aby aplikować o stypendium przyznawane w styczniu 2017, należy złożyć podanie do 23. grudnia 2016

 

Derby University

derby-uni-logo

Stypendium: The University of Derby Bursary

Kwota: do 3000 funtów w ciągu 3 lat

Warunki:

 • Stypendysta otrzyma 1000 funtów rocznie jeśli dochód w Twojej rodzinie nie przekracza 25000 funtów rocznie
 • Jeśli dochód roczny wynosi więcej niż 25000 i mniej niż 36592 funtów rocznie wówczas stypendysta otrzyma 600 funtów

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi

 

EAST LONDON UNIVERSITY

Darmowy tablet Samsung Galaxy

Warunki: Tablet otrzymuje każdy student pierwszego roku

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi

University of Essex

Stypendium: International Baccalaureate Excellence Scholarship

Kwota: 200 funtów na pierwszym roku

Warunki:

 • Aplikant na stypendium musi posiadać w chwili składania podania ważną ofertę na studia od uczelni
 • Aplikant musi być zarejestrowany jako student na full-time studiów licencjackich na Univeristy of Essex
 • Aplikant musi być na pierwszym roku studiów
 • Aplikant musi wykazać, że w zdając maturę międzynarodową IC otrzymał co najmniej 34 punkty

Jak zaaplikować: Stypendium przyznawane jest automatycznie, jeżeli student spełni wyżej wymienione wymogi

Stypendium: Polish Partnership Bursary

Kwota: 1000 funtów na pierwszym roku

Warunki:

 • Aplikant musi być polskiej narodowości
 • Aplikant musi w chwili składania podania posiadać ważną ofertę od uczelni na rok akademicki 2017-2018, którą została potwierdzona w systemie UCAS jako firm choice do 30 czerwca 2017
 • Aplikant musi być studentem pierwszego roku studiów licencjackich na full-time

Jak zaaplikować: Stypendium przyznawane jest automatycznie, jeżeli student spełni wyżej wymienione wymogi

GREENWICH UNIVERSITY

Uczelnia jeszcze nie podała stypendiów na rok 2017/18

HUDDERSFIELD UNIVERSITY

Stypendium: University of Huddersfield Scholarship Programme

Kwota: 1000 funtów na pierwszym roku

Warunki:

 • Dochód roczny w rodzinie poniżej 25000 funtów rocznie
 • Ponadto trzeba mieć 120 UCAS Points. Niestety uczelnia nie udostępnia przelicznika na polską maturę, należy się więc bezpośrednio kontaktować z uniwersytetem.

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi

HULL UNIVERSITY

Stypendium: Studentship

Kwota: 1000 funtów na pierwszym roku

Warunki: dochód roczny w rodzinie poniżej 25000 funtów rocznie

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi

Stypendium: Excellence Scholarship

Kwota: do 6300 funtów w ciągu 3 lat studiów

Warunki: dochód roczny w rodzinie poniżej 42,600 funtów, wysokie wyniki w nauce – uczelnia nie podaje przeliczniku na polską maturę

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi

Stypendium: Merit Scholarship, Achievement Scholarship

Kwota: łącznie od 2000 do 4000 funtów w ciągu 3 lat

Warunki: wysokie wyniki w nauce – uczelnia nie podaje przeliczniku na polską maturę

Jak zaaplikować: Podanie mogą złożyć tylko ci studenci, których wytypowała uczelnia

 

Leeds Trinity University

Stypendium: Leeds Trinity Bursary

Kwota: 1000 funtów jednorazowo na drugim roku studiów

Warunki: Dochód roczny w rodzinie poniżej 25000 funtów rocznie

Jak zaaplikować: Nie jest konieczna aplikacja, ponieważ stypendium jest automatycznie przyznawane studentom, którzy spełnili wyżej wymienione kryteria

NORTHAMPTON UNIVERSITY

Stypendium: The University of Northampton Bursary

Kwota: 1500 funtów w ciągu 3 lat

Warunki: Dochód roczny w rodzinie poniżej 25000 funtów rocznie

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji, stypendium jest automatycznie przyznawane, należy zrobić to przed deadline: 1 czerwca

 

SALFORD UNIVERSITY

Stypendium: Vice-Chancellor’s Excellence Scholarship

Kwota: 2000 funtów na pierwszym roku

Warunki: wysokie wyniki w nauce porównywalne do ABB levels – uczelnia nie podaje jak przelicza polską maturę, dlatego też polecamy bezpośredni kontakt

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi

SOUTH WALES UNIVERSITY

usw-int-logo-raspberry

Stypendium: Academic Achievement Scholarship

Kwota: 2000 funtów na pierwszym roku

Warunki: stypendium przyznawane jeśli uzyskasz średnio 80% z 2 przedmiotów rozszerzonych

Jak zaaplikować: należy wysłać aplikację do 29 kwietnia, następnie do 27 maja wysłać wniosek o stypendium (uczelnia wyśle Ci formularz mailem), do 17 czerwca należy potwierdzić ofertę od uczelni na UCAS Track

SOUTHAMPTON SOLENT UNIVERSITY

Stypendium: „The award”

Kwota: 500 funtów jednorazowo

Warunki: dochód roczny w rodzinie poniżej 25000 funtów rocznie

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi.

