fbpx
Blog

Blog

Assignment – co to jest i jak to napisać?

Na studiach w Anglii na pewno nie raz spotkasz się z terminem „assignment”. To nic innego jak zadana na studiach praca do napisania, często na zaliczenie przedmiotu. Napisanie pierwszego w życiu assignmentu może być wyzwaniem, dlatego poniżej prezentujemy porady, które pomogą Ci go dopracować do perfekcji. Mamy nadzieję, że dzięki temu pierwszy rok studiowania za granicą będzie choć trochę łatwiejszy :)

1. Zaplanuj swoją pracę

Jeszcze zanim zaczniesz pisać – stwórz sobie plan lub mapę tego, jak ma ona wyglądać. W trakcie pisania zapewne będziesz wpadał na nowe pomysły – to dobrze, ale sprawdź wtedy czy pokrywa się to z Twoim planem i zdecyduj się w którym miejscu najlepiej będzie umieścić daną rzecz.

2. Podziel pracę na akapity

Dla każdego akapitu postaraj się wymyślić główne założenie, które będziesz starał się w nim przekazać i napisz jasne zdanie na wstępie, które wyraźnie zakomunikuje o czym zamierzasz pisać w tym akapicie. Rozważ, jak zamierzasz omówić ten pomysł (jaki jest plan akapitu). Na przykład: wymień szereg pomysłów, porównywanie i kontrastowanie poglądów różnych autorów, opisywanie problemów i rozwiązań lub opisywanie przyczyn i efektów.

3. Połącz poszczególne akapity w logiczną całość

Spójrz na swój plan pisania i podejmij decyzję odnośnie kluczowych elementów które będą łączyły ze sobą poszczególne akapity Twojej pracy. Masz jakieś konkretne zagadnienie, które powraca w każdym akapicie? Powinien być to jakiś motyw, którego będziesz mógł użyć do odnoszenia się do poszczególnych akapitów. Sygnalizuj podczas pisania, czy porównujesz daną rzecz z innymi czy też kontrastujesz etc. Kierunek Twojej pracy powinien być jasny i czytelny w każdym momencie.

4. Wyodrębnij wstęp, rozwinięcie i zakończenie

Pamiętaj o podstawowych zasadach wyodrębnienia wstępu, rozwinięcia i zakończenia, co do tyczy każdej pracy jaką będziesz pisał na studiach. W krótkich pracach (1000-2000 słów) nie musisz pisać nagłówków takich jak „wstęp” czy „podsumowanie”, lecz w dłuższych pracach jest to wskazane – zawsze jednak kieruj się wytycznymi profesora czy tutora.

5. Pisanie wstępu

Wstęp musi zawierać podstawowe informacje odnośnie tematu Twojej pracy. Zazwyczaj zawiera tło, kontekst lub generalny zamysł tematu, dzięki czemu wykładowca dowie się podstaw odnośnie Twojej pracy. Dobrym pomysłem jest także umieszczenie zarysy zagadnień, które będziesz omawiał w swojej pracy – najlepiej ogólny zarys obszarów, które omówisz. Można także umieścić tezę lub główną ideę, którą będziesz starał się udowodnić/omówić.

6. Rozwinięcie

Każdy akapit powinien zawierać konkretny punkt, powiązany z główną tezą Twojej pracy. Najważniejsze w tej części są argumenty, które chcesz omawiać w nawiązaniu do głównej tezy. Argumenty te (lub argument) są rozwijane poprzez tworzenie powiązań pomiędzy akapitami. Postaraj się pisać akapity według następującej struktury:

  • Główne zdanie: rozpocznij akapit od jakiegoś stwierdzenia
  • Zdania pomocnicze: poprzyj to stwierdzenie dowodami, badaniami etc.
  • Zdanie końcowe: zamknij akapit łącząc swoje stwierdzenie z główną tezą pracy oraz zdaniem, którym rozpocząłeś ten konkretny paragraf

7. Zakończenie

Zazwyczaj powinno wyglądać w następujący sposób:

  • Opisz krótko najważniejsze punkty w Twojej pracy
  • Nie dodawaj nowych informacji
  • Zakończ pracę dodając jakiś komentarz, rozwiązanie problemu czy też sugestie dla przedstawionych problemów

Prace pisemne i samodzielnie wykonywane projekty są podstawą oceniania na studiach w Anglii. Nie zrażaj się, jeśli na początku sprawiają ci trudność – ćwiczenie czyni mistrza! Powodzenia :)

Myślisz o studiach w Wielkiej Brytanii lub Holandii? Masz pytania?

Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub bezpośrednio na nasz adres e-mail: info@globedu.pl lub zadzwoń do nas na: 795 045 573

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przygotujemy Ci indywidualny plan aplikacji na studia w UK lub studia w Holandii!
Z naszą bezpłatną pomocą nie ma przed Tobą rzeczy niemożliwych!


Masz pytania?

Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub bezpośrednio na nasz adres e-mail: info@globedu.pl

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przygotujemy Ci indywidualny plan aplikacji na studia w UK lub studia w Holandii!
Z naszą bezpłatną pomocą nie ma przed Tobą rzeczy niemożliwych!