 

SOUTHAMPTON UNIVERSITY

Stypendium: The University’s financial support package

Kwota: do 3000 funtów przyznawane w ciągu 3 lat

Warunki: dochód roczny w rodzinie poniżej 25000 funtów rocznie

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi.

SUNDERLAND UNIVERSITY

Stypendium: Excellence Scholarship

Kwota: 2000 funtów w ciągu dwóch lat

Warunki: Wysokie wyniki w nauce

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi.

Stypendium: Get There Scholarship 

Kwota: 600 funtów

Warunki: Darmowy bilet komunikacji miejskiej na cały rok LUB 600 funtów zniżki na zakwaterowanie w akademiku dla każdego nowego studenta

Jak zaaplikować: Stypendium przyznawane jest automatycznie

Stypendium: Study Abroad Scholarship

Kwota: 1000 funtów na drugim roku

Warunki: musisz wybrać kierunek z opcją „study abroad” – na drugim roku studiów odbywasz stać w jednej z zapewnionych przez uczelnię firm, w ten sposób zdobywasz cenne doświadczenie zawodowe. Ponadto dochód w rodzinie musi być poniżej 42000 funtów rocznie.

Jak zaaplikować: Stypendium przyznawane jest automatycznie.

Stypendium: The University of Sunderland Scholarship

Kwota: 2000 funtów w ciągu dwóch lat

Warunki: Stypendium w wysokości 1000 funtów na pierwszym roku i 1000 funtów na drugim roku jeśli roczne dochody w Twojej rodzinie nie przekraczają 42620 funtów

Jak zaaplikować: Po złożeniu aplikacji musisz zaaplikować przez konto, które uczelnia utworzy Ci na swojej stronie. Deadline to 1 lipca.

Klikając na ten LINK znajdziesz listę wielu innych stypendiów oferowanych na konkretne kierunki!

UNIVERSITY CAMPUS SUFFOLK

university-campus-suffolk

Stypendium: UCS Bursary

Kwota: 2000 funtów w ciągu 3 lat studiów

Warunki: 1000 funtów na 1 roku i 500 na drugim oraz trzecim jeśli roczny przychód w rodzinie nie przekracza 42000 funtów

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi.

WEST LONDON UNIVERSITY

Stypendium: UWL Full Time Undergraduate Bursary

Kwota: 3000 funtów w ciągu 3 lat studiów

Warunki: Jeśli roczny dochód nie przekracza 25,000£ otrzymasz stypendium 3,000£, pieniądze wypłacane są po 1,000£ rocznie.

Jak zaaplikować: należy wypełnić specjalny formularz do 3 czerwca

Stypendium: Path to Success Scholarship

Kwota: 2000 funtów w ciągu 2 lat

Warunki: Dostępne dla osób studiujących na kierunkach z foundation yer (rokiem zerowym), otrzymują je osoby z najlepszymi ocenami i rekomendacjami od wykładowców

Jak zaaplikować: Stypendium przyznawane jest automatycznie

THE WINCHESTER UNIVERSITY

Stypendium: University Bursary

Kwota: do 3000 funtów w ciągu 3 lat

Warunki: 1000 funtów rocznie jeśli dochód w Twojej rodzinie nie przekracza 25000 funtów rocznie, 600 funtów jeśli dochód roczny wynosi więcej niż 25000 i mniej niż 42611 funtów rocznie

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi.

Stypendium: The Academic Achievement Award

Kwota: 500 funtów rocznie

Warunki: wysokie wyniki w nauce

Jak zaaplikować: Stypendium przyznawane jest automatycznie

 

YORK ST JOHN UNIVERSITY

Stypendium: York St John Bursary

Kwota: 500 funtów jednorazowo

Warunki: 500 funtów jeśli dochód roczny poniżej 25000 funtów rocznie (jednorazowo)

Jak zaaplikować: Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji, stypendium jest automatycznie przyznawane

Doradca kariery sprawdzi Twoje CV!

Myślisz o studiach w Wielkiej Brytanii lub Holandii? Masz pytania?

Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub bezpośrednio na nasz adres e-mail: info@globedu.pl

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przygotujemy Ci indywidualny plan aplikacji na studia w UK lub studia w Holandii!
Z naszą bezpłatną pomocą nie ma przed Tobą rzeczy niemożliwych!


Masz pytania?

Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub bezpośrednio na nasz adres e-mail: info@globedu.pl

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przygotujemy Ci indywidualny plan aplikacji na studia w UK lub studia w Holandii!
Z naszą bezpłatną pomocą nie ma przed Tobą rzeczy niemożliwych!